DĖL PETRO CVIRKOS PAMINKLO NUKĖLIMO

Kviečiame pasirašyti kreipimąsi į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą dėl sostinės Pamėnkalnio ir Pylimo gatvių sankryžoje esančio paminklo Petrui Cvirkai nukėlimo:
Petras Cvirka nuo pat XX a. 4-ojo dešimtmečio bendradarbiavo su pogrindine Lietuvos komunistų partijos (LKP) vadovybe, palaikė ryšius su sovietų diplomatais ir saugumo tarnybomis. Remiantis LKP ir Valstybės saugumo departamento archyvine medžiaga, 1940 m. vasarą P. Cvirka formaliai tapo sovietų okupuotos Lietuvos komunistinio režimo talkininku, o prieš tai net devynerius metus siekė įgyti LKP pasitikėjimą ir vykdė partijos nurodymus dirbdamas leidiniuose įsteigtose ar susijusiose su komunistais.
Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą P. Cvirka nedelsdamas įstojo į LKP ir buvo išrinktas į taip vadinamą Liaudies Seimą. Netrukus po to, P. Cvirka pateko tarp dvidešimties patikimiausių kolaborantų, 1940 m. liepos pabaigoje važiavusių į Maskvą „parvežti saulės“ Lietuvai ir maldauti, kad Lietuva būtų priimta į SSRS sudėtį – taip nutiesdamas teisinį kelią Sovietų okupacijai.
Po II Pasaulinio karo, P. Cvirka buvo paskirtas sovietinės Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininku ir 1945 metais viename Rašytojų sąjungos susirinkime kategoriškai pareikalavo, kad sovietinėje Lietuvoje nebūtų spausdinami Vinco Kudirkos kūriniai. Vadovaudamas Rašytojų sąjungai P. Cvirka šalino iš organizacijos ir saugumui skundė kolegas už antisovietines pažiūras.
P. Cvirka savo darbais ir kūryba tiesė kelią sovietinei okupacijai, už ką po mirties sovietai jo garbei pastatė paminklą Vilniaus širdyje. Tačiau jei sovietinės valdžios motyvus, įmanoma suprasti, nesuvokiama yra tai, kodėl nepriklausomybę atkovojusioje ir jau trečią dešimtmetį savo laisvą valstybę kuriančioje Lietuvoje tebestovi paminklas P. Cvirkai?
Totalitarinės ideologijos pėdsakai Vilniaus viešosiose erdvėse pristabdė ir jau seniai turėjusią įvykti metamorfozę iš sovietinės respublikos sostinės į nepriklausomos ir europinės Lietuvos sostinę. Būtent todėl atėjo metas braukti brūkšnį ir pasakyti, kad Petro Cvirkos paminklas yra ne kas kita, kaip ideologinis sovietų sąjungos simbolis ir jam laisvame Vilniuje ne vieta, o kas turėtų iškilti vietoj jo turi spręsti patys vilniečiai!
Atsižvelgdami į tai, mes, žemiau pasirašiusieji, raginame Vilniaus miesto savivaldybės merą ir tarybą nukelti Petro Cvirkos paminklą ir pakeisti jį kitu vilniečių apklausoje išrinktu Lietuvos valstybingumą ar miesto istoriją atspindinčiu pamiklu.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Kęstutis T... Rusų okupantų stabų mes neturim garbinti! Paminklus reik statyti Lietuvių, kurie nusipelnė Lietuvai! Tik taip skatinsime meilę tėvynei ir pasididžiavimą Lietuvybe. 2019-10-01 / 13:01
2 Gediminas Ž... Jeigu nenuvers šio balvono, tada teks statyti paminklą ir Sniečkui. 2019-07-23 / 21:54
3 Neskelbiamas asmuo Komuniagu stabams Lietuvoje vietos nerir neturetu buti Alytus 2019-07-23 / 11:24
4 Žygimantas ... Tėvynės išdaviko/išgamos paminklas turi būti nugriautas. 2019-07-23 / 11:05
5 Rimantas G... Jis kaltas ne tik už tai , kad atvežė Stalino saulę, ją būtų atvežę ir be jo. Kaltas, kad savo iniciatyva skundė KGB savo kolegas, rašytojus - Kazį Jakubėną ir kt. , norėjo uždraust spausdint ir išmest iš mokyklos programos Vinco Kudirkoskūrybą .. Jieznas 2019-07-22 / 12:21
6 Dalija G... Išdavė Tėvynę, draugus ir kolegas, už ką jį gerbt? Vilnius 2019-07-22 / 12:15
7 Julijonas P... Išdavikas Judas net pasikporė, bet išliko kaip išdavikas, o čia .... Vilnius 2019-07-21 / 09:37
8 Neskelbiamas asmuo Esu sukrėsta matydama taip vadinamų kultūrininkų manipuliacijas bandant išsaugoti ir šitą balvoną Vilnius 2019-07-20 / 18:12
9 Neskelbiamas asmuo O jei rašytojų sąjunga toje vietoje Ivaškevičiui pastatys? 2019-07-19 / 10:06
10 Dita S... Nukelti.Išsaugoti źalią erdvę.Naujai įprasminti skverą. 2019-07-19 / 08:00
11 Petras C... Nei Cvirka ką nors blogo padarė jums, nei ką, o jei ir padarė, greičiausiai net negalėtumėt pasakyti ką tokio Vilnius 2019-07-18 / 22:29
12 Česlovas Š... Prasigėrusio koloboranto paminklui vieta Grūto parke arba vežkit jį į tėviškę Jurbarkas 2019-05-29 / 12:58
13 Julija P... Seniai seniai reikėjo kartu su Leninu išvešti į Grūtą. 2019-03-27 / 13:50
14 Živilė K... Rašytojų turim ir geresnių, kuriems paminklai Vilniuje nestovi, jis stovi už nuopelnus sovietų valdžiai, kas nėra nei protinga nei teisinga. Kolaborantų ir taip turim perdaug, nereikia rodyti pavyzdžio ateities kartoms 2019-03-12 / 17:24
15 Tadas V... Sovietiniu koloborantu iamzinimui turi buti padarytas galas - paminkla reikia iskelti is grazios Vilniaus vietos i istorijos siukslyna. 2019-03-04 / 21:27
16 Neskelbiamas asmuo Palikti paminkla. Vaziuokite atgal i savo vienkiemius ir ten griaukit ka norit 2019-03-03 / 12:00
17 Vytas M... Per prievartą teko dalyvauti tidarant šį paminkią. Su malonumu ateisiu jį nugriaut ! Vilnius 2019-02-24 / 13:05
18 Marijus B... Reikia nuimti Petro Cvirkos paminklą, tokiu būdu bus atgaivintas geroje vietoje esantis parkas Vilnius 2019-02-20 / 13:45
19 Eglė T... Tautiškumas atgyja ir tuo labai džiaugiuosi. Tokiems paminklams ne vieta laisvoje Lietuvoje Šiauliai 2019-02-19 / 10:54
20 Daugardas G... 4781 peržiūrų, 897 pasirašiusių. Viešpatie, panaikink baudžiauninko dvasią lietuvių tautoje. 2019-02-19 / 02:56
21 šarūnas K... Ir Kaune iškelti.Gėda šalia tokio nusipelniusio Lietuvai Sleževičiaus,jos valstibingumo griovikas 2019-02-18 / 21:25
22 Linas B... Lietuvoje stalino "saulės" vežėjams-kolaborantams, išdavikams ne vieta. Kaunas 2019-02-18 / 21:00
23 Vitalis D... Yra Lietuvai žymiai labiau nusipelnusių didvyrių vertų ten stovėti. Vilnius 2019-02-18 / 17:47
24 Vytaras R... Bolševizmo ir okupantų nusikaltimai neturi būti įamžinti. Vilnius 2019-02-18 / 16:55
25 Robertas B... Pro sali vaziuojant, ar einant, juntamas sovietinis tvaikas. Sukurkime panasia vieta, kokia dabar tapo Lukiskiu aikste po rekonstrukcijos. Tapo dideles traukos vieta. Vilnius 2019-02-18 / 16:43
26 Gintaras J... Tautos išdavikų paminklų neturi likti, jų vieta savartyne. 2019-02-18 / 14:04
27 Gintautas J... Jei nesugebam Lukiškių aikštėje susitvarkyt,tai bent šitą balvoną nukelkim Vilnius 2019-02-18 / 13:45
28 Renatas D... Ir būtinai Kaune irgi reikia nugriauti paminklą Cvirkai Kaunas 2019-02-18 / 12:54
29 Skirmantas B... 1945 metais viename Rašytojų sąjungos susirinkime P.Cvirka kategoriškai pareiškė, kad sovietinėje Lietuvoje neturi būti spausdinami Vinco Kudirkos kūriniai. Didįjį varpininką ginti mėgino K.Jakubėnas. „Aš galiu suprasti, kodėl Kudirkos satyrose arkliai baidosi žandarų, bet nesuprantu, kodėl Cvirka baidosi Kudirkos!“ – mestelėjo poetas. Šie žodžiai buvo lemtingi. Tais pačiais metais kaip sovietinės tikrovės juodintojas K.Jakubėnas P.Cvirkos pastangomis buvo išmestas iš Rašytojų sąjungos. Poetui i 2019-02-18 / 12:30
30 Neskelbiamas asmuo Pakeiskime šį paminklą tikro tautos didvyrio paminklu. O šį į Grūto parką? Vilnius 2019-02-18 / 12:22

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!