Apsaugokime nerūkančiųjų teisę į tabako dūmais neužterštą orą


Parašų: 968


  • Autorius: Arminas Mockevičius
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Seimas
  • Kategorija: Sveikatos apsauga

Kaip pilietinė visuomenė aktyviai kovojame, kad turėtume kuo švaresnę Lietuvos gamtą, stengiamės apsisaugoti nuo neigiamo ūkinių veiklų bei visuomenės įpročių poveikio. Neseniai buvo galima rūkyti lėktuvuose, darbo vietose, kavinėse ir restoranuose, bet pripažinus, kokią žalą sukelia rūkymas aplinkiniams, buvo uždrausta rūkyti šiose vietose. Tačiau vis dar nuodijame vieni kitus pačioje artimiausioje aplinkoje – kaimynystėje – kai rūkome daugiabučių namų balkonuose.
Daugiabučių namų gyventojai, kurių kaimynai rūko balkonuose, priversti kvėpuoti tabako dūmais. Dūmai kyla aukštyn ir skverbiasi per pravirus langus, pasklinda kambariuose. Taip užteršdami orą, rūkantys kaimynai pažeidžia kitų gyventojų teisę netrukdomai naudotis savo turtu, naudotis balkonais, vėdinti patalpas atidarius langus.
Įrodyta, kad ne tik rūkant, bet ir kvėpuojant tabako dūmais užterštu oru, į organizmą patenka nikotinas, smalkės, dervos ir šimtai kitų, sveikatai pavojingų cheminių junginių. PSO duomenimis, pasyvus rūkymas pasaulyje kasmet nusineša per 600 000 nerūkančiųjų gyvybių. Žmogus, kurį laiką išbuvęs prirūkytoje patalpoje gali jausti intoksikacijos požymius. Nustatytas ryšys tarp pasyvaus rūkymo bei rizikos susirgti širdies, plaučių bei psichinės sveikatos ligomis. [1]
Nors nuosavybės neliečiamumas pripažįstamas kaip viena svarbiausių žmogaus teisių, įstatymai numato, kad savininkas turi teisę laisvai ir nevaržomai įgyvendinti nuosavybės teisę tik nepažeisdamas kitų asmenų teisių ir interesų. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pripažinęs, kad teisės į būsto neliečiamybės gerbimą pažeidimai apima ir tokius pažeidimus kaip triukšmas, tarša, kvapai ir kiti atvejai, jei asmeniui užkertamas kelias netrukdomai naudotis namų patogumais. [2]
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo 2014 m. ataskaitoje teigiama, kad draudimas rūkyti tam tikrose darbo ir viešose vietose turėjo reikšmės pasyvaus rūkymo paplitimo sumažėjimui. [3]

Mes, žemiau pasirašiusieji, prašome šį kreipimąsi pripažinti PETICIJA ir REIKALAUJAME:
teisės aktais uždrausti rūkyti daugiabučių namų balkonuose, siekiant:
• apsaugoti žmonių sveikatą nuo pasyvaus rūkymo žalos,
• apsaugoti žmonių teisę į būsto neliečiamybės gerbimą nuo tabako taršos ir kvapo,
• mažinti pasyvaus rūkymo paplitimą ir taip gerinti visuomenės sveikatos rodiklius.

Kviečiame prisidėti prie sąmoningumo sklaidos ir pasidalinti šia peticija kuo plačiau.

[1] http://www.who.int/gho/phe/secondhand_smoke/en/
[2] Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos (toliau – Konvencija) 8 straipsnis saugo asmens teisę į privataus ir šeimos gyvenimą, būsto neliečiamybę ir susirašinėjimo slaptumą. Nors Konvencijoje nėra aiškiai įtvirtintos teisės į švarią ir ramią aplinką, tačiau Europos Žmogaus Teisių Teismas savo jurisprudencijoje yra atskleidęs platesnį teisės į būsto neliečiamybę turinį, nurodydamas, kad asmuo turi teisę į būsto neliečiamybės gerbimą, reiškiančią ne tik teisę į atitinkamą plotą, bet ir teisę į ramų naudojimąsi juo. Teisės į būsto neliečiamybės gerbimą pažeidimai neapsiriboja konkrečiais ar fiziniais pažeidimais, pvz., neteisėtu patekimu į būstą, bet taip pat apima tuos, kurie nėra konkretūs ar fiziniai, pvz., triukšmas, tarša, kvapai ar kitos suvaržymo formos. Rimto pažeidimo priežastimi gali būti asmens teisės į būsto neliečiamybės gerbimą pažeidimas, jei asmeniui užkertamas kelias netrukdomai naudotis namų patogumais (Hatton and Others v. United Kingdom (GC), judgment of 8 July 2003, no. 36022/97, § 96). Sprendime López Ostra prieš Ispaniją Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatė, kad Konvencijos 8 straipsnis gali apimti teisę į apsaugą nuo sunkios taršos, nes tai „gali turėti įtakos asmenų gerovei ir užkirsti kelią jiems netrukdomai naudotis būstu, taip neigiamai paveikiant jų privatų ir šeimos gyvenimą, nors ir nesukeliant rimtos grėsmės jų sveikatai“ (López Ostra v. Spain, judgment of 9 December 1994, Series A no. 303 C, § 51).
[3] https://publications.lsmuni.lt/object/elaba:8606783/

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-10-16 / 13:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-09-23 / 10:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-09-03 / 12:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-09-01 / 22:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama (Vilnius)
2020-08-31 / 14:41
Nėra įstatymo draudžiančio kepti šašlykus balkone, tačiau aš nekepu, nes suprantu, kad tai gali nepatikti kaimynams ir elgiuosi tolerantiškai jų atžvilgiu . To paties tikiuosi ir iš jų, nerūkant balkonuose .
6 Neskelbiama
2020-08-28 / 16:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2020-08-17 / 17:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2020-07-28 / 00:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2020-07-06 / 21:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2020-06-29 / 16:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2020-06-17 / 23:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2020-06-17 / 21:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2020-06-11 / 23:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2020-06-09 / 21:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2020-06-09 / 00:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2020-06-07 / 22:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2020-05-30 / 15:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2020-05-30 / 15:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2020-05-08 / 10:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2020-05-04 / 23:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2020-04-29 / 01:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2020-04-26 / 09:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2020-04-20 / 12:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2020-04-14 / 07:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2020-04-06 / 20:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2020-04-06 / 14:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2020-02-23 / 17:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2020-01-19 / 18:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2020-01-19 / 18:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2020-01-10 / 11:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas