PRIEŠ KIRTIMUS PERINT PAUKŠČIAMS - Už Ramybės Laiką Gamtoje!


Parašų: 5 438


  • Autorius: Asociacija "Gyvas miškas"
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministrui Kęstučiui Mažeikai, LR Prezidentui, LR Seimui ir LR Vyriausybei
  • Kategorija: Aplinkosauga

PRIEŠ KIRTIMUS PERINT PAUKŠČIAMS - Už Ramybės Laiką Gamtoje!

“Lietuviai nuo seno žinojo, kad negalima su kirviu eiti į mišką vasarą – tik po Trijų karalių. Panašios tradicijos buvo laikomasi ir tarpukario Lietuvoje – niekas nekirto miško vasarą.”

"Tai, kas dabar vyksta miškuose, prilygsta, kaip vaizdžiai palygino aktorius Rolandas Kazlas, nėščios moters spardymui. Juk galiojančiose miškų kirtimo taisyklėse leidžiama visiška savivalė tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose – jie kertami pavasarį ir vasarą, kai čia tarpsta gyvybė: peri gausybė paukščių, žydi į Raudonąją knygą įrašyti augalai, – pastebėjo ornitologas, gamtos mokslų daktaras, judėjimo “Už Gamtą” vadovas A.Knystautas. – Ir visa tai vyksta tokiais tempais, kokių mūsų maža valstybė negalės ilgai išlaikyti. Iš esmės – tai gamtos genocidas."

LEISKIME PAUKŠČIAMS GYVENTI!

Mes piliečiai esame labai susirūpinę tuo, kad šiuo metu galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai neužtikrina paukščių, jų lizdų ir palikuonių apsaugos. Vegetacijos periodu (pavasarį ir vasarą) miestuose ir miškuose vykdomų kirtimų metu paukščiai yra žudomi, naikinami jų lizdai ir kiaušiniai, sutrikdoma palikuonių tasa. Toks paukščių, kaip ir kitų Gyvybės formų naikinimas nėra pateisinamas jokiomis aplinkybėmis.

Pastaruoju metu situacija yra tokia bloga, kad paukščių perėjimo metu miškai kertami ne tik dieną, bet ir naktį, kas kelia grėsmę ne tik jaunikliams, bet ir suaugusiems paukščiams.


Yra rūšių, kurios pradeda perėti ir vasario mėnesį, uoksiniai paukščiai peri ankstyvą pavasarį, pavyzdžiui pelėdos, o plėšrieji paukščiai ir daugelis kitų paukščių bei gyvūnų rūšių rūpinasi jaunikliais iki vasaros pabaigos, kai kurie paukščiai veda dvi vadas.

Nuo kovo 15d. iki rugpjūčio 15d. - privalo būti paskelbtas RAMYBĖS LAIKAS GAMTOJE, kai nei medžiojama, nei kertama, užtikrinant galiojimą VISUOSE valstybiniuose ūkiniuose ir privačiuose miškuose bei miestuose.

ES direktyvose numatoma, jog Gamtosauga yra visų šalių prioritetas ir atsakomybė, jokie ekonominiai ir verslo interesai negali būti aukščiau už Gyvybės ir jos sveiko ciklo išsaugojimo svarbą.

Mes, visuomenė, esame šio Gyvybės tinklo ir ciklo dalis - viskas susiję ir veikia vienas kitą, todėl tokia veikla negali būti grįsta mažų grupių, išimtinai verslo interesais. Tai siauras ir trumparegiškas požiūris - mūsų ir ateities kartų gerbūvis ir sveikata priklauso nuo aplinkos sveikatos ir gyvybės įvairovės.

Visuose (valstybiniuose ir privačiuose) miškuose, bei miestuose perintys paukščiai ir kitos gyvybės rūšys yra valstybės turtas, tai yra mūsų visų nuosavybė, mūsų džiaugsmas, o kartu ir atsakomybė, todėl reikalaujame atsakingo ir jautraus požiūrio, moralės ir pagarbos Gyvybei.

Šis išvešėjęs, aktyvaus Gyvybės ciklo (atgijimas, atsinaujinimas) metu praktikuojamas žudymas atspindi tam tikrą šalies vertybinių principų stagnaciją ir degradaciją - tai siunčia atitinkamą signalą vaikams, paaugliams, jaunimui, kad gyvybė (šiuo atveju paukščiai, gyvūnai) yra tik vartojimo objektas, daiktas, kurį galima naikinti, parduoti, kankinti. Tai yra atviras mirties, agresijos kultūros garbinimas - tokia moraliniu ir ekologiniu požiūriu žalinga praktika valstybiniu mastu negali būti nei toleruojama, nei praktikuojama.

Miškų ir želdynų kirtimai paukščių perėjimo laikotarpiu, yra tyčinis paukščių naikinimas, kuris draudžiamas pagal ES paukščių direktyvą, o beveik visos Lietuvoje gyvenančios rūšys į ją patenka. Taip pat, paukščių apsaugą numato šie LR įstatymai:

Želdynų įstatymas:
3 Straipsnis
3. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus:
1) želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė;

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas:
15 straipsnis. Laukinių paukščių rūšių apsauga
1. Draudžiama su laukiniais paukščiais susijusi ši veikla:
1) tyčia žudyti ar gaudyti bet kokiais būdais;

2) tyčia naikinti arba pažeisti laukinių paukščių lizdus ir kiaušinius arba sunaikinti lizdus;
4) tyčia trikdyti laukinius paukščius, ypač jų perėjimo ir jauniklių auginimo metu, jei toks trikdymas galėtų turėti reikšmės siekiui užtikrinti atitinkamos rūšies palankią apsaugos būklę;


Konstitucija 54 str.
„Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.“

Konstitucija 53 str.
„Valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių.“

Mažėjant Lietuvos laukinių gyvūnų gausai, papildomų paukščių apsaugos priemonių poreikis yra visiškai pagrįstas.

Kirtimo laikotarpis miškuose nustatomas miškų kirtimo taisyklėse, kurį tvirtina ministras, dėl kirtimų miesto želdynuose - taip pat ministro įsakymu turi būti pakeistas tvarkos aprašas.

Mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į Jus, aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką, kaip atsakingą už mūsų šalies gamtą asmenį ir pilietį, skubiai spręsti labai svarbią Lietuvos Gamtos Gyvybės apsaugos problemą.

Prašome nedelsiant ir kategoriškai uždrausti kirtimus miestuose, visuose valstybiniuose ir privačiuose miškuose paukščių perėjimo ir veisimosi metu - nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 15 dienos.

#SOS #GyvoŽalio #StopKirtimai #PaukščiaiPeri #GyvybėsApsauga #PagarbaGyvybei #NekirskMedžioBroli #GyvybėVertybė #PabuskLietuva #LietuvaGyvybėsKultūra #PabuskLietuva

Pavasarinis perėjimas – paukščių skerdynių metas Lietuvos miestuose ir miškuose? Plungė, Panevėžys, Šiauliai (FOTO, VIDEO)

Skaitykite daugiau: http://www.gyvasmiskas.lt/pavasarinis-perejimas-pauksciu-skerdyniu-metas-lietuvos-miestuose-ir-miskuose-plunge-panevezys-siauliai-foto-video/

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-04-06 / 18:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-04-02 / 19:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-04-02 / 16:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-03-25 / 00:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2020-03-22 / 18:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2020-03-21 / 14:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2020-03-19 / 07:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2020-03-18 / 23:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2020-03-18 / 21:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2020-03-18 / 19:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2020-03-18 / 18:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2020-03-18 / 18:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2020-03-17 / 16:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2020-03-17 / 16:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2020-03-14 / 00:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2020-03-13 / 20:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2020-03-12 / 19:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2020-03-12 / 16:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2020-03-12 / 09:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2020-03-11 / 21:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2020-03-11 / 19:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2020-03-11 / 17:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2020-03-11 / 15:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2020-03-11 / 14:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2020-03-11 / 14:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2020-03-11 / 12:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2020-03-11 / 10:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2020-03-11 / 10:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2020-03-11 / 10:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2020-03-11 / 09:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas