Dėl valstybės įstaigų struktūrinių padalinių


Parašų: 0


  • Autorius: Rimas Petkevičius
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, manome, kad, valdymo išlaidų optimizavimo tikslu, būtina įstatymiškai įtvirtinti nuostatą, kad valstybinės įstaigos departamento sudėtyje turi būti ne mažiau kaip trys skyriai, o skyriuje dirbti ne mažiau kaip penki tarnautojai.