Partinių "prastūmimams" į savivaldybių tarybas ne!


Parašų: 14Trūkumai:

1. Šiuo metu norint patekti į Savivaldybių tarybą reikia priklausyti kokiai nors partijai.
2. Žmonės renkami pagal partinius sąrašus.
3. Žmogus negali tiksliai pasirinkti, kokį žmogų nori rinkti į Savivaldybės Tarybą.
4. Į Tarybas yra "prastumiami" įtakingi partiniai asmenys.
5. Šiuo metu to kontroliuoti beveik neįmanoma.

Vizijos:

1. Žmogus turi galėti pasirinkti, kokį tiksliai žmogų nori išrinkti į Tarybą.
2. Žmogus turi žmogų rinkti pagal nuopelnus, o ne pagal priklausymą tam tikrai partijai.
3. Kandidatas, norintis patekti į Savivaldybės tarybą, neprivalo priklausyti kokiai nors partijai.

Priemonės tikslui pasiekti:

1. Rinkimuose į Savivaldybių Tarybas naudoti ne partinę, o vienmandatę absoliučiosios daugumos rinkimų sistemą (balsuoti už asmenį).
2. Atšaukti būtinybę priklausyti kokiai nors partijai.

Ateitis, įgyvendinus priemones:

1. Savivaldybių Tarybų nariai atstovauja žmonėms, o ne partijoms.
2. Labiau kreipiamas dėmesys į žmonių problemas.
3. Į Savivaldybių Tarybas nepatenka įtakingi partiniai atstovai neverti žmonių pasitikėjimo.