Ruso nušalinimas iš moderatoriaus.


Parašų: 0


  • Autorius: Jeremy Navarro
  • Adresuota: GTAFARAI administracija
  • Kategorija: Kita

Ar norite, kad būtų nušalintas mūsų mielasis administratorius šiuo metu nusiženginėjantis taisyklėmis bei leidžiantis sau per daug - Pyccac?