PRIEŠ KIRTIMUS PERINT PAUKŠČIAMS - Už Ramybės Laiką Gamtoje!

PRIEŠ KIRTIMUS PERINT PAUKŠČIAMS - Už Ramybės Laiką Gamtoje!

“Lietuviai nuo seno žinojo, kad negalima su kirviu eiti į mišką vasarą – tik po Trijų karalių. Panašios tradicijos buvo laikomasi ir tarpukario Lietuvoje – niekas nekirto miško vasarą.”

"Tai, kas dabar vyksta miškuose, prilygsta, kaip vaizdžiai palygino aktorius Rolandas Kazlas, nėščios moters spardymui. Juk galiojančiose miškų kirtimo taisyklėse leidžiama visiška savivalė tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose – jie kertami pavasarį ir vasarą, kai čia tarpsta gyvybė: peri gausybė paukščių, žydi į Raudonąją knygą įrašyti augalai, – pastebėjo ornitologas, gamtos mokslų daktaras, judėjimo “Už Gamtą” vadovas A.Knystautas. – Ir visa tai vyksta tokiais tempais, kokių mūsų maža valstybė negalės ilgai išlaikyti. Iš esmės – tai gamtos genocidas."

LEISKIME PAUKŠČIAMS GYVENTI!

Mes piliečiai esame labai susirūpinę tuo, kad šiuo metu galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai neužtikrina paukščių, jų lizdų ir palikuonių apsaugos. Vegetacijos periodu (pavasarį ir vasarą) miestuose ir miškuose vykdomų kirtimų metu paukščiai yra žudomi, naikinami jų lizdai ir kiaušiniai, sutrikdoma palikuonių tasa. Toks paukščių, kaip ir kitų Gyvybės formų naikinimas nėra pateisinamas jokiomis aplinkybėmis.

Pastaruoju metu situacija yra tokia bloga, kad paukščių perėjimo metu miškai kertami ne tik dieną, bet ir naktį, kas kelia grėsmę ne tik jaunikliams, bet ir suaugusiems paukščiams.


Yra rūšių, kurios pradeda perėti ir vasario mėnesį, uoksiniai paukščiai peri ankstyvą pavasarį, pavyzdžiui pelėdos, o plėšrieji paukščiai ir daugelis kitų paukščių bei gyvūnų rūšių rūpinasi jaunikliais iki vasaros pabaigos, kai kurie paukščiai veda dvi vadas.

Nuo kovo 15d. iki rugpjūčio 15d. - privalo būti paskelbtas RAMYBĖS LAIKAS GAMTOJE, kai nei medžiojama, nei kertama, užtikrinant galiojimą VISUOSE valstybiniuose ūkiniuose ir privačiuose miškuose bei miestuose.

ES direktyvose numatoma, jog Gamtosauga yra visų šalių prioritetas ir atsakomybė, jokie ekonominiai ir verslo interesai negali būti aukščiau už Gyvybės ir jos sveiko ciklo išsaugojimo svarbą.

Mes, visuomenė, esame šio Gyvybės tinklo ir ciklo dalis - viskas susiję ir veikia vienas kitą, todėl tokia veikla negali būti grįsta mažų grupių, išimtinai verslo interesais. Tai siauras ir trumparegiškas požiūris - mūsų ir ateities kartų gerbūvis ir sveikata priklauso nuo aplinkos sveikatos ir gyvybės įvairovės.

Visuose (valstybiniuose ir privačiuose) miškuose, bei miestuose perintys paukščiai ir kitos gyvybės rūšys yra valstybės turtas, tai yra mūsų visų nuosavybė, mūsų džiaugsmas, o kartu ir atsakomybė, todėl reikalaujame atsakingo ir jautraus požiūrio, moralės ir pagarbos Gyvybei.

Šis išvešėjęs, aktyvaus Gyvybės ciklo (atgijimas, atsinaujinimas) metu praktikuojamas žudymas atspindi tam tikrą šalies vertybinių principų stagnaciją ir degradaciją - tai siunčia atitinkamą signalą vaikams, paaugliams, jaunimui, kad gyvybė (šiuo atveju paukščiai, gyvūnai) yra tik vartojimo objektas, daiktas, kurį galima naikinti, parduoti, kankinti. Tai yra atviras mirties, agresijos kultūros garbinimas - tokia moraliniu ir ekologiniu požiūriu žalinga praktika valstybiniu mastu negali būti nei toleruojama, nei praktikuojama.

Miškų ir želdynų kirtimai paukščių perėjimo laikotarpiu, yra tyčinis paukščių naikinimas, kuris draudžiamas pagal ES paukščių direktyvą, o beveik visos Lietuvoje gyvenančios rūšys į ją patenka. Taip pat, paukščių apsaugą numato šie LR įstatymai:

Želdynų įstatymas:
3 Straipsnis
3. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus:
1) želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė;

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas:
15 straipsnis. Laukinių paukščių rūšių apsauga
1. Draudžiama su laukiniais paukščiais susijusi ši veikla:
1) tyčia žudyti ar gaudyti bet kokiais būdais;

2) tyčia naikinti arba pažeisti laukinių paukščių lizdus ir kiaušinius arba sunaikinti lizdus;
4) tyčia trikdyti laukinius paukščius, ypač jų perėjimo ir jauniklių auginimo metu, jei toks trikdymas galėtų turėti reikšmės siekiui užtikrinti atitinkamos rūšies palankią apsaugos būklę;


Konstitucija 54 str.
„Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.“

Konstitucija 53 str.
„Valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių.“

Mažėjant Lietuvos laukinių gyvūnų gausai, papildomų paukščių apsaugos priemonių poreikis yra visiškai pagrįstas.

Kirtimo laikotarpis miškuose nustatomas miškų kirtimo taisyklėse, kurį tvirtina ministras, dėl kirtimų miesto želdynuose - taip pat ministro įsakymu turi būti pakeistas tvarkos aprašas.

Mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į Jus, aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką, kaip atsakingą už mūsų šalies gamtą asmenį ir pilietį, skubiai spręsti labai svarbią Lietuvos Gamtos Gyvybės apsaugos problemą.

Prašome nedelsiant ir kategoriškai uždrausti kirtimus miestuose, visuose valstybiniuose ir privačiuose miškuose paukščių perėjimo ir veisimosi metu - nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 15 dienos.

#SOS #GyvoŽalio #StopKirtimai #PaukščiaiPeri #GyvybėsApsauga #PagarbaGyvybei #NekirskMedžioBroli #GyvybėVertybė #PabuskLietuva #LietuvaGyvybėsKultūra #PabuskLietuva

Pavasarinis perėjimas – paukščių skerdynių metas Lietuvos miestuose ir miškuose? Plungė, Panevėžys, Šiauliai (FOTO, VIDEO)

Skaitykite daugiau: http://www.gyvasmiskas.lt/pavasarinis-perejimas-pauksciu-skerdyniu-metas-lietuvos-miestuose-ir-miskuose-plunge-panevezys-siauliai-foto-video/

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Linas (Vilnius)
2020-04-06 / 18:16
Sveika aplinka ir gamta - sveika ir klestinti valstybė
2 Andrius
2020-04-02 / 19:53
Miškas - mūsų visų prieglobstis ir namai! Leiskime paukščiams ir visiems kitiems gyvūnams gyventi!
3 Simona
2020-04-02 / 16:48
,,Prašome nedelsiant ir kategoriškai uždrausti kirtimus miestuose, visuose valstybiniuose ir privačiuose miškuose paukščių perėjimo ir veisimosi metu - nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 15 dienos. ''
4 Žilvinas (Vilnius)
2020-03-25 / 00:35
Dar reikėtų reikalauti koreaguoti įstatymus taip, kad visiškai būtų uždraustas plynas kirtimas, ne tik paukščių perėjimo metu
5 Raimundas (Alytus)
2020-03-22 / 18:22
Sustabdykim banditu naikinaciu Lietuvos miskus siautejima
6 Rimis (Šalčininkai)
2020-03-21 / 14:22
Kas per noras viską suvartoti?Net tarybiniais metais nekirsdavo miško paukščių perėjimo laikotarpiu.
7 Dangirute
2020-03-19 / 07:55
Nustokite kirsti medžius, leiskit žmonėms ir paukščiams gyventi.
8 Dalia
2020-03-18 / 23:08
Aplinkos apsaugos ministerija, jūs persivadinote tik Aplinkos ministerija. Ar jūs nustojote saugoti gamtą? Gal bent įstatymų laikykitės, uždrauskit VISUS medžių kirtimus paukščių perėjimo metu!
9 Lina
2020-03-18 / 21:56
Miškai, mūsų eco sistemos dalis. Nekirskime sveikų medžių.
10 Smiltė
2020-03-18 / 19:03
Privatininkai pasiima pelną, o visuomenė paskui skiria lėšas (kurias galėtų skirti sveikatai, švietimui...) kovai su privatininkų padaryta žala
11 Neskelbiama
2020-03-18 / 18:48
Drausti medžių kirtimus paukščių perėjimo laikotarpiu
12 Danguolė (Panevėžys)
2020-03-18 / 18:37
Už medžių ir paukščių išsaugojimą! Už žalią Lietuvą!
13 Vilma (Druskininkai)
2020-03-17 / 16:43
Už medžių ir už paukščių išsaugojimą !!! Už žalią Lietuvą !!!
14 Jurgita
2020-03-17 / 16:08
Tai turi būti nekvestionuojama daugiau is viso niekada
15 Greta (Vilnius)
2020-03-14 / 00:48
Aš už sąmoningus sprendimus! Ir Už miškus :) kuo daugiau paukščių, mažiau uodų :D
16 Indrė (Vilnius)
2020-03-13 / 20:04
Gamta viską susitvarko pati, nereikia žmonių įsikišimo!
17 Neskelbiama
2020-03-12 / 19:53
Gamta žino kaip tvarkytis, kad priverstų žmogų tvarkytis su savim, priverstų atsigręžti į tikrąją savo prigimtį! Juk ne Jai reikia padėti, o Žmogui! Apsisuko galvelė kai kam... Žmogus stiprus, kol žaliuoja miškai! Už Žaliąją žemę!
18 Milda (Vilnius)
2020-03-12 / 16:28
Negalima žudyti paukščių jauniklių - jie turi teisę užaugti!!!
19 Aurelija (Klaipėda)
2020-03-12 / 09:40
Gamta visada teisi, apsirinka ir klysta tiktai žmonės
20 Neskelbiama
2020-03-11 / 21:46
Palikit medžius visoms kvepuojancioms gyvybėms. Medžiai yra mūsų deguonis, mūsų gyvybė, mūsų ateitis. Nezudykim medžių ir savęs, leiskime gyventi ir kvėpuoti.
21 aldona
2020-03-11 / 19:14
Gamta turi teisę egzistuoti be žmogaus įsikišimo. Tik taip mes išliksime!
22 Aušra (Vilnius)
2020-03-11 / 17:37
Uždrausti valdininkų savivalę "įsisisavinant" ES lėšas!
23 Neskelbiama
2020-03-11 / 15:58
Šalin rankas nuo medžių! Ne jūs juos sodinot, ne jūs ir pjaukit! Nekirskit šakos, ant kurios patys sėdit!!
24 DALIUS
2020-03-11 / 14:27
Stabdyti LT MIŠKŲ , PARKŲ NAIKINIMĄ IŠTISUS METUS!!!!!
25 Ramunė (Vilnius)
2020-03-11 / 14:06
Medžiai - mūsų plaučiai, tik sveikatos apsauga nesirūpinanti valstybė gali leisti juos niokoti, kaip tai daroma dabar...
26 Neskelbiama (Kaunas)
2020-03-11 / 12:43
Nėra apie ką ką kalbėti... Tik už tokią iniciatyvą... :)
27 Paula
2020-03-11 / 10:25
Man labai skauda, kerta medžius, todėl aš prieš kirtimą, ypač paukščių perėjimo metu!
28 Neskelbiama (Gargždai)
2020-03-11 / 10:09
Prieš medžių kirtimą paukščių perėjimo metu.
29 Lina (Vilnius)
2020-03-11 / 10:03
Medziai ir visa likusi gamta ir yra tai kas yra Lietuva! Modernuma darykit savo butuose, o miesta palikit zalia
30 Eglé
2020-03-11 / 09:51
Drausti visus kirtimus pauksciu perejimo laikotarpiu.

Sprendimo paversti bendrabutį socialiniu būstu Bukiškio k. stabdymas (133)

Artūras. Adresuota: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos seimas, Finansų Ministerija, LR Vyriausybė, Vyriausioji Tarnybinės Etikos komisija

Turto bankas nemokamai perduoda Bukiškio bendrabutį, unikalus Nr. 4198-5068-1012, 1N5/p, bendras plotas 2370,31 kv. m), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 6. Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Dabar jame planuojama įrengti 38 socialinius būstus. Žmonių, kurie patiria socialines problemas, negalima segreguoti sukišant į vieną daugiabutį. Problema yra ne soc. būsto atsiradime, bet būstų koncentracijoje. Vilniuje yra ne vienas rajonas (pvz. Pilaitė), kuriame akivaizdu, kad didelė koncentracija žmonių, kurie turi tam tikrų socialinių problemų, nesprendžia problemų, netgi atvirkščiai - jas didina bei sukelia socialinę atskirtį. Tai yra pagrindinis integracijos trūkumas. Prašome, kad VRSA (Vilniaus rajono savivaldybės administracija) nedelsiant stabdytų sprendimo priėmimą ir inicijuotų viešą klausimo svarstymą. Taip pat prieš priimant sprendimus šiuo klausimu - jų detales derintų su Bukiškio bendruomene. Šis pastatas reikalingas bendruomenės veikloms, apie jo likimą nebuvo diskutuojama su bendruomene ar bent jau kaimynais. Mes jaučiamės nesaugūs, kai neturime jokios informacijos apie tai, kas vyksta aplink.