DĖL KETINIMO REORGANIZUOTI PANEVĖŽIO MUZIKOS IR DAILĖS MOKYKLAS