# Vardas Komentaras
1 ../../../../../../../../../../etc/passwd
123
2 Ona
labi pritariu peticijos reikalavimui
3 Aldona
Švietimo pagalbos tarnybos pažymose, dėl pagalbos SUP mokiniams nurodoma teikti psichologo pagalbą. Mokyklos psichologas įpareigojamas dirbti su SUP poreikių mokiniais, todėl turėtų gauti priedą.
4 Dalia
nes mokyklos psichologai to verti
5 Nijolė
Pritariu, kad mokyklos psichologas atlieka labai daug įvairių funkcijų, jų tarpe itin atsakingą ir sudėtingą darbą su SUP mokiniais, o atlyginimas neatitinka atlikto darbo.
6 Ilona
švietimo sistemoje labiausiai ,,skriaudžiami" švietimo pagalbos specialistai (algos, darbo valandos, išsilavinimas, atsakomybė - vienas su kitu nesusiję...)
7 Jūratė
Iki šiol nesuprantama ir neargumentuota mokyklų psichologų diskriminacija tarp kitų specialistų dėl priedų už darbą su specialiųjų poreikių vaikais.
8 Rita
žemiausias atlygis už darbą ugdymo įstaigoje, gėda.
9 R.Peredniene
Darbas sunkus, visi kalba truksta specialistu, bet krtu ir pamirstama. Labai liudna.
10 V.
Pritariu.Mokyklų psichologai turėtų gauti priedus, jie tikrai daug dirba su specialiųjų poreikių vaikais.
11 Violeta
Atlyginimai tikrai skurdūs, manau, kad ir už magistro laipsnį privalėtų mokėti, o ne pagal dabdavio nuožiūrą
12 Leokadija
Mokyklos psichologo darbe spec. poreikių mokinia reikalauja daugiausia dėmesio, lailko, sveikatos.
13 Daiva
Mokyklos psichologas
14 Indrė
Pritariu
15 Areta
Nepaminėti ne tik psichologai, bet ir socialiniai pedagogai
16 Rasa
Pritariu
17 Karolis
mokyklos psichologas
18 Elvira
pritariu
19 R.
.
20 Alina
21 Inesa
pritariu
22 L.
Pritariu peticijai
23 Lauksmina
pritariu
24 Galina
pritariu
25 Algina
Už sunkų psichologo darbą turi būti atlyginta
26 Sigita
Reikia skatinti gerus specialistus
27 A.Mikelaitiene
.
28 Marius
-
29 Daiva
Psichologo atlyginimas neatitinka keliamų reikalavimų. Darbo valandos ilgiausios, krūvis didelis, atsakomybė, brangios podiplominės studijos, supervizijos, seminarai.
30 Kristina
pritariu

Peticija dėl karantino ribojimų bei LR piliečių prigimtinių teisių bei laisvių suvaržymo panaikinimo (2083)

Loreta. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas ir vyriausybė

LR Vyriausybė 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 apribojo Lietuvos Respublikos piliečių prigimtines teises ir laisves. Įvesti beprecedenčiai taikos metui apribojimai yra represiniai ir pertekliniai – šiuo nutarimu LR Vyriausybė galimai pažeidė LR Konstitucijos 18, 20, 21, 22, 23, 32, 36, 38, 46, 53, 93 straipsnius (sąrašas nebaigtinis). Mes, žemiau pasirašę LR piliečiai, reikalaujame nedelsiant atšaukti 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 LR piliečių teises paminančias nuostatas. Kreipiamės į LR Seimo narius, kad šie skubos tvarka inicijuotų kreipimąsi į LR Konstitucinį Teismą išaiškinimo dėl LR Vyriausybės veiksmų teisėtumo. Taip pat reikalaujame: 1. Įvedant užkrečiamų ligų plitimo prevencijos priemones, taikyti mažiausios žalos principą. Apribojimų šalies mastu taikymo praktikos turi būti atsisakyta. Šalies savivaldybes įgalinti taikyti infekcijos kontrolės priemones atsižvelgiant i vietinius virusinės infekcijos paplitimo rodiklius. 2. Nedelsiant parengti komercinių bei visuomeninių veiklų epidemiologinio rizikingumo sąlyginius įverčius bei nustatyti higieninius ir epidemiologinius reikalavimus jų veikloms vykdyti. 3. Kaukių dėvėjimą padaryti rekomendaciniu, įvertinus atnaujintus mokslo duomenis bei atsižvelgiant į tarptautinių sveikatos ir užkrečiamųjų ligų kontrolės organizacijų rekomendacijas. 4. Panaikinti visus apribojimus visiems gyventojams, išskyrus saviizoliacijos reikalavimus susirgus Covid-19 liga bei nustačius pirminio kontakto atvejį, taip pat visų tipų veikloms, joms įgyvendinus 2 punkto reikalavimus. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/85898ad43e3311eb8c97e01ffe050e1c https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju? Taip. Jis to vertas. (350)

Valdas. Adresuota: Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Tėvas Stanislovas - visų, esančiųjų bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidūrusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi, šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.