Katalikišką Šv. Mato gimnaziją paverskime KTU licėjumi

Mes, žemiau pasirašiusieji Šv. Mato gimnazijos bendruomenės nariai, reikalaujame, kad Kauno savivaldybė nepratęstų panaudos sutarties ir Šv. Mato gimnaziją taptų KTU inžinerijos licėjumi.

Pasirašyti peticiją