Prašome stabdyti Pagrindinio ugdymo „Lietuvių kalbos ir literatūros“ programą

Pasisakome prieš naująją Švietimo ir mokslo ministerijai tvirtinti parengtą Pagrindinio ugdymo „Lietuvių kalbos ir literatūros“ programą, tiksliau – prieš literatūriniam ugdymui skirtą jos dalį (žr. http://www.upc.smm.lt/ugdymas/dokumentai/svarstomi/).
Programoje literatūra susiaurinama iki kultūros istorijos žinių šaltinio ir tautinio pasakojimo perteikimo priemonės. Ji parengta neprofesionaliai, pristatomų literatūros reiškinių atranka atlikta remiantis vien siauromis politinėmis nuostatomis ir problemiškomis literatūrologinėmis hipotezėmis, nepaisant literatūros kaip meno rūšies specifikos ir mokinių amžiaus tarpsnių psichologijos. Programa siekiama suformuluoti ir įdiegti tokią literatūros koncepciją, kuri neturi sąlyčio taškų su šiandieninio mokinio ir mokytojo realybe. Programa parengta atmetant nepriklausomoje Lietuvoje sukauptą literatūrinio ugdymo patirtį, neįvykdžius edukologinių tyrimų, nesikonsultuojant su psichologais ir vaikų literatūros specialistais, ignoruojant didelės dalies pedagogų bendruomenės nuomonę.
Programa nesudaro galimybių mokytojui dirbti pagal laisvojo ugdymo humanistinę paradigmą, kuri laikoma esmine Lietuvos švietimo reformos kryptimi. Mokytojai negalės siekti šiuolaikinių ugdymo tikslų, nes jų ir mokinių pasirinkimo laisvė yra tik deklaruojama, bet iš tiesų ugdymo turinys sudarytas neatsižvelgiant į diferencijavimo ir individualizavimo principus. Mokiniai liks nepažinę lietuvių ir pasaulinės literatūros specifikos bei įvairovės, geriausių jų amžių atitinkančių literatūros kūrinių. Taip žlugdomas mokinių ir mokytojų kūrybiškumas, neleidžiama mokiniams užmegzti savarankiško santykio su literatūra, įgyti produktyvių atidaus skaitymo, suvokimo, interpretavimo kompetencijų, gilaus ir lėtojo mokymosi gebėjimų. Pagal naująją programą būtų ugdomas fasadinis, atsiskaitomasis patriotizmas, o ne noras pažinti tradiciją ir įgūdžiai prasmingai, kuriant asmeninę vertę dalyvauti laisvos šalies literatūros procesuose.
Prašome netvirtinti šios programos ir atkreipti dėmesį į lituanistikos padėtį visose ugdymo pakopose.

# Vardas Komentaras
1 L.
Prašau stabdyti Pagrindinio ugdymo „Lietuvių kalbos ir literatūros“ programą.
2 V.Greičiūnas
Trečdalis parlamentarų teikia pataisą, kuri sudarytų galimybę nuo sausio kilti jų padėjėjų ir frakcijų referentų atlyginimams. Seimo nariai siūlo, kad jų pagalbininkai galėtų būti priskiriami A12-A14
3 Stasė
gal jau laikas būtų susirūpinti nykstančia mūsų tauta, o ne vien savo pinigine?!.
4 M.
Laikas imtis rimtis rimto sistemos peržiūrėjimo ir esminių pokyčių, pradedant nuo požiūrio į mokytojo darbą, o ne kepti programas vien tam, kad pateisinti savo sėdėjimą ministerijose ir darbo grupėse.
5 Algirdas
gal reikia uždrausti lietuvių kalba ir ji vėl suklestėtų, kaip caro laikais?
6 Rimante
Ir taip turime kruva berasciu, turesime dar daugiau... Rasinius rasyti reikia, ne interpretacijas, skaityti reikia, o ne brukti kazkoki pigu bruda vaikams i galva...
7 Diana
Kas tik ir skiria į ministerijas visokiu bukagalvius
8 Jurgita
kiek galima rafinuotai tyčiotis iš mokinių ir humanistinės pedagogikos mokytojų?
9 Anastasija
Aš, aštuntosios klasės mokinė, noriu ne tik visą laikmokytis–norėčiau nors truputį laisvalaikio.
10 Vytautas
Pernelyg ideologijos ir kryptingo muštro,tautinis ugdymas neturėtų būti didesnis prioritetas už kultūrinį,bendražmogišką,socialinį,moralnį ir mąstymo ugdymą.Kritiškų asmenybių genocidas netoleruotinas
11 Raimonda
"Robotizacija?", o kur valstybės strategija sukursianti kūribingą žmogų?!
12 Vida
Eilinė nesamonė, kažkada Brežnevo raštus studijavom, irgi kažkam atrodė tai būtina...
13 Lina
Programą turi rengti savo dalyko specialistai. Mokiniai turi išmokti atidžiai skaityti ir suvokti ryšius tarp skaitomo teksto eilučių, pastraipų, skyrių...Grąžinkite lėtą mokymosi tempą. Tegul mokinys
14 Violeta
programos netinkami tikslai, mokiniai ,,gąsdinami" lietuvių kalba ir literatūra, nepaisoma to, kad mokymasis nors truputį turėtų būti įdomus.
15 Daina
už laisvą mintį ir žodį, kurių mūsų visuomenėje neliko
16 Danutė
visus tuos didelius pinigus atiduoti mokytojams, kad geriau išdėstytų, kas jau yra vadovėliuose
17 J.Radzevičius
nemanau, kad naujoji programa ugdytų meniškus piliečius.
18 Daiva
tikimasi, kad išugdžius bedvasius vartotojus, bus lengviau valdyti...
19 Greta
linkiu kompetencijos ir išsilavinimo švietimo ir mokslo ministrerijos individams.
20 S.Jaloveckas
Sutinku su išsakytomis mintimis ir daliai jų pritariu.
21 Ugnė
Pati esu 9 klasės moksleivė. Ir visi šitie dalykai, kai norima mokslą supaprastinit, o egzaminus pasunkinit, man yra nesuprantami. Prisiminkit, viskas, ką žmogus įgauna mokykloj, atsiliepia ateitį
22 Liudvikas
Programos nestudijavau, bet viską, ką daro šis ministeris, man nepatinka
23 Nijolė
Pasisakau prieš naująją Švietimo ir mokslo ministerijai tvirtinti parengtą Pagrindinio ugdymo „Lietuvių kalbos ir literatūros“ programą, tiksliau – prieš literatūriniam ugdymui skirtą jos dalį (žr. h
24 Viktorija
Peticijos argumentai pakankamai svarūs, todėl siūlymas ją persvarstyti, atsižvelgiant į pastabas, atrodo pagrįstas.
25 Stasys.Apinis
Peticijoje reiškiamos itin reikšmingos ir pagrįstos nuostatos.
26 Jolita
Norėčiau, kad būtų įsiklausyta į žmonių, dirbančių tiesiogiai su vaikais nuomonę
27 JURGITA
Religija ir jos mokymas turėtų būti visiškai atskirti nuo ugdymo programų mokyklose.Jeigu vaikams ir jū tėvams yra poreikis studijuoti bibliją, tam yra bažnyčia ir katechetų būreliai joje.
28 Jurgita
įvertinkite ant pečių užgulusį krūvį. Kur Lietuva eina? Va taip ir žliugdomas piliečių mentalitetas. Jokio pilietiškumo, kalbos ir tautosakos kultūros vertinimo ir tt. Kaži kur taip toli nuvažiuosime
29 D.Matijošienė
Nežlugdykite literatūros, laisvę mokytojų pasirinkimui
30 Ala,
Pasisakome prieš naująją Švietimo ir mokslo ministerijai tvirtinti parengtą Pagrindinio ugdymo „Lietuvių kalbos ir literatūros“ programą, tiksliau – prieš literatūriniam ugdymui skirtą jos dalį (žr. h