Dėl valstybės įstaigų struktūrinių padalinių

0 PARAŠAI

Kategorija:

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, manome, kad, valdymo išlaidų optimizavimo tikslu, būtina įstatymiškai įtvirtinti nuostatą, kad valstybinės įstaigos departamento sudėtyje turi būti ne mažiau kaip trys skyriai, o skyriuje dirbti ne mažiau kaip penki tarnautojai.

Pasirašyti peticiją