Kauno rajono savivaldybės sprendimui - ne!


Parašų: 33


  • Autorius: Ikimokyklinių įstaigų auklėtinių tėveliai
  • Adresuota: Kauno rajono savivaldybės administracija
  • Kategorija: Švietimas

Kauno rajono gyventojai, kurių vaikai lanko ikimokyklines įstaigas nesutinka su Kauno rajono savivaldybės administracijos sprendimu dėl: 1.Daugiavaikių šeimų, t.y. tėvų auginančių tris ir daugiau vaikų, lengvatų netaikymu, patvirtinta Kauno rajono savivaldybės 2013 m. birželio27 d. posėdžio nutartimi Nr. TS‐259. 
2.Mokesčio už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti dydžiu
3.Lėšų gautų iš Mokesčio už ugdymo sąlygų, edukacinių aplinkų gerinimą ir už priemones, skirtas vaikų pažinimo kompetencijai ugdyti paskirstymu  50 proc. švietimo įstaigai ir 50 proc. savivaldybės biudžetui. 

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas