Parašo atšaukimas peticijoje: „Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Juozo Olekos nušalinimo“