Prieš mokslo metų prailginimą Lietuvoje


Parašų: 0


  • Autorius: Danielius Asipavičius
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos respublikos seimas
  • Kategorija: Švietimas

Ši peticija teikiama norint palikti mokslo metų trukmę tokia, kokia yra dabar ir neprailginti jos, ką svarto Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija.