LEU Alumnų kreipimasis dėl švietimo ir aukštojo mokslo reformų

Lietuvos edukologijos universiteto studentų, akademikų, profesorių, docentų, dėstytojų, lektorių, esamų ir buvusių darbuotojų, alumnų
KREIPIMASIS
Vilnius, 2017 m. lapkričio 29 d.

Mes, Lietuvos edukologijos universiteto (toliau – LEU / Universitetas) bendruomenė, rengdami taip reikalingus Lietuvos mokyklai pedagogus – Lietuvos ateities kūrėjus, išreiškiame didžiulį nerimą dėl, mūsų nuomone, chaotiškų ir vis iš naujo pradedamų Lietuvos švietimo ir aukštojo mokslo reformų, blaškymosi keičiant jaunosios kartos ugdymo turinį ir priemones, neatsakingai mažinant beveik visų specialybių pedagogų rengimą. Šį nerimą išreiškia ir LEU alumnų bendruomenė, taip pat įvairios švietimo ir pedagogų institucijos.
Pastaruoju metu LEU patyrė skaudžių smūgių, kai Lietuvos švietimo vadovai nutarė nebeskirti valstybinių vietų lietuvių kalbos, anglų kalbos, istorijos, biologijos, geografijos, muzikos ir kitų dalykų mokytojams rengti. Daromas didžiulis administracinis ir emocinis spaudimas dėl ateities, darbo sąlygų, turimos materialinės bazės Vilniuje išskaidymo ir net naikinimo. Universitetas, pasitelkus įvairius „išmaniuosius ekspertus“, yra kaltinamas tuo, kad abiturientai nesirenka pedagogo profesijos (nors valstybinių studijų vietų tam net neskirta), kad absolventai emigruoja, kad mažai parengiama mokslo daktarų (nors jų priimama tiek, kiek valstybė numatė doktorantūrai vietų). Esame kaltinami ir tuo, kad LEU studijų kryptys dubliuoja VU kryptis, nors, pavyzdžiui, LEU priėmimo taisyklėse 2017 m. buvo numatytos 29 pedagogikos krypties programos ir nė vienos tokios krypties programos VU priėmime nebuvo. Pagaliau esame kalti, kad pedagogų korpusas sensta, kad neparengiame mokytojų vyrų ir t.t.
Derėtų prisiminti, kad LEU ištakos siekia 1935 metus, kai Klaipėdoje buvo įkurtas Respublikos pedagoginis institutas, o hitlerininkams užgrobus šį kraštą, 1939 m. buvo perkeltas į Panevėžį, vėliau,Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą, – į Vilnių, kur galiausiai 1960 m. buvo suformuotas ir plėtojamas pedagogų rengimo centras Vilniaus Žvėryno rajone. Čia buvo pastatyti mokomieji auditoriniai ir laboratoriniai korpusai, įrengtos memorialinės vardinės M. Lukšienės, A. Šapokos, M. Reinio, A. Ramanausko-Vanago, prof. J. Liaugmino, V. Rajecko, J. Laužiko ir kitų iškilių asmenybių auditorijos bei kabinetai, įsteigtas Pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo centras, įrengta keletas sporto salių, stadionas, oranžerija, pastatyti bendrabučiai studentams ir butai dėstytojams. Taip pat atmintina, kad stiprinant materialinę bazę dar 1990 m. atkurtosios Nepriklausomos Lietuvos vyriausybė perdavė uždaromos aukštosios partinės mokyklos patalpas Universitetui. Pastaruoju metu Universitetas atidarė specialų vaikų darželį, skirtą atlikti mokomąją praktiką ir tyrimus būsimiems ikimokyklinio ugdymo pedagogams, suplanavo pradinių klasių mokyklą. Panaudojant Europos Sąjungos paramą, visi Universiteto pastatai buvo rekonstruoti, renovuoti, kai kurie pritaikyti neįgaliesiems. LEU bibliotekos rekonstrukcijai išleista bemaž 7 mln. eurų, dabar gi išgirdome, kad jos įrengimui bei modernizavimui, kitiems baigiamiesiems darbams ateinančiais metais visai nebus skirta lėšų.
Niekas nepaneigs, kad LEU indėlis į švietimo veiklą visuomenėje yra įtaigus ir didelės apimties, tačiau kai kurių švietimo vadovų pastangomis ir toliau formuojama neigiama nuomonė apie Universitetą. Sunku tikėtis, kad kas nors iš šių vadovų atsiprašytų ir paskatintų mus tolesnei veiklai.
LEU bendruomenė, atsižvelgdama į susidariusią sudėtingą demografinę Lietuvos padėtį ir mažėjantį abiturientų skaičių, dar 2015 m. pati, niekieno neraginama, kreipėsi į Vytauto Didžiojo universitetą, kviesdama konsolidacijos proceso. Manome, kad šis procesas vyksta sėkmingai, yra parengtas jungimosi planas, etapai, teikiamas svarstyti naujasis Statuto projektas, numatyta VDU Edukologijos akademijos Vilniuje steigimo eiga. Tačiau lieka nesuprantamos Ministerijos pastangos neskirti valstybinių studijų vietų mokytojams rengti, pastangos išskaidyti ir sunaikinti LEU materialinę bazę, sugriaunant esamą jo infrastruktūrą ar ją padalijant tarp Vilniaus ir Kauno universitetų, net nesusimąstant, kad, tokiu atveju, didesnė dalis mokslo daktarų, profesorių rinksis ne blaškymąsi po Lietuvos miestus, bet emigruos. Akivaizdu, kad LEU kaip seniausios Lietuvoje pedagogus rengiančios institucijos išskaidymas ar jos likvidavimas, suprantant ir žinant, jog į LEU pastatus ir žemę jau seniai yra nusižiūrėję Lietuvos statybų verslo magnatai, pažeis viešąjį interesą, sukels dideles neigiamas pasekmes nacionaliniam saugumui, suardys 8 dešimtmečius kurtą, nuolat tobulintą taikant tarptautinę patirtį pedagogų rengimo sistemą Lietuvoje.
Jausdami didelę atsakomybę visuomenei, imamės iniciatyvos ir valstybės valdymo institucijoms keliame šiuos reikalavimus:
1. Nedelsiant sustabdyti sistemingai vykdomą nuolatinį LEU niekinimą bei menkinimą ir chaotiškai vykdomą švietimo ir mokslo reformą.
2. Užtikrinti, kad valstybės ir LEU pastangomis sukurta pedagogų rengimui ir kvalifikacijos kėlimui (perkvalifikavimui) reikalinga infrastruktūra – studentų miestelis Vilniaus Žvėryno rajone, nebūtų naikinamas ar išskaidomas. Ši infrastruktūra turi būti išsaugota Edukologijos akademijos statusu, skiriant jai deramą finansavimą, atnaujinant ir ją sustiprinant, nepriklausomai nuo institucinio LEU pokyčio, jį jungiant su kokiu kitu universitetu.
3. Visiems švietimo sistemos darbuotojams sudaryti sąlygas kelti savo kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienio šalyse, tinkamai apmokant komandiruotes. Sudaryti sąlygas jiems, kaip ir išėjusiems į pensiją darbuotojams, dėl profesijos ypatumų (psichologinis, fizinis ir emocinis stresas, didelis informacinis ir fizinis krūvis, aukštas triukšmo lygis ir kt.) kartą per metus neatlygintinai arba lengvatinėmis sąlygomis gauti sveikatinimo paslaugas reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigose.
4. Užtikrinti, kad mokytojas, dėstytojas, švietimo darbuotojas, nepriklausomai nuo jo pedagoginio vardo ar kvalifikacinės kategorijos, gautų orią senatvės pensiją, kurią sudarytų mažiausiai trys minimalaus pragyvenimo dydžiai (MPD), susiejant ją su MPD kitimu.
5. Nedelsiant iš naujo apsvarstyti krizės metu sumažintų švietimo darbuotojų atlyginimų dydžius, didinant juos 30 procentų, o per artimiausius metus – iki 2020 m., padidinti atlyginimus 50 procentų. Taip pat nedelsiant peržiūrėti švietimo sistemos darbuotojų teikiamų paslaugų įkainius, sunorminant jų darbo krūvius švietimo įstaigose, nepaliekant įvairių landų galimoms manipuliacijoms ar švietimo vadovų įnoriams.

Kviečiame drąsiai ir atsakingai įvertinti minimų procesų grėsmes ir priimti deramus, neatidėliojamus ir efektyvius sprendimus ateities kartų labui!

Kviečiame ir prašome visus LEU alumnus, visus švietimo darbuotojus ir visus, kurie nėra abejingi Lietuvos švietimo sistemos pertvarkai, paremti šį mūsų kreipimąsi ir jį pasirašyti.

# Vardas Komentaras
1 Giedrius (Vilnius)
2018-12-15 / 21:24
už LEU Gamtos ir matematikos fakulteto žiemos sodo išsaugojimą
2 Romanas
Valstybė, neskirianti dėmesio švietimui, neturi ateities.
3 Nijolė
Pritariu. seniai reikėjo gintis. Kodėl reikia kurti kažką "naujo", jei jau yra sukurta? Ir veikia.
4 Raimonda
Kas mokys, jei jau dabar trūksta mokytojų. "Valio" beraštei Lietuvai....
5 Vilija
Švietimo reformatoriai ėmėsi universiteto, nes mokytojai jau baigiasi. Sunaikinsime LEU ir švietimo griovimo reforma bus užbaigta.
6 Rūta
Labai li8dina tai kas vyksta, akivaizdu, kad nekilnojamas turtas prie upės yra labai naudingas
7 Skirmantas
Nejaugi lietuva visiskai nesirupina musu ateimi, vaikais ir ju svietimu :(
8 Robertas
Nenaikinkit universiteto dėl pastatų ir brangios žemės. Šis universitetas yra vienintelis, kuris parengia gerus pedagogus.
9 Milda
LEU yra pats geriausias mano zinomas universitetas!!! Jis privalo likti Vilniuje.
10 Danguolė
Universitetai reorganizuojant „sujungiami“ ar „prijungiami“? LEU siūlo "sujungimą", o LR Seimo nutarimo projekte atsiranda "prijungimas".
11 Karolina
Šis universtitetas turi išlilti, jei jo neliks, bus sugriauta daug žmonių svajonių ir neteksim daugumos lietuvių.
12 Laima
Tai vienintėlis pedagogus rengiatis universitetas, turintis daugiametį įdirbį, istoriją, tradicijas, pačių išsiugdytus edukologus.
13 Justina
LEU nuostabus universitetas, puikūs dėstytojai! Nusprendžiau studijuoti Vilniuje vien dėl šio puikaus universiteto!
14 Algimantas
Manau kad dabartinis LEU rektorius gyvena vakarykšte diena ir jo jau nedomiina lEU ateitis
15 Živilė
Esu LEU absolventė, dirbu mokytoja, tad visiškai sutinku su peticija
16 Vladas
Pedagoginis arba Edukologijos universitetas turti išlikti tik Vilniuje ir šviesti tautą, jo filialai gali būti ir kituose miestuose
17 Laimutė
Kaip negėda kiekvienuose rinkimuos sakyti, kad švietimas prioritetinė sritis
18 Juozas
Akivaizdus verslo ir politikų interesas apetitiškam žemės gabaliukui
19 Dalia
norite išgyventi, tai reikia proto ribose su kainom ruošti specialistus, o dabar kainos kosminės
20 Jonas
Didžiausias paradoksas, kad Lietuvos edukologijos universiteto sunaikinimo iniciatorė yra "švietimo ir mokslo ministerija", kuriai dabar vadovauja buvusi LEU absolventė
21 Kristinaa,
Baigiau šį universitetą ir mokiausi visus 4m. iš pačių geriausių: buvusių mokytų, dėstytojų ir dekano.
22 Laima
LEU labai gera geografinė padėtis, pastatai.Kažkam tai niešti nagus. LEU (mano VVPI) privalo būt pagrindiniu metodiniu centru, ten privalo būt sukaupa visa kas inovatyviausia, šiuolaikiška.
23 Violeta
Visuomenė, negerbianti mokytojui, tolygi visuomenei, negerbiančiai tėvų.
24 E.
Visiškai palaikau LEU ir noriu, kad valstybė taip pat išgirstų būsimų pedagogų nuogastavimus
25 Nijolė
Regis, tam kad aukštojo mokslo reforma pasirodytų veiksni, būtina sunaikinti LEU. Gėda. Žinant, kad mokslo kokybė visur Lietuvoje ta pati..
26 Rita
būtina sugrąžinti valstybės finansuojamas vietas visiems LEU studentams ir išsaugoti sukurtą studentų miestelio infrastruktūrą
27 Ramunė
Sugriauti lenga, bet pastatyti sunku, tad kurkime, stiprinkime ir išsaugokime, o negriaukime.
28 Edita
Mokslų daktaro, dėstančio universitete, atlyginimas turi būti ne vos aukštesnis už minimalųji darbo užmokestį, o bent kažkiek didesnis už vidutinį. Reikalauju jau kitais metais didinti alga
29 Adelė
Ugdymo turinio renovacija. Universitetuose - Vydūno įžvalgų studijos, mokyklose - dvasinio ugdymo (ne bažnytinio) dermė su kompetencijų ugdymu.
30 Evelina
Esu šio universiteto studentė ir esu prieš universiteto Vilniuje panaikinimą