# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
61 Regina M...
62 Vlada V...
63 K.KALASUNAS ... Nereikia emigranu Lietuvai.
64 G.Mitkevičienė ...
65 Danutė J...
66 Marius M...
67 Gražina Š...
68 Agnė M...
69 Ona P...
70 Vytas P...
71 Aušra D...
72 Vincenta K...
73 Vita Š...
74 Giedris B...
75 Ina S...
76 Regina P...
77 K. V...
78 D.Putriute ... reikalauju SUSTABDYTI tą priešiškos Europai kultūros iš muslimų kraštų INVAZIJĄ - valdžioje, NEMATOTE, NEGIRDITE baisių pavojaus ženklų: tie invaderiai ATVIRAI DEKLARUOJA kad tai - Europos užėmimas!!
79 D. A... Būtuna šalinti emogracijos priežastis, o ne juos priimti į Europą, kuri jiems niekuomet netaps savais namais, jie visada liks svetimšaliai, su savo kultūra, elgesiu, morale.
80 Genovaitė S...
81 Dalia V...
82 Ona V...
83 Jonas V...
84 Giedrius V...
85 I. P...
86 A.Mažonienė ...
87 Laima A...
88 Regina ... Gricuk
89 R. M...
90 Vilhelmas S...