DĖL PETRO CVIRKOS PAMINKLO NUKĖLIMO

Kviečiame pasirašyti kreipimąsi į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą dėl sostinės Pamėnkalnio ir Pylimo gatvių sankryžoje esančio paminklo Petrui Cvirkai nukėlimo:
Petras Cvirka nuo pat XX a. 4-ojo dešimtmečio bendradarbiavo su pogrindine Lietuvos komunistų partijos (LKP) vadovybe, palaikė ryšius su sovietų diplomatais ir saugumo tarnybomis. Remiantis LKP ir Valstybės saugumo departamento archyvine medžiaga, 1940 m. vasarą P. Cvirka formaliai tapo sovietų okupuotos Lietuvos komunistinio režimo talkininku, o prieš tai net devynerius metus siekė įgyti LKP pasitikėjimą ir vykdė partijos nurodymus dirbdamas leidiniuose įsteigtose ar susijusiose su komunistais.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą P. Cvirka nedelsdamas įstojo į LKP ir buvo išrinktas į taip vadinamą Liaudies Seimą. Netrukus po to, P. Cvirka pateko tarp dvidešimties patikimiausių kolaborantų, 1940 m. liepos pabaigoje važiavusių į Maskvą „parvežti saulės“ Lietuvai ir maldauti, kad Lietuva būtų priimta į SSRS sudėtį – taip nutiesdamas teisinį kelią Sovietų okupacijai.
Po II Pasaulinio karo, P. Cvirka buvo paskirtas sovietinės Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininku ir 1945 metais viename Rašytojų sąjungos susirinkime kategoriškai pareikalavo, kad sovietinėje Lietuvoje nebūtų spausdinami Vinco Kudirkos kūriniai. Vadovaudamas Rašytojų sąjungai P. Cvirka šalino iš organizacijos ir saugumui skundė kolegas už antisovietines pažiūras.
P. Cvirka savo darbais ir kūryba tiesė kelią sovietinei okupacijai, už ką po mirties sovietai jo garbei pastatė paminklą Vilniaus širdyje. Tačiau jei sovietinės valdžios motyvus, įmanoma suprasti, nesuvokiama yra tai, kodėl nepriklausomybę atkovojusioje ir jau trečią dešimtmetį savo laisvą valstybę kuriančioje Lietuvoje tebestovi paminklas P. Cvirkai?
Totalitarinės ideologijos pėdsakai Vilniaus viešosiose erdvėse pristabdė ir jau seniai turėjusią įvykti metamorfozę iš sovietinės respublikos sostinės į nepriklausomos ir europinės Lietuvos sostinę. Būtent todėl atėjo metas braukti brūkšnį ir pasakyti, kad Petro Cvirkos paminklas yra ne kas kita, kaip ideologinis sovietų sąjungos simbolis ir jam laisvame Vilniuje ne vieta, o kas turėtų iškilti vietoj jo turi spręsti patys vilniečiai!
Atsižvelgdami į tai, mes, žemiau pasirašiusieji, raginame Vilniaus miesto savivaldybės merą ir tarybą nukelti Petro Cvirkos paminklą ir pakeisti jį kitu vilniečių apklausoje išrinktu Lietuvos valstybingumą ar miesto istoriją atspindinčiu pamiklu.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Gediminas Žuk... Jeigu nenuvers šio balvono, tada teks statyti paminklą ir Sniečkui. 2019-07-23 / 21:54
2 Neskelbiamas asmuo Komuniagu stabams Lietuvoje vietos nerir neturetu buti Alytus 2019-07-23 / 11:24
3 Žygimantas ... Tėvynės išdaviko/išgamos paminklas turi būti nugriautas. 2019-07-23 / 11:05
4 Rimantas Gud... Jis kaltas ne tik už tai , kad atvežė Stalino saulę, ją būtų atvežę ir be jo. Kaltas, kad savo iniciatyva skundė KGB savo kolegas, rašytojus - Kazį Jakubėną ir kt. , norėjo uždraust spausdint ir išmest iš mokyklos programos Vinco Kudirkoskūrybą .. Jieznas 2019-07-22 / 12:21
5 Dalija Gud... Išdavė Tėvynę, draugus ir kolegas, už ką jį gerbt? Vilnius 2019-07-22 / 12:15
6 Julijonas Pet... Išdavikas Judas net pasikporė, bet išliko kaip išdavikas, o čia .... Vilnius 2019-07-21 / 09:37
7 Neskelbiamas asmuo Esu sukrėsta matydama taip vadinamų kultūrininkų manipuliacijas bandant išsaugoti ir šitą balvoną Vilnius 2019-07-20 / 18:12
8 Neskelbiamas asmuo O jei rašytojų sąjunga toje vietoje Ivaškevičiui pastatys? 2019-07-19 / 10:06
9 Dita Son... Nukelti.Išsaugoti źalią erdvę.Naujai įprasminti skverą. 2019-07-19 / 08:00
10 Petras Cvi... Nei Cvirka ką nors blogo padarė jums, nei ką, o jei ir padarė, greičiausiai net negalėtumėt pasakyti ką tokio Vilnius 2019-07-18 / 22:29