DĖL PETRO CVIRKOS PAMINKLO NUKĖLIMO

Kviečiame pasirašyti kreipimąsi į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą dėl sostinės Pamėnkalnio ir Pylimo gatvių sankryžoje esančio paminklo Petrui Cvirkai nukėlimo:
Petras Cvirka nuo pat XX a. 4-ojo dešimtmečio bendradarbiavo su pogrindine Lietuvos komunistų partijos (LKP) vadovybe, palaikė ryšius su sovietų diplomatais ir saugumo tarnybomis. Remiantis LKP ir Valstybės saugumo departamento archyvine medžiaga, 1940 m. vasarą P. Cvirka formaliai tapo sovietų okupuotos Lietuvos komunistinio režimo talkininku, o prieš tai net devynerius metus siekė įgyti LKP pasitikėjimą ir vykdė partijos nurodymus dirbdamas leidiniuose įsteigtose ar susijusiose su komunistais.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą P. Cvirka nedelsdamas įstojo į LKP ir buvo išrinktas į taip vadinamą Liaudies Seimą. Netrukus po to, P. Cvirka pateko tarp dvidešimties patikimiausių kolaborantų, 1940 m. liepos pabaigoje važiavusių į Maskvą „parvežti saulės“ Lietuvai ir maldauti, kad Lietuva būtų priimta į SSRS sudėtį – taip nutiesdamas teisinį kelią Sovietų okupacijai.
Po II Pasaulinio karo, P. Cvirka buvo paskirtas sovietinės Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininku ir 1945 metais viename Rašytojų sąjungos susirinkime kategoriškai pareikalavo, kad sovietinėje Lietuvoje nebūtų spausdinami Vinco Kudirkos kūriniai. Vadovaudamas Rašytojų sąjungai P. Cvirka šalino iš organizacijos ir saugumui skundė kolegas už antisovietines pažiūras.
P. Cvirka savo darbais ir kūryba tiesė kelią sovietinei okupacijai, už ką po mirties sovietai jo garbei pastatė paminklą Vilniaus širdyje. Tačiau jei sovietinės valdžios motyvus, įmanoma suprasti, nesuvokiama yra tai, kodėl nepriklausomybę atkovojusioje ir jau trečią dešimtmetį savo laisvą valstybę kuriančioje Lietuvoje tebestovi paminklas P. Cvirkai?
Totalitarinės ideologijos pėdsakai Vilniaus viešosiose erdvėse pristabdė ir jau seniai turėjusią įvykti metamorfozę iš sovietinės respublikos sostinės į nepriklausomos ir europinės Lietuvos sostinę. Būtent todėl atėjo metas braukti brūkšnį ir pasakyti, kad Petro Cvirkos paminklas yra ne kas kita, kaip ideologinis sovietų sąjungos simbolis ir jam laisvame Vilniuje ne vieta, o kas turėtų iškilti vietoj jo turi spręsti patys vilniečiai!
Atsižvelgdami į tai, mes, žemiau pasirašiusieji, raginame Vilniaus miesto savivaldybės merą ir tarybą nukelti Petro Cvirkos paminklą ir pakeisti jį kitu vilniečių apklausoje išrinktu Lietuvos valstybingumą ar miesto istoriją atspindinčiu pamiklu.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Česlovas Šlė... Prasigėrusio koloboranto paminklui vieta Grūto parke arba vežkit jį į tėviškę Jurbarkas 2019-05-29 / 12:58
2 Julija Ple... Seniai seniai reikėjo kartu su Leninu išvešti į Grūtą. 2019-03-27 / 13:50
3 Živilė Kis... Rašytojų turim ir geresnių, kuriems paminklai Vilniuje nestovi, jis stovi už nuopelnus sovietų valdžiai, kas nėra nei protinga nei teisinga. Kolaborantų ir taip turim perdaug, nereikia rodyti pavyzdžio ateities kartoms 2019-03-12 / 17:24
4 Tadas Vyš... Sovietiniu koloborantu iamzinimui turi buti padarytas galas - paminkla reikia iskelti is grazios Vilniaus vietos i istorijos siukslyna. 2019-03-04 / 21:27
5 Neskelbiamas asmuo Palikti paminkla. Vaziuokite atgal i savo vienkiemius ir ten griaukit ka norit 2019-03-03 / 12:00
6 Vytas Mil... Per prievartą teko dalyvauti tidarant šį paminkią. Su malonumu ateisiu jį nugriaut ! Vilnius 2019-02-24 / 13:05
7 Marijus Bru... Reikia nuimti Petro Cvirkos paminklą, tokiu būdu bus atgaivintas geroje vietoje esantis parkas Vilnius 2019-02-20 / 13:45
8 Eglė Ter... Tautiškumas atgyja ir tuo labai džiaugiuosi. Tokiems paminklams ne vieta laisvoje Lietuvoje Šiauliai 2019-02-19 / 10:54
9 Daugardas Gru... 4781 peržiūrų, 897 pasirašiusių. Viešpatie, panaikink baudžiauninko dvasią lietuvių tautoje. 2019-02-19 / 02:56
10 šarūnas Kon... Ir Kaune iškelti.Gėda šalia tokio nusipelniusio Lietuvai Sleževičiaus,jos valstibingumo griovikas 2019-02-18 / 21:25