Reikalaujame, kad laidojimo namai būtų reglamentuota atstumais arba sutikimais