Dėl priedų mokyklų psichologams už darbą su specialiųjų poreikių vaikais.