# Vardas Komentaras
1 Ąžuolis
2021-02-23 / 09:02
palaikau.
2 Ina (Šiauliai)
2020-09-04 / 18:07
Laisvę gyvunam
3 Neskelbiama
2020-05-13 / 12:20
4 Evaldas (Klaipėda)
2020-04-09 / 11:20
Aš už paukščius
5 Linas (Vilnius)
2020-04-06 / 18:16
Sveika aplinka ir gamta - sveika ir klestinti valstybė
6 Neskelbiama (Kėdainiai)
2020-04-03 / 08:22
Už paukščius!
7 Andrius
2020-04-02 / 19:53
Miškas - mūsų visų prieglobstis ir namai! Leiskime paukščiams ir visiems kitiems gyvūnams gyventi!
8 Simona
2020-04-02 / 16:48
,,Prašome nedelsiant ir kategoriškai uždrausti kirtimus miestuose, visuose valstybiniuose ir privačiuose miškuose paukščių perėjimo ir veisimosi metu - nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 15 dienos. ''
9 Žilvinas (Vilnius)
2020-03-25 / 00:35
Dar reikėtų reikalauti koreaguoti įstatymus taip, kad visiškai būtų uždraustas plynas kirtimas, ne tik paukščių perėjimo metu
10 Raimundas (Alytus)
2020-03-22 / 18:22
Sustabdykim banditu naikinaciu Lietuvos miskus siautejima
11 Rimis (Šalčininkai)
2020-03-21 / 14:22
Kas per noras viską suvartoti?Net tarybiniais metais nekirsdavo miško paukščių perėjimo laikotarpiu.
12 Edita (Kaunas)
2020-03-19 / 14:00
Neleiskime žmonėms savivaliauti miškuose.
13 Lina (Vilnius)
2020-03-19 / 13:42
Saugokime mišką.
14 Saulius
2020-03-19 / 10:24
Tai yra globalaus išlikimo klausimas!!!
15 Andrius
2020-03-19 / 08:45
Liaukimies naikinti...!!!
16 Lina (Tauragė)
2020-03-19 / 08:00
Stabdykime miškų kirtimą
17 Dangirute
2020-03-19 / 07:55
Nustokite kirsti medžius, leiskit žmonėms ir paukščiams gyventi.
18 Artūras
2020-03-19 / 00:04
Stop kirtimams miškuose.
19 Dalia
2020-03-18 / 23:08
Aplinkos apsaugos ministerija, jūs persivadinote tik Aplinkos ministerija. Ar jūs nustojote saugoti gamtą? Gal bent įstatymų laikykitės, uždrauskit VISUS medžių kirtimus paukščių perėjimo metu!
20 Lina
2020-03-18 / 21:56
Miškai, mūsų eco sistemos dalis. Nekirskime sveikų medžių.
21 Greta (Kaunas)
2020-03-18 / 21:02
Visi miškai turėtų būt apsaugoti!
22 Rolandas
2020-03-18 / 19:04
Uždrausti išvis kirsti
23 Smiltė
2020-03-18 / 19:03
Privatininkai pasiima pelną, o visuomenė paskui skiria lėšas (kurias galėtų skirti sveikatai, švietimui...) kovai su privatininkų padaryta žala
24 Neskelbiama
2020-03-18 / 18:48
Drausti medžių kirtimus paukščių perėjimo laikotarpiu
25 Danguolė (Panevėžys)
2020-03-18 / 18:37
Už medžių ir paukščių išsaugojimą! Už žalią Lietuvą!
26 Jolanta
2020-03-18 / 17:24
Tikiuosi, tas virusas sunaikins miško naikintojus
27 Sigitas (Tauragė)
2020-03-18 / 17:22
Stop!
28 Aušrinė (Tauragė)
2020-03-18 / 17:07
Gana niokoti mūsų visų turtą!
29 Laimis
2020-03-18 / 00:54
Gamta reikia mylėt ir gerbt,!
30 Neskelbiama
2020-03-17 / 16:59
Palikit gamtą ramybėje

Atiduokite Monroe ir Tali GRAŽINAI ? (1666)

Gražina. Adresuota: Aplinkos Apsaugos Departamento prie Aplinkos Ministerijos Klaipėdos valdyba

Katėms Monroe ir Talismanui reikalinga globa ir priežiūra, kuria gali pasirūpinti tik šeimininkė. Monroe reikalingas gydymas ir vaistai. Spec. Maistas. Visi dokumentai laikymui ir gyvenamosios sąlygos bus suteiktos 100% tad , prašau atsižvelgti į prašymus, ( parašus) juos sugrąžint, Gražinai Asipauskaitei. Neleiskite jas parduoti, tiems kas jas ruošiasi atimti! ....

PETICIJA – PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ (210)

Laisvos. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui

Peticija PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ Už demokratiją, už vyro ir moters šeimą, už vaiko teisę augti su tėčiu ir mama Mes, žemiau pasirašiusieji, nesutinkame, kad referendumu neatsiklausus Lietuvos visuomenės būtų įteisinta lyčiai neutrali partnerystė ir taip pakeista šeimos samprata. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas nėra sprendimas dėl eilinio įstatymo. Konstitucijos 38 straipsnis skelbia, kad šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas iš esmės keistų šį pagrindą, nes į teisinę šeimos sampratą įtrauktų tos pačios lyties poras. Šeimai skirtame Konstitucijos 38 straipsnyje minima tik santuoka, tėvystė, motinystė ir vaikystė, o kitokių šeimos pagrindų nėra paminėta. Todėl lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas Seimo priimtu įstatymu reikštų Konstitucijoje įtvirtintos tautos valios paneigimą, sukuriant naujus teisinius šeimos atsiradimo pagrindus. Nors šiandien daug kur skleidžiamas požiūris į šeimą kaip tik emociniais ryšiais grįstą bet kokios lyties žmonių sugyvenimą, Lietuvoje tokį požiūrį palaiko maža dalis visuomenės. Įteisindamas palaikymo visuomenėje neturintį ir Konstitucijoje nenumatytą šeimos kūrimo pagrindą – partnerystę tarp tos pačios lyties asmenų – Seimas grubiai viršytų savo galias ir tautos suteiktą mandatą. Lietuvos Konstitucijos autoriai ir Konstituciją priėmusi tauta suprato, kad yra dvi lytys, jos papildo viena kitą, o vienintelis šeimos modelis yra vieno vyro ir vienos moters sąjunga bei jų vaikai (vieniši tėvai su vaikais patenka į šią šeimos sampratą). Iš vyro ir moters sąjungos, tėvystės ir motinystės kylanti šeima objektyviai skiriasi nuo kitų bendro gyvenimo formų todėl, kad ji užtikrina visuomenės atsinaujinimą ir tęstinumą. Taigi ji tenkina ne tik privatų, bet ir viešąjį interesą. Visos kitos bendro gyvenimo formos yra skirtos privačių asmenų interesų tenkinimui ir negali pretenduoti į vyro ir moters sąjungai lygiavertį šeimos statusą. Vyro ir moters šeima sukuria natūralias prielaidas vaikams gimti ir augti jiems palankiausioje aplinkoje – kartu su savo tėvais. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas ignoruotų prigimtinį vaiko interesą turėti tėtį ir mamą, nes deklaruotų, kad net šeimos kūrimo etape tai nėra siekiamybė. Toks teisinis reguliavimas valstybės prioritetą suteiktų ne vaikų, bet suaugusiųjų interesams. Valstybė, atsisakydama įteisinti lyčiai neutralią partnerystę, nepažeistų jokių tarptautinių dokumentų ar žmogaus teisių, nes tokių universalių žmogaus teisių nėra. Kiekviena valstybė yra laisva apibrėžti šeimą pagal savo visuomenės nuostatas. Tai pripažino ir LR Konstitucinis Teismas 2019 m. sausio 11 d. nutarime: „Konvencijoje nenustatyta bendra pareiga valstybėms dalyvėms vidaus teisėje užtikrinti tos pačios lyties asmenims galimybę sudaryti santuoką ar leisti partnerystę; šioje srityje valstybės naudojasi savo vertinimo laisve“. Teisingumo principas reikalauja vienodas situacijas traktuoti vienodai, o skirtingas – skirtingai. Todėl tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas galima spręsti įteisinant ne partnerystę, kuri kurtų šeimos santykius, bet susitarimą dėl bendro gyvenimo, kuris neimplikuotų šeimos teisinių santykių ir todėl nesudarytų pagalbinio apvaisinimo ar įsivaikinimo prielaidų tos pačios lyties poroms. Sprendimui neįteisinti lyčiai neutralios partnerystės įpareigoja pagarba objektyviai žmogaus prigimčiai, visų Lietuvoje gyvenančių tautų tradicijoms, didžiosios dalies piliečių moralinėms nuostatoms, o per tai ir pamatiniam demokratijos principui – piliečių valios atstovavimui. Todėl prašome Lietuvos Respublikos Prezidento ir Seimo narių: – balsuoti prieš bet kokius partnerystės įteisinimo projektus, o priimtus vetuoti; – tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas spręsti, priimant vadinamąjį Susitarimo dėl bendro gyvenimo projektą, kuris bendro gyvenimo santykius reguliuotų per jungtinės veiklos, o ne per šeimos institutą; – Lietuvos žmonių valią atvirai ir sąžiningai pasitikrinti surengiant referendumą dėl šeimos sampratos apibrėžimo tiesiogiai Konstitucijoje. ***PASTABA*** Tai peticija, kuri yra paskelbta Laisvos visuomenės instituto puslapyje. Prašome pasirašyti tik tuos, kurie dar to nepadarėte. Jei to paties asmens parašai dubliuosis, bus skaičiuojamas tik vienas.