Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos reorganizacijai - NE!!!


Parašų: 1 576


  • Autorius: R. Stonkus
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Vyriausybės Peticijų komisija, Lietuvos Respublikos prezidentas, Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas, Lietuvos Respublikos seimo nariai
  • Kategorija: Švietimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 3 punktu, teikiame spręsti svarbų Lietuvos Respublikos visuomenei ir valstybei klausimą, dėl Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos identiteto išsaugojimo. Prašome šį kreipimąsi pripažinti peticija.
2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 414, Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla jungiama prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir po reorganizacijos netenka Mokyklos statuso. Šia peticija siekiame išsaugoti Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos juridinį statusą, išlaikyti Lietuvos Respublikos unikalumą ir išskirtinumą aviacijos srityje.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų tinklo pertvarka (optimizavimas) turėtų būti atliekama atsižvelgiant į visuomenės interesus. Todėl siūlome pakeisti 2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 414, numatant, kad Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla išlaikytų esamą MOKYKLOS statusą ir turėtų galimybę toliau NEMOKAMAI 3 - 15 metų amžiaus Lietuvos Respublikos vaikams teikti aviacines žinias ir ugdyti mokyklinių orlaivių pilotavimo įgūdžius.
Sprendimai dėl Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos reorganizavimo buvo priimti skubotai, nepasitarus su Mokyklos bendruomene ar specialistais, galinčiais įvertinti Mokyklos reorganizavimo pasekmes. Esame sunerimę dėl vaikų aviacijos sporto ir vaikų aviacinio švietimo, taikant mokyklinių orlaivių pilotavimo praktiką, programos likimo, Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos, jos mokinių devyniuose šalies regionuose, aviacinio švietimo idėjos ir visų vaikų, svajojančių pajusti skrydžio galią, ateities. 2018 m. Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla atšventė garbingą 35-erių metų jubiliejų, bet vaikų sklandymas ir aviacinis švietimas Lietuvoje siekia dar praeito šimtmečio pirmąją pusę. Manome, kad negalima griauti to, kas buvo ilgus metus kuriama ir puoselėjama – Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla turi išlaikyti savo statusą ir toliau suteikti vaikams galimybę tapti jaunaisiais pilotais, siekti svajonių profesijos.
Identiteto išsaugojimo priežastys:
- Mokykla, savo išskirtine veikla, yra ne tik neformaliojo švietimo įstaiga, bet ir visos Lietuvos Respublikos kultūros ir paveldo dalis. Didėjant emigracijos skaičiui Lietuvai labai svarbu išlikti unikalia valstybe, į kurią norėtų grįžti mūsų tėvynainiai ir plėtoti tai, ko nėra kitose šalyse;
- Mokykla yra vienintelė tokio pobūdžio įstaiga Lietuvoje ( ir Europoje), todėl kyla pagrįstų abejonių, kad kitos įstaigos techninio modeliavimo ir tarptautiškumo patirtis bus pakankama, siekiant plėsti mokyklinių orlaivių pilotavimo reiškinį;
- Mokyklą lanko ambicingi vaikai, turintys aiškią ateities viziją ir konkrečių svajonių. Net 50 procentų Mokyklos absolventų savo gyvenimus susieja su aviacija, likę 50 procentų yra aviacijos mylėtojai. Išvada – Mokyklos vykdomas mokinių profesinis orientavimas yra efektyvus;
- Mokykloje dirba aviacijai pasišventę žmonės, kuriems svarbu vaikai ir jų poreikiai. Mokyklos žmogiškieji ištekliai yra labai riboti ir sąlygoti specifinių reikalavimų. Tuo tarpu, išanalizavus švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių institucijų funkcijų vidaus audito ataskaitą paaiškėjo, kad metinės darbo užmokesčio išlaidos, tenkančios 1 etatiniam Mokyklos darbuotojui per metus, yra mažiausios, palyginus su kitomis ministerijai pavaldžiomis neformaliojo švietimo funkcijas vykdančiomis įstaigomis, tad nesuprantama, kokią ekonominę naudą gali atnešti Mokyklos reorganizavimas;
- Mokykla turi tinkamą mokymo ir mokymosi bazę (aerodromus, mokymo priemones, mokymo priemonių dirbtuves ir kt.);
- Mokykla turi savitą bei unikalią kultūrą, kuri yra svarbi ir nepakartojama Lietuvos valstybės dalis;
- Mokykla įgyvendina vaikų aviacinio švietimo, taikant mokyklinių orlaivių pilotavimo praktiką, programą, kuri jau daugelį metų yra puoselėjama ir tobulinama Mokyklos darbuotojų, tad reorganizavus Mokyklą ir leidus kompetencijos neturintiems arba turintiems jos nepakankamai asmenims reguliuoti programos įgyvendinimą, nekyla abejonių, kad jos likimas ateityje – žlugimas.
Mes, pasirašiusieji šią peticiją, manome, kad 2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 414 priimtas skubotai, neįsigilinus į galimas pasekmes ir neužtikrina tinkamo vaikų aviacinio ugdymo ir sporto augimo Lietuvoje. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų tinklo pertvarka turėtų atitikti Lietuvos valstybės, visuomenės ir pačios mokyklos bendruomenės (mokinių, mokinių tėvų, mokytojų) poreikius ir interesus. Tik visoms suinteresuotoms pusėms sutarus, įmanomas teisingas sprendimų priėmimas ir efektyvus Mokyklos darbas.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-03-13 / 22:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-07-27 / 23:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-06-27 / 11:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-06-21 / 14:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-06-04 / 11:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-06-02 / 12:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-05-31 / 18:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-05-31 / 00:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-05-30 / 19:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-05-30 / 12:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-05-30 / 10:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-05-30 / 08:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-05-29 / 18:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-05-29 / 00:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-05-26 / 09:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-05-26 / 09:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-05-26 / 09:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-05-25 / 14:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-05-25 / 10:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2019-05-24 / 15:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2019-05-23 / 17:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2019-05-23 / 17:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2019-05-23 / 13:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2019-05-23 / 09:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2019-05-22 / 13:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2019-05-22 / 08:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2019-05-21 / 14:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2019-05-21 / 10:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2019-05-21 / 09:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2019-05-21 / 07:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas