Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos reorganizacijai - NE!!!

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 3 punktu, teikiame spręsti svarbų Lietuvos Respublikos visuomenei ir valstybei klausimą, dėl Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos identiteto išsaugojimo. Prašome šį kreipimąsi pripažinti peticija.
2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 414, Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla jungiama prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ir po reorganizacijos netenka Mokyklos statuso. Šia peticija siekiame išsaugoti Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos juridinį statusą, išlaikyti Lietuvos Respublikos unikalumą ir išskirtinumą aviacijos srityje.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų tinklo pertvarka (optimizavimas) turėtų būti atliekama atsižvelgiant į visuomenės interesus. Todėl siūlome pakeisti 2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 414, numatant, kad Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla išlaikytų esamą MOKYKLOS statusą ir turėtų galimybę toliau NEMOKAMAI 3 - 15 metų amžiaus Lietuvos Respublikos vaikams teikti aviacines žinias ir ugdyti mokyklinių orlaivių pilotavimo įgūdžius.
Sprendimai dėl Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos reorganizavimo buvo priimti skubotai, nepasitarus su Mokyklos bendruomene ar specialistais, galinčiais įvertinti Mokyklos reorganizavimo pasekmes. Esame sunerimę dėl vaikų aviacijos sporto ir vaikų aviacinio švietimo, taikant mokyklinių orlaivių pilotavimo praktiką, programos likimo, Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos, jos mokinių devyniuose šalies regionuose, aviacinio švietimo idėjos ir visų vaikų, svajojančių pajusti skrydžio galią, ateities. 2018 m. Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla atšventė garbingą 35-erių metų jubiliejų, bet vaikų sklandymas ir aviacinis švietimas Lietuvoje siekia dar praeito šimtmečio pirmąją pusę. Manome, kad negalima griauti to, kas buvo ilgus metus kuriama ir puoselėjama – Lietuvos Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla turi išlaikyti savo statusą ir toliau suteikti vaikams galimybę tapti jaunaisiais pilotais, siekti svajonių profesijos.
Identiteto išsaugojimo priežastys:
- Mokykla, savo išskirtine veikla, yra ne tik neformaliojo švietimo įstaiga, bet ir visos Lietuvos Respublikos kultūros ir paveldo dalis. Didėjant emigracijos skaičiui Lietuvai labai svarbu išlikti unikalia valstybe, į kurią norėtų grįžti mūsų tėvynainiai ir plėtoti tai, ko nėra kitose šalyse;
- Mokykla yra vienintelė tokio pobūdžio įstaiga Lietuvoje ( ir Europoje), todėl kyla pagrįstų abejonių, kad kitos įstaigos techninio modeliavimo ir tarptautiškumo patirtis bus pakankama, siekiant plėsti mokyklinių orlaivių pilotavimo reiškinį;
- Mokyklą lanko ambicingi vaikai, turintys aiškią ateities viziją ir konkrečių svajonių. Net 50 procentų Mokyklos absolventų savo gyvenimus susieja su aviacija, likę 50 procentų yra aviacijos mylėtojai. Išvada – Mokyklos vykdomas mokinių profesinis orientavimas yra efektyvus;
- Mokykloje dirba aviacijai pasišventę žmonės, kuriems svarbu vaikai ir jų poreikiai. Mokyklos žmogiškieji ištekliai yra labai riboti ir sąlygoti specifinių reikalavimų. Tuo tarpu, išanalizavus švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių institucijų funkcijų vidaus audito ataskaitą paaiškėjo, kad metinės darbo užmokesčio išlaidos, tenkančios 1 etatiniam Mokyklos darbuotojui per metus, yra mažiausios, palyginus su kitomis ministerijai pavaldžiomis neformaliojo švietimo funkcijas vykdančiomis įstaigomis, tad nesuprantama, kokią ekonominę naudą gali atnešti Mokyklos reorganizavimas;
- Mokykla turi tinkamą mokymo ir mokymosi bazę (aerodromus, mokymo priemones, mokymo priemonių dirbtuves ir kt.);
- Mokykla turi savitą bei unikalią kultūrą, kuri yra svarbi ir nepakartojama Lietuvos valstybės dalis;
- Mokykla įgyvendina vaikų aviacinio švietimo, taikant mokyklinių orlaivių pilotavimo praktiką, programą, kuri jau daugelį metų yra puoselėjama ir tobulinama Mokyklos darbuotojų, tad reorganizavus Mokyklą ir leidus kompetencijos neturintiems arba turintiems jos nepakankamai asmenims reguliuoti programos įgyvendinimą, nekyla abejonių, kad jos likimas ateityje – žlugimas.
Mes, pasirašiusieji šią peticiją, manome, kad 2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 414 priimtas skubotai, neįsigilinus į galimas pasekmes ir neužtikrina tinkamo vaikų aviacinio ugdymo ir sporto augimo Lietuvoje. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžių įstaigų tinklo pertvarka turėtų atitikti Lietuvos valstybės, visuomenės ir pačios mokyklos bendruomenės (mokinių, mokinių tėvų, mokytojų) poreikius ir interesus. Tik visoms suinteresuotoms pusėms sutarus, įmanomas teisingas sprendimų priėmimas ir efektyvus Mokyklos darbas.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Alvydas V... Lakūnas (ir inžinierius) turi būti auklėjamas nuo mažens. Kitaip - tauta nebeturės nei Gustaičių, nei Oškinių, nei Karvelių... Panevėžys 2019-07-27 / 23:30
2 Oksana K... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą!!! Marijampolė 2019-06-27 / 11:23
3 Kęstutis T... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą!!! Vilnius 2019-06-21 / 14:49
4 Neskelbiamas asmuo Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą!!! 2019-06-04 / 11:23
5 Viktorija R... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą!!! Biržai 2019-06-02 / 12:21
6 Artūras V... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą. Biržai 2019-05-31 / 18:56
7 Zita G... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą. 2019-05-31 / 00:02
8 Lina R... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą! Panevėžys 2019-05-30 / 19:16
9 Giedrė M... Atkatams pinigų yra, o tai kas mūsų visuomenę turtina - reikia optimizuoti? 2019-05-30 / 12:41
10 Aida K... Už Broniaus Oškinio aviacijos mokyklos išsaugojimą!!!!!!!! Vilnius 2019-05-30 / 10:54
11 Vygantas R... Nesuprantama, kodėl naikinami mūsų išskirtinumą kuriantys "židiniai“. Ir tai daro MŪSŲ, o NE SVETIMA valdžia. 2019-05-30 / 08:36
12 Dalia K... BŪTINAI turi išlikti,tai kas tiek metų puoselėta ir ateities kartoms! Gaila,kad ši valdžia kolkas nepasižymi dėl vertybių išsaugojimų ... 2019-05-29 / 18:12
13 Emilis J... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą! 2019-05-29 / 00:37
14 Danutė ... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą Alytus 2019-05-26 / 09:47
15 Virgilijus Č... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą. Alytus 2019-05-26 / 09:42
16 Petras B... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą! Prienai 2019-05-26 / 09:30
17 Kęstutis ... Lietuvą valdę Lddp, konservatorių ir kitos fakultatyvinės partijos ir taip Lietuvą padarė aviacijos užkampiu, dabartinė sverneliška-karbauskiška administracija ją visiškai nori damušti? Reiks jus nuimt, ar atstosit nuo aviacijos mokyklos ir šaunių jos darbuotojų? Vilnius 2019-05-25 / 14:36
18 Juozas R... Skaudu kad Oškinio mokyklos "kūnas" kaip donoras aukojamas Neformaliojo švietimo centro reanimacijai. Kėdainiai 2019-05-25 / 10:34
19 Dominykas R... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą! 2019-05-24 / 15:21
20 Edmundas Š... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą! Telšiai 2019-05-23 / 17:48
21 Raimonda V... Abu sūnūs pabaigė šią mokyklą Kaune. Kauno eskadrilės vadovas buvo A. Rimkevičius. Unikali mokykla. Tokia vienintelė Europoje. Likviduoti ją nusikaltimas Kaunas 2019-05-23 / 17:24
22 Odeta B... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą! Telšiai 2019-05-23 / 13:02
23 Neskelbiamas asmuo Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą! Kaunas 2019-05-23 / 09:33
24 Giedrius K... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą. Jonava 2019-05-22 / 13:14
25 Mindaugas K... Kiekviena pertvarka arba reorganizacija nieko gero neduoda, o tik sunaikina ir sužlugdo viską kas buvo kurta ir daryta dešimtmečius. Zarasai 2019-05-22 / 08:31
26 Lukas A... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą! Vilnius 2019-05-21 / 14:51
27 Tatjana R... Pritariu,negalima naikinti to,kas dirba dešimtmečius . Ignalina 2019-05-21 / 10:54
28 Neskelbiamas asmuo Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą! 2019-05-21 / 09:36
29 Eugenija P... Reikia saugoti sukurtas vertybes. Ir dėkoti tiems žmonėms, kurie jas kūrė bei puoselėjo. Aišku, kad aš esu "saugančiųjų" gretose. Vilnius 2019-05-21 / 07:37
30 Violeta G... Už Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokyklos išsaugojimą. Vilnius 2019-05-19 / 09:47

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!