Prašome stabdyti Pagrindinio ugdymo „Lietuvių kalbos ir literatūros“ programą

Pasisakome prieš naująją Švietimo ir mokslo ministerijai tvirtinti parengtą Pagrindinio ugdymo „Lietuvių kalbos ir literatūros“ programą, tiksliau – prieš literatūriniam ugdymui skirtą jos dalį (žr. http://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/svarstomi/).
Programoje literatūra susiaurinama iki kultūros istorijos žinių šaltinio ir tautinio pasakojimo perteikimo priemonės. Ji parengta neprofesionaliai, pristatomų literatūros reiškinių atranka atlikta remiantis vien siauromis politinėmis nuostatomis ir problemiškomis literatūrologinėmis hipotezėmis, nepaisant literatūros kaip meno rūšies specifikos ir mokinių amžiaus tarpsnių psichologijos. Programa siekiama suformuluoti ir įdiegti tokią literatūros koncepciją, kuri neturi sąlyčio taškų su šiandieninio mokinio ir mokytojo realybe. Programa parengta atmetant nepriklausomoje Lietuvoje sukauptą literatūrinio ugdymo patirtį, neįvykdžius edukologinių tyrimų, nesikonsultuojant su psichologais ir vaikų literatūros specialistais, ignoruojant didelės dalies pedagogų bendruomenės nuomonę.
Programa nesudaro galimybių mokytojui dirbti pagal laisvojo ugdymo humanistinę paradigmą, kuri laikoma esmine Lietuvos švietimo reformos kryptimi. Mokytojai negalės siekti šiuolaikinių ugdymo tikslų, nes jų ir mokinių pasirinkimo laisvė yra tik deklaruojama, bet iš tiesų ugdymo turinys sudarytas neatsižvelgiant į diferencijavimo ir individualizavimo principus. Mokiniai liks nepažinę lietuvių ir pasaulinės literatūros specifikos bei įvairovės, geriausių jų amžių atitinkančių literatūros kūrinių. Taip žlugdomas mokinių ir mokytojų kūrybiškumas, neleidžiama mokiniams užmegzti savarankiško santykio su literatūra, įgyti produktyvių atidaus skaitymo, suvokimo, interpretavimo kompetencijų, gilaus ir lėtojo mokymosi gebėjimų. Pagal naująją programą būtų ugdomas fasadinis, atsiskaitomasis patriotizmas, o ne noras pažinti tradiciją ir įgūdžiai prasmingai, kuriant asmeninę vertę dalyvauti laisvos šalies literatūros procesuose.
Prašome netvirtinti šios programos ir atkreipti dėmesį į lituanistikos padėtį visose ugdymo pakopose.

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 L. D... Prašau stabdyti Pagrindinio ugdymo „Lietuvių kalbos ir literatūros“ programą.
2 V.Greičiūnas ... Trečdalis parlamentarų teikia pataisą, kuri sudarytų galimybę nuo sausio kilti jų padėjėjų ir frakcijų referentų atlyginimams. Seimo nariai siūlo, kad jų pagalbininkai galėtų būti priskiriami A12-A14
3 Stasė G... gal jau laikas būtų susirūpinti nykstančia mūsų tauta, o ne vien savo pinigine?!.
4 M. B... Laikas imtis rimtis rimto sistemos peržiūrėjimo ir esminių pokyčių, pradedant nuo požiūrio į mokytojo darbą, o ne kepti programas vien tam, kad pateisinti savo sėdėjimą ministerijose ir darbo grupėse.
5 Algirdas J... gal reikia uždrausti lietuvių kalba ir ji vėl suklestėtų, kaip caro laikais?
6 Rimante V... Ir taip turime kruva berasciu, turesime dar daugiau... Rasinius rasyti reikia, ne interpretacijas, skaityti reikia, o ne brukti kazkoki pigu bruda vaikams i galva...
7 Diana S... Kas tik ir skiria į ministerijas visokiu bukagalvius
8 Jurgita J... kiek galima rafinuotai tyčiotis iš mokinių ir humanistinės pedagogikos mokytojų?
9 Anastasija M... Aš, aštuntosios klasės mokinė, noriu ne tik visą laikmokytis–norėčiau nors truputį laisvalaikio.
10 Vytautas V... Pernelyg ideologijos ir kryptingo muštro,tautinis ugdymas neturėtų būti didesnis prioritetas už kultūrinį,bendražmogišką,socialinį,moralnį ir mąstymo ugdymą.Kritiškų asmenybių genocidas netoleruotinas
11 Raimonda S... "Robotizacija?", o kur valstybės strategija sukursianti kūribingą žmogų?!
12 Vida J... Eilinė nesamonė, kažkada Brežnevo raštus studijavom, irgi kažkam atrodė tai būtina...
13 Lina M... Programą turi rengti savo dalyko specialistai. Mokiniai turi išmokti atidžiai skaityti ir suvokti ryšius tarp skaitomo teksto eilučių, pastraipų, skyrių...Grąžinkite lėtą mokymosi tempą. Tegul mokinys
14 Violeta D... programos netinkami tikslai, mokiniai ,,gąsdinami" lietuvių kalba ir literatūra, nepaisoma to, kad mokymasis nors truputį turėtų būti įdomus.
15 Daina V... už laisvą mintį ir žodį, kurių mūsų visuomenėje neliko
16 Danutė G... visus tuos didelius pinigus atiduoti mokytojams, kad geriau išdėstytų, kas jau yra vadovėliuose
17 J.Radzevičius ... nemanau, kad naujoji programa ugdytų meniškus piliečius.
18 Daiva D... tikimasi, kad išugdžius bedvasius vartotojus, bus lengviau valdyti...
19 Greta K... linkiu kompetencijos ir išsilavinimo švietimo ir mokslo ministrerijos individams.
20 S.Jaloveckas ... Sutinku su išsakytomis mintimis ir daliai jų pritariu.
21 Ugnė M... Pati esu 9 klasės moksleivė. Ir visi šitie dalykai, kai norima mokslą supaprastinit, o egzaminus pasunkinit, man yra nesuprantami. Prisiminkit, viskas, ką žmogus įgauna mokykloj, atsiliepia ateitį
22 Liudvikas S... Programos nestudijavau, bet viską, ką daro šis ministeris, man nepatinka
23 Nijolė D... Pasisakau prieš naująją Švietimo ir mokslo ministerijai tvirtinti parengtą Pagrindinio ugdymo „Lietuvių kalbos ir literatūros“ programą, tiksliau – prieš literatūriniam ugdymui skirtą jos dalį (žr. h
24 Viktorija J... Peticijos argumentai pakankamai svarūs, todėl siūlymas ją persvarstyti, atsižvelgiant į pastabas, atrodo pagrįstas.
25 Stasys.Apinis ... Peticijoje reiškiamos itin reikšmingos ir pagrįstos nuostatos.
26 Jolita O... Norėčiau, kad būtų įsiklausyta į žmonių, dirbančių tiesiogiai su vaikais nuomonę
27 JURGITA K... Religija ir jos mokymas turėtų būti visiškai atskirti nuo ugdymo programų mokyklose.Jeigu vaikams ir jū tėvams yra poreikis studijuoti bibliją, tam yra bažnyčia ir katechetų būreliai joje.
28 Jurgita S... įvertinkite ant pečių užgulusį krūvį. Kur Lietuva eina? Va taip ir žliugdomas piliečių mentalitetas. Jokio pilietiškumo, kalbos ir tautosakos kultūros vertinimo ir tt. Kaži kur taip toli nuvažiuosime
29 D.Matijošienė ... Nežlugdykite literatūros, laisvę mokytojų pasirinkimui
30 Ala, P... Pasisakome prieš naująją Švietimo ir mokslo ministerijai tvirtinti parengtą Pagrindinio ugdymo „Lietuvių kalbos ir literatūros“ programą, tiksliau – prieš literatūriniam ugdymui skirtą jos dalį (žr. h

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!