Prieštaraujame vilkų sumedžiojimo kvotos padvigubinimui. Miškas be vilko – ne miškas.

Prieštaraujame vilkų sumedžiojimo kvotos padvigubinimui. Miškas be vilko – ne miškas.
Lietuvoje atsitiko tai, per ką visos Vakarų Europos valstybės perėjo dar praėjusiame amžiuje. Sparti avininkystės plėtra išstūmė laukinius plėšrūnus į Europos pakraščius ir šis procesas vyksta iki šiol. Nuo 2000 metų Lietuvoje auginamų avių padaugėjo penkis kartus ir šiuo metu siekia beveik 200 tūkst. Neapgalvota Vyriausybės parama avininkystės plėtrai lėmė tai, kad avių augintojai susidūrė su rimta produkcijos realizavimo problema. Kaip pastaruoju metu buvo rašoma spaudoje – „Lietuvą okupavo avys, kurių niekam nereikia“. Produkcijos realizavimo problema yra pati mažiausia lyginant su tuo, kaip dėl nedarnaus žemės ūkio nukenčia gamta. Jau turime skaudų pavyzdį, kaip dėl besaikės paramos rapsų auginimui stumbrai išstumiami iš vietų, kur buvo introdukuoti prieš keletą dešimtmečių, kai dar jokių rapsų tose apylinkėse niekas neaugino.

Kita nedarnaus žemės ūkio auka – vilkai. Vilkų nuo seno gyvenamosiose teritorijose atsidūrę prastai prižiūrimi avių ir kitų mėsinių galvijų ūkiai kasmet patiria didelių nuostolių, bet vietoje to, kad diegtų patikrintas ir tikrai veikiančias naminių gyvulių apsaugos priemones, gyvulių augintojai reikalauja paprasčiausiai išnaikinti vilkus jų apylinkėse. Dabartinis Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos noras padidinti vilkų sumedžiojimą nuo 60 iki 120 yra ne vilkų populiacijos reguliavimas, o trumparegiškas naikinimas, nes nulemtų vilkų skaičiaus sumažinimą visu trečdaliu (neskaičiuojant to, kiek kiekvienais metais žūva dėl brakonieriavimo ir kitų priežasčių).

Nėra jokios kitos medžiojamosios gyvūnų rūšies Lietuvoje (išskyrus šiuo metu dėl maro medžiojamus šernus), kurių būtų leidžiama sumedžioti trečdalį populiacijos ir nėra kitos tokios medžiojamosios rūšies, kuri būtų taip svarbi miškui. Vilkas mokslininkų yra laikomas kertine miško rūšimi. Jo svarba neapsiriboja vien tik „miško sanitaro“ vaidmeniu, kuris visuotinai yra pripažįstamas. Vilkai padeda tinkamai atsikurti šiandien intensyviai kertamiems miškams, nes pakeičia kanopinių žvėrių elgesį taip, kad šie padaro daug mažiau žalos miško jaunuolynams. Lenkijoje, kur vilkai nemedžiojami iš viso, šie plėšrūnai miškininkams sutaupo milijonus zlotų kasmet, kurie būtų išleisti kanopinių žvėrių sunaikintų miško želdinių atkūrimui.
Kitose valstybėse kompensacijos už vilkų padarytą žalą mokamos tik tuomet, jei ūkininkas tinkamai prižiūri savo bandą, nepalieka nakčiai jos be jokios apsaugos. Lietuvoje gi kompensacijos išmokamos visais atvejais. Yra avių ūkiai, kurie yra apsitvėrę savo ganyklą tinkamu elektriniu piemeniu, naudoja apsaugai tinkamų veislių šunis ir nepatiria jokios žalos, bet yra ir tokie ūkiai, kurie nė kiek neinvestuoja į savo bandos apsaugą ir tik reikalauja didesnių kompensacijų. Didelė kaltė tame ir pačių savivaldybių, kurios administruoja Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas, skirtas paremti naminių gyvulių apsaugos priemonių įsigijimą, bet rodo labai mažą iniciatyvą.

Savivaldybės paramą šių priemonių įsigijimui iki šiol skyrė tik 14 ūkininkų ir tik 11 savivaldybių yra pasitvirtinusios tvarką dėl šių priemonių kompensavimo, nors turėjo tai padaryti prieš kelis metus. Taigi didelė dalis prevencijai skirtų lėšų taip ir lieka nepanaudotos arba išleidžiamos miško želdinių tvėrimui nuo kanopinių žvėrių. Kai paklausi savivaldybės tarnautojų, kodėl jie taip elgiasi, išgirsti atsakymą: „Didinkit medžioklės kvotas, kokios dar apsaugos priemonės?“. Jeigu savivaldybės nesugeba arba nenori padėti ūkininkams, gal Vyriausybė galėtų įsteigti specialų fondą ir visas Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšas skirstyti ne per savivaldybes, o centralizuotai?

Daugelyje ūkių vilkų daroma žala yra pasikartojanti. Yra paskaičiuota, kad 45 ūkiuose susitelkė ketvirtadalis visos vilkų daromos žalos, padarytos 2014-2017 m. laikotarpiu, ir jei savivaldybės būtų parėmusios šiuos ūkius naminių gyvulių apsaugos priemonėmis, valstybė būtų sutaupiusi šimtus tūkstančių eurų, kuriuos dabar išleidžia kompensacijoms. Bet yra pasirinktas kitas kelias – kviesti žiniasklaidą, kelti skandalus, gąsdinti vilkais visuomenę ir reikalauti šių plėšrūnų naikinimo. Nežiūrint kiek ir kur vilkai bus išnaikinti, jų kaimynyste nebus patenkintas nė vienas ūkininkas ir vilkams paprasčiausiais visai neliks vietos Lietuvoje. Dėl intensyvios medžioklės ir taip silpnos vilkų šeimos bus dar labiau išardomos, o likę pavieniai vilkai, negalintys sumedžioti už save stambesnio ir stipresnio laukinio grobio, iš bado eis į ūkininkų sodybas ir taps valkataujantys avių augintojų palydovais. Todėl intensyvesnė vilkų medžioklė nesumažins jų daromos žalos, o padidinti gali. Visa tai naudinga tik medžiotojams, kurių kiekvienas geidžia sumedžioti šią „saugomą“, o iš tiesų niekada Lietuvoje nesaugotą rūšį.

Mes sakome, kad taip neturi daugiau tęstis ir valstybės politika turi pasikeisti prisitaikymo prie gamtos linkme vietoje nepatogių rūšių naikinimo. Laukinė gamta yra valstybės, visos visuomenės turtas ir jos likimas negali būti nulemtas vienos tam tikros grupės žmonių. Ūkininkai gyvulius augina ne sau ir mes, būdami jų klientais, norime, kad ir ūkiai klestėtų ir laukinei gamtai būtų Lietuvoje vietos. Tai galima pasiekti tik sugyvenimo su gamta keliu. Nedarnus žemės ūkis neturi daryti žalos gamtai, todėl reikalaujame atšaukti planus didinti vilkų sumedžiojimo kvotą ir išnaudoti visas kitas šiuo metu esančias žalos sumažinimo priemones, kurių pagal dabartinį Vilko apsaugos planą yra net 17. Taip pat reikalaujame netvirtinti naujos redakcijos „vilkų apsaugos“ plano, kuriame iš tiesų tik legalizuojamas jų naikinimas, kai tuo tarpu dėmesys prevencijai, sugyvenimui ir švietimui paliekamas paskutinėje vietose.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Neskelbiamas asmuo How's it going, grd.rmkt? Do you not wish you had a chance at becoming Instagram famous? Well, today I'm going to teach you something that will change the way you Instagram. Imagine: it is Friday morning and you told yourself you’d go for a run today. You pull out your cell. Opening up Instagram. Whoaaa, you think, Over 561 likes on a single picture. You put your soft slippers on and head to the kitchen for some tea. After putting on the kettle, you pull out your phone a 2020-02-17 / 18:40
2 Mantas S... Vilkai taip pat turi teise egzistuot Lietuvos miskuose. Tegu ukininkai tinkamai apsitveria savo gyvulius ir problema isnyks. Kėdainiai 2020-02-06 / 23:55
3 Austėja R... Medžioklė galima tik tada, kai reikia prasimaitinti. Gyvūnai mūsų broliai ir sesės. 2020-02-05 / 20:58
4 Gamtos M... Kvaila iniciatyva ir daugiau nieko. Vilkai atneš Jums neimatuojamą naudą. Tik klounai gali tai pasirašyti, nors ir aš čia panaus 2019-12-09 / 16:08
5 Irena B... Kas toks yra žmogus, kad spręsti gamtos klausimus? Mažiau kiškite rankas į tobulą sistemą, nes iki šiol joje nieko nesukūrėte tik sugriovėte. 2019-11-11 / 21:03
6 Rūta B... Visų pirma reikia tinkamai prižiūrėti ir saugoti savo naminius gyvulius, o ne naikinti kitus gyvūnus! Marijampolė 2019-10-29 / 16:15
7 Kristonė S... Turime saugoti ir globoti vilkus, mūsų visų turtą, o ne ziūrėti į juos kaip į grėsmę ar medžiotojų akimis - trofėjų. Šių metų kvota prilygsta genocidui ir aš 100% prieš. 2019-10-23 / 20:26
8 Jonas L... Akivaizdus proto trūkumas:kaip valdžioje - taip ir ant žemės.O tokie valstiečiai neturėtų būti vadinami "ūkininkais". Kaunas 2019-10-06 / 05:31
9 Neskelbiamas asmuo Sutinku, kad visu pirma reikia priziureti ir saugoti savo naminius gyvulius tinkamai, o ne imti naikinti kitus gyvunus 2019-10-05 / 23:45
10 Neskelbiamas asmuo How's it going, grd.rmkt? Don't you wish you had a chance at being Instagram popular? Well, today I will teach you the best way to amazingly change the way you Instagram. Now, imagine that it's Friday and you have just woken up from a sound slumber. You roll over in bed to check your cellphone. Make your way to Instagram. Hmmm, you think, Over 561 likes on one picture. You put your super-duper soft slippers on and head to the kitchen for some tea. After putting on the ke 2019-08-03 / 22:32
11 Remigijus L... Vilkas - žvėrių karalius. ir ne žmogui spręsti kas turi gyventi. Šiauliai 2019-06-27 / 20:20
12 Gedas B... Ūkininkai nesaugo avių. Paklauskit ar bent vienas dresuoja aviganius? Molėtai 2019-06-07 / 15:07
13 Ala B... Vilkai kaip ir visi kiti gyvunai reikalingi gyvi,o ne mire!!! Vilnius 2019-03-24 / 18:34
14 Karina D... Vilkai išlaiko struktūruotą, subalansuotą ir sveiką ekosistemą. Vilkai privalo būti saugomi žmonių, o ne žudomi ! 2019-03-24 / 17:40
15 Austėja J... Prieš vilkų medžiojimą. Žudymas vien dėl malonumo amoralus ir neteisėtas turėtų būti civilizuotoj valstybėj. 2019-02-22 / 10:59
16 Monika M... Pasirašau kad nebutu bereikalingai medžiojami vilkai 2019-01-03 / 19:28
17 Neskelbiamas asmuo As pries medziokle,nera ko zmonem nosi kisk i gamta ,ir taip viska naikina zmones Vilnius 2018-12-18 / 01:18
18 Vytautė V... Butinai drausti visas medziokles ir ne tik pries vilkus! Vilnius 2018-12-16 / 20:19
19 Neskelbiamas asmuo Nejau tikrai norite, kad pasikartotu 1958m. Kinijos nesėkmė? 2018-12-10 / 22:17
20 Neskelbiamas asmuo Būdami kultūringi, galvodami apie vaikus, valstybės biudžetą, mokytojai ir taip labai ilgai tikėjo pažadais ir tylėjo. 2018-12-03 / 19:50
21 Alina S... Jau ,dėl gamtos sanitarų šalinimo-medžiojimo vilkų,tai tūrėtų nesikišti niekas į gamtos surėdytus galimus. Žmonės patys daug technikos įvežę į miškus,juos išrausę sukėlė nesaugą gyvūnams ir žvėrims.O dabar išvijęs iš miškų zonos žvėris,dar nori juos sumedžioti ?! Kur logika ?! Nepritaria gyvūnų ;žvėrių nesaugiai trugdymui gyventi ir juos medžioti,jei prieš tai juos erzino ir atėmė jų namus.Kurkitės draustinių zonas ir plėskitės bendruomenėse .Visur turi būti sauga,o kitur populiacija. 2018-12-03 / 11:55
22 Eglė N... Užtenka žudyti gyvūnus savo malonumui...jei bandysit sakyti, kad reikia kontroliuoti jų skaičių - niekur niekas jų išvis nebemato ir nebesutinka 2018-12-02 / 14:22
23 Neskelbiamas asmuo Gamta susitvarkys pati. Ūkininkams prisitaikyti reiks :) 2018-12-02 / 08:48
24 Giedrius U... Valdžios suskiai labai stengiasi, kad Lietuvoje neliktų lietuvių, ir net gyvūnų. Klaipėda 2018-11-29 / 12:36
25 Edmund J... Saugokite gyvaja gamta! Leiskit ramiai gyventi vilkams Vilnius 2018-11-27 / 14:34
26 Stanislav R... Ieskokite budu apsisaugoti uki nenaikindami gyvos gamtos! Vilnius 2018-11-27 / 14:31
27 Anna J... Leiskit gamtai gyventi jos taisyklemis! Saugokite,bet nenaikinkite! Labai prasau Vilnius 2018-11-27 / 14:23
28 Grazina T... Issaudete sernus,vilkas neturi maisto,uz tai ir ateina i kaimus pjauti aveliu.Matot ka padaret,ponai?!Jus sunaikinote grandine,atsirado nauja problema.Ir dabar kalti vilkai?O zmogaus su sautuvu nekenciu visa savo esybe. 2018-11-24 / 11:24
29 Arvydas B... Žmogus ir taip įsiveržė į gamtą ir viską atėmė iš gyvūnų. Vilkai yra miškų sanitarai, kurie pirmiausia medžioja silpnus ir ligotus laukinius gyvūnus. Kalti tie, kas paskatino miškų kirtimą ir tose vietose diegti avių ganymo tradicijas. Kalti ne vilkai, o žmonės. Juk eutanazja ne įteisinta, kad valdžia sutaupytų pinigus?.. Vilnius 2018-11-23 / 12:05
30 Asija ... Už gražiausius visame pasaulyje Lietuvos Miškus, Mišku Paukčius ir Mišku ir Lauku gražuolius Gyvūnus. Už protingus, gražuolius, stiprius Lietuvos Vilkus. Vilnius 2018-11-22 / 22:10

Prašymas atšaukti likusius mokslo metus.

Ž. Vaitkus. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Atsižvelgiant į Lietuvoje besimokančių vaikų skaičių, ne visi turi galimybė prisijungti prie interneto, dienynai ,,lūžta" nuo per didelio apklausos skaičiaus, šalyje yra per 300 tūkst. mokinių, serveriai negali prijungti visų vienu metu. Pirmąją dieną nuotolinis ugdymo procesas prasidėjo su rimtais trukdžiais – nebepasiekiamos nuotolinio mokymo platformos, neveikia elektroninis dienynas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius jau prakalbo apie galimybę mokslo metus nutraukti anksčiau ir vaikus perkelti į kitas klases. „Mokslo metai kai kuriose šalyse yra užbaigiami, vaikai perkeliami į kitą klasę su mintimi, kad kitais metais mokymosi procesas bus intensyvesnis. Tokius variantus mes taip pat svarstome. Yra sudaryta komisija, kuri per porą savaičių turėtų įvertinti visas aplinkybes“, – pirmadienį LRT radijui sakė A. Monkevičius. Ministerijos duomenimis, trūksta apie 18 tūkst. kompiuterių vaikams iš šeimų, kuriose yra keli mokiniai

Prašymas atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus.

S. Kaunelis. Adresuota: LIetuvos Respublikos seimas

Dėl susiklosčiusios situacijos (Covid-19 viruso) Lietuvos Respublikos abiturientai kreipiasi į vyriausybę su prašymu atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus, savo prašymą grindžiame toliau išvardintais argumentais: Nuotolinis mokymas nesuteiks tokios pačios mokymosi kokybės kaip mokymas gyvai. Dauguma mokytojų yra senyvo amžiaus žmonės, kurie jei ir turi priėjimą prie nuotolinio mokymosi priemonių, tikrai nėra pajėgūs jomis adekvačiai operuoti. Tad iš nuotolinio mokymo, geriausiu atveju telieka nuotoliniu būdu perteikti namų darbai, be jokio dėstymo elemento. Natūraliai kyla klausimas: ar mokiniai pasiruoštų egzaminams, jei atėję į ugdymo įstaigas tegautų užduotis, be jokio paaiškinimo kaip jas atlikti? Egzaminų nukėlimas sukelia abiturientas papildomą stresą. Stresas, kaip žinoma ir taip stiprus faktorius, kuris įtakoja mokinių pasiekimus egzaminų metu, būtų tik dar labiau sustiprintas neužtikrintumo dėl žinių, įgytų atliekant pasiruošimą namų salygomis, bei dėl suspausto egzaminų grafiko. Šių veiksnių įtakotas streso faktorius, smarkiai atsilieptų abiturientų rezultatams. Vasaros vidurys nėra tinkamas egzaminų laikymui dėl laiko sąlygų, mat ugdymo įstaigos nėra pritaikytos operuoti vasaros metu, jose nėra sistemų, kurios užtikrintų darbui tinkamą temperatūrą. Nekyla abejonių, kad karštis tikrai neigiamai prisidėtų prie ir taip demoralizuotų abiturientų stovio. Stojimai į universitetus galėtų būti vykdomi pagal mokinių III-IV klasių vidurkius, nes dažniausiai vidurkiai yra panašūs į egzaminų išlaikymo rezultatus, mokiniai dirbdami nuotoliniu būdu galėtų gauti įvertinimus. Priešingu atveju nepasiruošę, streso apimti ir karščio veikiami abiturientai egzaminus išlaikytų žymiai praščiau nei leidžia jų tikrieji sugebėjimai. Toks jų žinių vertinimas būtų neadekvatus ir amoralus, didžiai neteisingas jaunosios kartos atžvilgiu.