Neleiskime sunaikinti Žalgirio" stadiono. Privalome legendą išsaugoti ateities kartoms