Parašo atšaukimas peticijoje: „Dėl paplūdimio „Purvynės pamarys“ įrengimo Nidos šiaurinėje dalyje prie žvejų garažų“