Partinių "prastūmimams" į savivaldybių tarybas ne!

14 PARAŠAI

Kategorija:

Trūkumai:

1. Šiuo metu norint patekti į Savivaldybių tarybą reikia priklausyti kokiai nors partijai.
2. Žmonės renkami pagal partinius sąrašus.
3. Žmogus negali tiksliai pasirinkti, kokį žmogų nori rinkti į Savivaldybės Tarybą.
4. Į Tarybas yra "prastumiami" įtakingi partiniai asmenys.
5. Šiuo metu to kontroliuoti beveik neįmanoma.

Vizijos:

1. Žmogus turi galėti pasirinkti, kokį tiksliai žmogų nori išrinkti į Tarybą.
2. Žmogus turi žmogų rinkti pagal nuopelnus, o ne pagal priklausymą tam tikrai partijai.
3. Kandidatas, norintis patekti į Savivaldybės tarybą, neprivalo priklausyti kokiai nors partijai.

Priemonės tikslui pasiekti:

1. Rinkimuose į Savivaldybių Tarybas naudoti ne partinę, o vienmandatę absoliučiosios daugumos rinkimų sistemą (balsuoti už asmenį).
2. Atšaukti būtinybę priklausyti kokiai nors partijai.

Ateitis, įgyvendinus priemones:

1. Savivaldybių Tarybų nariai atstovauja žmonėms, o ne partijoms.
2. Labiau kreipiamas dėmesys į žmonių problemas.
3. Į Savivaldybių Tarybas nepatenka įtakingi partiniai atstovai neverti žmonių pasitikėjimo.

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!