Prieštaraujame vilkų sumedžiojimo kvotos padvigubinimui. Miškas be vilko – ne miškas.

13 734 PARAŠAI

Adresuota: LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Kategorija:

Prieštaraujame vilkų sumedžiojimo kvotos padvigubinimui. Miškas be vilko – ne miškas.
Lietuvoje atsitiko tai, per ką visos Vakarų Europos valstybės perėjo dar praėjusiame amžiuje. Sparti avininkystės plėtra išstūmė laukinius plėšrūnus į Europos pakraščius ir šis procesas vyksta iki šiol. Nuo 2000 metų Lietuvoje auginamų avių padaugėjo penkis kartus ir šiuo metu siekia beveik 200 tūkst. Neapgalvota Vyriausybės parama avininkystės plėtrai lėmė tai, kad avių augintojai susidūrė su rimta produkcijos realizavimo problema. Kaip pastaruoju metu buvo rašoma spaudoje – „Lietuvą okupavo avys, kurių niekam nereikia“. Produkcijos realizavimo problema yra pati mažiausia lyginant su tuo, kaip dėl nedarnaus žemės ūkio nukenčia gamta. Jau turime skaudų pavyzdį, kaip dėl besaikės paramos rapsų auginimui stumbrai išstumiami iš vietų, kur buvo introdukuoti prieš keletą dešimtmečių, kai dar jokių rapsų tose apylinkėse niekas neaugino.

Kita nedarnaus žemės ūkio auka – vilkai. Vilkų nuo seno gyvenamosiose teritorijose atsidūrę prastai prižiūrimi avių ir kitų mėsinių galvijų ūkiai kasmet patiria didelių nuostolių, bet vietoje to, kad diegtų patikrintas ir tikrai veikiančias naminių gyvulių apsaugos priemones, gyvulių augintojai reikalauja paprasčiausiai išnaikinti vilkus jų apylinkėse. Dabartinis Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos noras padidinti vilkų sumedžiojimą nuo 60 iki 120 yra ne vilkų populiacijos reguliavimas, o trumparegiškas naikinimas, nes nulemtų vilkų skaičiaus sumažinimą visu trečdaliu (neskaičiuojant to, kiek kiekvienais metais žūva dėl brakonieriavimo ir kitų priežasčių).

Nėra jokios kitos medžiojamosios gyvūnų rūšies Lietuvoje (išskyrus šiuo metu dėl maro medžiojamus šernus), kurių būtų leidžiama sumedžioti trečdalį populiacijos ir nėra kitos tokios medžiojamosios rūšies, kuri būtų taip svarbi miškui. Vilkas mokslininkų yra laikomas kertine miško rūšimi. Jo svarba neapsiriboja vien tik „miško sanitaro“ vaidmeniu, kuris visuotinai yra pripažįstamas. Vilkai padeda tinkamai atsikurti šiandien intensyviai kertamiems miškams, nes pakeičia kanopinių žvėrių elgesį taip, kad šie padaro daug mažiau žalos miško jaunuolynams. Lenkijoje, kur vilkai nemedžiojami iš viso, šie plėšrūnai miškininkams sutaupo milijonus zlotų kasmet, kurie būtų išleisti kanopinių žvėrių sunaikintų miško želdinių atkūrimui.
Kitose valstybėse kompensacijos už vilkų padarytą žalą mokamos tik tuomet, jei ūkininkas tinkamai prižiūri savo bandą, nepalieka nakčiai jos be jokios apsaugos. Lietuvoje gi kompensacijos išmokamos visais atvejais. Yra avių ūkiai, kurie yra apsitvėrę savo ganyklą tinkamu elektriniu piemeniu, naudoja apsaugai tinkamų veislių šunis ir nepatiria jokios žalos, bet yra ir tokie ūkiai, kurie nė kiek neinvestuoja į savo bandos apsaugą ir tik reikalauja didesnių kompensacijų. Didelė kaltė tame ir pačių savivaldybių, kurios administruoja Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas, skirtas paremti naminių gyvulių apsaugos priemonių įsigijimą, bet rodo labai mažą iniciatyvą.

Savivaldybės paramą šių priemonių įsigijimui iki šiol skyrė tik 14 ūkininkų ir tik 11 savivaldybių yra pasitvirtinusios tvarką dėl šių priemonių kompensavimo, nors turėjo tai padaryti prieš kelis metus. Taigi didelė dalis prevencijai skirtų lėšų taip ir lieka nepanaudotos arba išleidžiamos miško želdinių tvėrimui nuo kanopinių žvėrių. Kai paklausi savivaldybės tarnautojų, kodėl jie taip elgiasi, išgirsti atsakymą: „Didinkit medžioklės kvotas, kokios dar apsaugos priemonės?“. Jeigu savivaldybės nesugeba arba nenori padėti ūkininkams, gal Vyriausybė galėtų įsteigti specialų fondą ir visas Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas skirstyti ne per savivaldybes, o centralizuotai?

Daugelyje ūkių vilkų daroma žala yra pasikartojanti. Yra paskaičiuota, kad 45 ūkiuose susitelkė ketvirtadalis visos vilkų daromos žalos, padarytos 2014-2017 m. laikotarpiu, ir jei savivaldybės būtų parėmusios šiuos ūkius naminių gyvulių apsaugos priemonėmis, valstybė būtų sutaupiusi šimtus tūkstančių eurų, kuriuos dabar išleidžia kompensacijoms. Bet yra pasirinktas kitas kelias – kviesti žiniasklaidą, kelti skandalus, gąsdinti vilkais visuomenę ir reikalauti šių plėšrūnų naikinimo. Nežiūrint kiek ir kur vilkai bus išnaikinti, jų kaimynyste nebus patenkintas nė vienas ūkininkas ir vilkams paprasčiausiais visai neliks vietos Lietuvoje. Dėl intensyvios medžioklės ir taip silpnos vilkų šeimos bus dar labiau išardomos, o likę pavieniai vilkai, negalintys sumedžioti už save stambesnio ir stipresnio laukinio grobio, iš bado eis į ūkininkų sodybas ir taps valkataujantys avių augintojų palydovais. Todėl intensyvesnė vilkų medžioklė nesumažins jų daromos žalos, o padidinti gali. Visa tai naudinga tik medžiotojams, kurių kiekvienas geidžia sumedžioti šią „saugomą“, o iš tiesų niekada Lietuvoje nesaugotą rūšį.

Mes sakome, kad taip neturi daugiau tęstis ir valstybės politika turi pasikeisti prisitaikymo prie gamtos linkme vietoje nepatogių rūšių naikinimo. Laukinė gamta yra valstybės, visos visuomenės turtas ir jos likimas negali būti nulemtas vienos tam tikros grupės žmonių. Ūkininkai gyvulius augina ne sau ir mes, būdami jų klientais, norime, kad ir ūkiai klestėtų ir laukinei gamtai būtų Lietuvoje vietos. Tai galima pasiekti tik sugyvenimo su gamta keliu. Nedarnus žemės ūkis neturi daryti žalos gamtai, todėl reikalaujame atšaukti planus didinti vilkų sumedžiojimo kvotą ir išnaudoti visas kitas šiuo metu esančias žalos sumažinimo priemones, kurių pagal dabartinį Vilko apsaugos planą yra net 17. Taip pat reikalaujame netvirtinti naujos redakcijos „vilkų apsaugos“ plano, kuriame iš tiesų tik legalizuojamas jų naikinimas, kai tuo tarpu dėmesys prevencijai, sugyvenimui ir švietimui paliekamas paskutinėje vietose.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Ingrida
2020-07-05 / 07:29
Tas kas zudo ar suteikia teise zudyti kita pats yra moraliai mires. Visos gyvybes yra vienodai svarbios.
2 Vida
2020-05-30 / 16:57
Žmonės iškirto miškus, atimdami iš žvėrių namus, - o dabar esą vilkai juos skriaudžia. grąžinkite vilkams girias, ir nereiūkės jų žudyti
3 Neskelbiama
2020-02-17 / 18:40
How's it going, grd.rmkt? Do you not wish you had a chance at becoming Instagram famous? Well, today I'm going to teach you something that will change the way you Instagram. Imagine: it is Friday morning and you told yourself you’d go for a run today. You pull out your cell. Opening up Instagram. Whoaaa, you think, Over 561 likes on a single picture. You put your soft slippers on and head to the kitchen for some tea. After putting on the kettle, you pull out your phone a
4 Mantas (Kėdainiai)
2020-02-06 / 23:55
Vilkai taip pat turi teise egzistuot Lietuvos miskuose. Tegu ukininkai tinkamai apsitveria savo gyvulius ir problema isnyks.
5 Austėja
2020-02-05 / 20:58
Medžioklė galima tik tada, kai reikia prasimaitinti. Gyvūnai mūsų broliai ir sesės.
6 Gamtos
2019-12-09 / 16:08
Kvaila iniciatyva ir daugiau nieko. Vilkai atneš Jums neimatuojamą naudą. Tik klounai gali tai pasirašyti, nors ir aš čia panaus
7 Irena
2019-11-11 / 21:03
Kas toks yra žmogus, kad spręsti gamtos klausimus? Mažiau kiškite rankas į tobulą sistemą, nes iki šiol joje nieko nesukūrėte tik sugriovėte.
8 Rūta (Marijampolė)
2019-10-29 / 16:15
Visų pirma reikia tinkamai prižiūrėti ir saugoti savo naminius gyvulius, o ne naikinti kitus gyvūnus!
9 Kristonė
2019-10-23 / 20:26
Turime saugoti ir globoti vilkus, mūsų visų turtą, o ne ziūrėti į juos kaip į grėsmę ar medžiotojų akimis - trofėjų. Šių metų kvota prilygsta genocidui ir aš 100% prieš.
10 Jonas (Kaunas)
2019-10-06 / 05:31
Akivaizdus proto trūkumas:kaip valdžioje - taip ir ant žemės.O tokie valstiečiai neturėtų būti vadinami "ūkininkais".
11 Neskelbiama
2019-10-05 / 23:45
Sutinku, kad visu pirma reikia priziureti ir saugoti savo naminius gyvulius tinkamai, o ne imti naikinti kitus gyvunus
12 Neskelbiama
2019-08-03 / 22:32
How's it going, grd.rmkt? Don't you wish you had a chance at being Instagram popular? Well, today I will teach you the best way to amazingly change the way you Instagram. Now, imagine that it's Friday and you have just woken up from a sound slumber. You roll over in bed to check your cellphone. Make your way to Instagram. Hmmm, you think, Over 561 likes on one picture. You put your super-duper soft slippers on and head to the kitchen for some tea. After putting on the ke
13 Remigijus (Šiauliai)
2019-06-27 / 20:20
Vilkas - žvėrių karalius. ir ne žmogui spręsti kas turi gyventi.
14 Gedas (Molėtai)
2019-06-07 / 15:07
Ūkininkai nesaugo avių. Paklauskit ar bent vienas dresuoja aviganius?
15 Ala (Vilnius)
2019-03-24 / 18:34
Vilkai kaip ir visi kiti gyvunai reikalingi gyvi,o ne mire!!!
16 Karina
2019-03-24 / 17:40
Vilkai išlaiko struktūruotą, subalansuotą ir sveiką ekosistemą. Vilkai privalo būti saugomi žmonių, o ne žudomi !
17 Austėja
2019-02-22 / 10:59
Prieš vilkų medžiojimą. Žudymas vien dėl malonumo amoralus ir neteisėtas turėtų būti civilizuotoj valstybėj.
18 Monika
2019-01-03 / 19:28
Pasirašau kad nebutu bereikalingai medžiojami vilkai
19 Neskelbiama (Vilnius)
2018-12-18 / 01:18
As pries medziokle,nera ko zmonem nosi kisk i gamta ,ir taip viska naikina zmones
20 Vytautė (Vilnius)
2018-12-16 / 20:19
Butinai drausti visas medziokles ir ne tik pries vilkus!
21 Neskelbiama
2018-12-10 / 22:17
Nejau tikrai norite, kad pasikartotu 1958m. Kinijos nesėkmė?
22 Neskelbiama
2018-12-03 / 19:50
Būdami kultūringi, galvodami apie vaikus, valstybės biudžetą, mokytojai ir taip labai ilgai tikėjo pažadais ir tylėjo.
23 Alina
2018-12-03 / 11:55
Jau ,dėl gamtos sanitarų šalinimo-medžiojimo vilkų,tai tūrėtų nesikišti niekas į gamtos surėdytus galimus. Žmonės patys daug technikos įvežę į miškus,juos išrausę sukėlė nesaugą gyvūnams ir žvėrims.O dabar išvijęs iš miškų zonos žvėris,dar nori juos sumedžioti ?! Kur logika ?! Nepritaria gyvūnų ;žvėrių nesaugiai trugdymui gyventi ir juos medžioti,jei prieš tai juos erzino ir atėmė jų namus.Kurkitės draustinių zonas ir plėskitės bendruomenėse .Visur turi būti sauga,o kitur populiacija.
24 Eglė
2018-12-02 / 14:22
Užtenka žudyti gyvūnus savo malonumui...jei bandysit sakyti, kad reikia kontroliuoti jų skaičių - niekur niekas jų išvis nebemato ir nebesutinka
25 Neskelbiama
2018-12-02 / 08:48
Gamta susitvarkys pati. Ūkininkams prisitaikyti reiks :)
26 Giedrius (Klaipėda)
2018-11-29 / 12:36
Valdžios suskiai labai stengiasi, kad Lietuvoje neliktų lietuvių, ir net gyvūnų.
27 Edmund (Vilnius)
2018-11-27 / 14:34
Saugokite gyvaja gamta! Leiskit ramiai gyventi vilkams
28 Stanislav (Vilnius)
2018-11-27 / 14:31
Ieskokite budu apsisaugoti uki nenaikindami gyvos gamtos!
29 Anna (Vilnius)
2018-11-27 / 14:23
Leiskit gamtai gyventi jos taisyklemis! Saugokite,bet nenaikinkite! Labai prasau
30 Grazina
2018-11-24 / 11:24
Issaudete sernus,vilkas neturi maisto,uz tai ir ateina i kaimus pjauti aveliu.Matot ka padaret,ponai?!Jus sunaikinote grandine,atsirado nauja problema.Ir dabar kalti vilkai?O zmogaus su sautuvu nekenciu visa savo esybe.

Už Dumsių kopos išsaugojimą (258)

N.Žvilienė. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas, Krašto apsaugos ministerija

Mes, žemiau pasirašiusieji, NESUTINKAME su karinio poligono ir karinio mokymo...

Dėl Aplinkos apsaugos departamento direktorės Olgos Vėbrienės grąžinimo į pareigas bei nepasitikėjimo pareiškimo ir interpeliacijos procedūros inicijavimo Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui (101)

J.. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos žurnalistų sąjungai

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 2021-04-09 netikėtai ir dėl abejotinos...

Elektrėnų gyventojai prieš vandenlenčių parko pašalinimą (113)

Vincentas. Adresuota: Vilniaus apygardos teismas

Šią peticiją pasirašo žmonės, kurie nesutinka dėl Prokuratūros kreipimosi į...

Dėl VšĮ sanatorija „Belorus“ taikomų sankcijų panaikinimo (79)

Belorus. Adresuota: LR Prezidentas, LR Vyriausybė LR Seimo frakcijos

Mes, žemiau pasirašiusieji, prašome kuo skubiau: - imtis veiksmų dėl...