PRIEŠ KIRTIMUS PERINT PAUKŠČIAMS - Už Ramybės Laiką Gamtoje!

PRIEŠ KIRTIMUS PERINT PAUKŠČIAMS - Už Ramybės Laiką Gamtoje!

“Lietuviai nuo seno žinojo, kad negalima su kirviu eiti į mišką vasarą – tik po Trijų karalių. Panašios tradicijos buvo laikomasi ir tarpukario Lietuvoje – niekas nekirto miško vasarą.”

"Tai, kas dabar vyksta miškuose, prilygsta, kaip vaizdžiai palygino aktorius Rolandas Kazlas, nėščios moters spardymui. Juk galiojančiose miškų kirtimo taisyklėse leidžiama visiška savivalė tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose – jie kertami pavasarį ir vasarą, kai čia tarpsta gyvybė: peri gausybė paukščių, žydi į Raudonąją knygą įrašyti augalai, – pastebėjo ornitologas, gamtos mokslų daktaras, judėjimo “Už Gamtą” vadovas A.Knystautas. – Ir visa tai vyksta tokiais tempais, kokių mūsų maža valstybė negalės ilgai išlaikyti. Iš esmės – tai gamtos genocidas."

LEISKIME PAUKŠČIAMS GYVENTI!

Mes piliečiai esame labai susirūpinę tuo, kad šiuo metu galiojantys Lietuvos Respublikos įstatymai neužtikrina paukščių, jų lizdų ir palikuonių apsaugos. Vegetacijos periodu (pavasarį ir vasarą) miestuose ir miškuose vykdomų kirtimų metu paukščiai yra žudomi, naikinami jų lizdai ir kiaušiniai, sutrikdoma palikuonių tasa. Toks paukščių, kaip ir kitų Gyvybės formų naikinimas nėra pateisinamas jokiomis aplinkybėmis.

Pastaruoju metu situacija yra tokia bloga, kad paukščių perėjimo metu miškai kertami ne tik dieną, bet ir naktį, kas kelia grėsmę ne tik jaunikliams, bet ir suaugusiems paukščiams.


Yra rūšių, kurios pradeda perėti ir vasario mėnesį, uoksiniai paukščiai peri ankstyvą pavasarį, pavyzdžiui pelėdos, o plėšrieji paukščiai ir daugelis kitų paukščių bei gyvūnų rūšių rūpinasi jaunikliais iki vasaros pabaigos, kai kurie paukščiai veda dvi vadas.

Nuo kovo 15d. iki rugpjūčio 15d. - privalo būti paskelbtas RAMYBĖS LAIKAS GAMTOJE, kai nei medžiojama, nei kertama, užtikrinant galiojimą VISUOSE valstybiniuose ūkiniuose ir privačiuose miškuose bei miestuose.

ES direktyvose numatoma, jog Gamtosauga yra visų šalių prioritetas ir atsakomybė, jokie ekonominiai ir verslo interesai negali būti aukščiau už Gyvybės ir jos sveiko ciklo išsaugojimo svarbą.

Mes, visuomenė, esame šio Gyvybės tinklo ir ciklo dalis - viskas susiję ir veikia vienas kitą, todėl tokia veikla negali būti grįsta mažų grupių, išimtinai verslo interesais. Tai siauras ir trumparegiškas požiūris - mūsų ir ateities kartų gerbūvis ir sveikata priklauso nuo aplinkos sveikatos ir gyvybės įvairovės.

Visuose (valstybiniuose ir privačiuose) miškuose, bei miestuose perintys paukščiai ir kitos gyvybės rūšys yra valstybės turtas, tai yra mūsų visų nuosavybė, mūsų džiaugsmas, o kartu ir atsakomybė, todėl reikalaujame atsakingo ir jautraus požiūrio, moralės ir pagarbos Gyvybei.

Šis išvešėjęs, aktyvaus Gyvybės ciklo (atgijimas, atsinaujinimas) metu praktikuojamas žudymas atspindi tam tikrą šalies vertybinių principų stagnaciją ir degradaciją - tai siunčia atitinkamą signalą vaikams, paaugliams, jaunimui, kad gyvybė (šiuo atveju paukščiai, gyvūnai) yra tik vartojimo objektas, daiktas, kurį galima naikinti, parduoti, kankinti. Tai yra atviras mirties, agresijos kultūros garbinimas - tokia moraliniu ir ekologiniu požiūriu žalinga praktika valstybiniu mastu negali būti nei toleruojama, nei praktikuojama.

Miškų ir želdynų kirtimai paukščių perėjimo laikotarpiu, yra tyčinis paukščių naikinimas, kuris draudžiamas pagal ES paukščių direktyvą, o beveik visos Lietuvoje gyvenančios rūšys į ją patenka. Taip pat, paukščių apsaugą numato šie LR įstatymai:

Želdynų įstatymas:
3 Straipsnis
3. Želdynų ir želdinių apsauga ir tvarkymas organizuojami pagal šiuos principus:
1) želdynuose ir želdiniuose saugoma biologinė įvairovė;

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas:
15 straipsnis. Laukinių paukščių rūšių apsauga
1. Draudžiama su laukiniais paukščiais susijusi ši veikla:
1) tyčia žudyti ar gaudyti bet kokiais būdais;

2) tyčia naikinti arba pažeisti laukinių paukščių lizdus ir kiaušinius arba sunaikinti lizdus;
4) tyčia trikdyti laukinius paukščius, ypač jų perėjimo ir jauniklių auginimo metu, jei toks trikdymas galėtų turėti reikšmės siekiui užtikrinti atitinkamos rūšies palankią apsaugos būklę;


Konstitucija 54 str.
„Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją.“

Konstitucija 53 str.
„Valstybė rūpinasi žmonių sveikata. Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių.“

Mažėjant Lietuvos laukinių gyvūnų gausai, papildomų paukščių apsaugos priemonių poreikis yra visiškai pagrįstas.

Kirtimo laikotarpis miškuose nustatomas miškų kirtimo taisyklėse, kurį tvirtina ministras, dėl kirtimų miesto želdynuose - taip pat ministro įsakymu turi būti pakeistas tvarkos aprašas.

Mes, žemiau pasirašiusieji, kreipiamės į Jus, aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką, kaip atsakingą už mūsų šalies gamtą asmenį ir pilietį, skubiai spręsti labai svarbią Lietuvos Gamtos Gyvybės apsaugos problemą.

Prašome nedelsiant ir kategoriškai uždrausti kirtimus miestuose, visuose valstybiniuose ir privačiuose miškuose paukščių perėjimo ir veisimosi metu - nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 15 dienos.

#SOS #GyvoŽalio #StopKirtimai #PaukščiaiPeri #GyvybėsApsauga #PagarbaGyvybei #NekirskMedžioBroli #GyvybėVertybė #PabuskLietuva #LietuvaGyvybėsKultūra #PabuskLietuva

Pavasarinis perėjimas – paukščių skerdynių metas Lietuvos miestuose ir miškuose? Plungė, Panevėžys, Šiauliai (FOTO, VIDEO)

Skaitykite daugiau: http://www.gyvasmiskas.lt/pavasarinis-perejimas-pauksciu-skerdyniu-metas-lietuvos-miestuose-ir-miskuose-plunge-panevezys-siauliai-foto-video/

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Žilvinas D... Dar reikėtų reikalauti koreaguoti įstatymus taip, kad visiškai būtų uždraustas plynas kirtimas, ne tik paukščių perėjimo metu Vilnius 2020-03-25 / 00:35
2 Raimundas Z... Sustabdykim banditu naikinaciu Lietuvos miskus siautejima Alytus 2020-03-22 / 18:22
3 Rimis S... Kas per noras viską suvartoti?Net tarybiniais metais nekirsdavo miško paukščių perėjimo laikotarpiu. Šalčininkai 2020-03-21 / 14:22
4 Dangirute J... Nustokite kirsti medžius, leiskit žmonėms ir paukščiams gyventi. 2020-03-19 / 07:55
5 Dalia B... Aplinkos apsaugos ministerija, jūs persivadinote tik Aplinkos ministerija. Ar jūs nustojote saugoti gamtą? Gal bent įstatymų laikykitės, uždrauskit VISUS medžių kirtimus paukščių perėjimo metu! 2020-03-18 / 23:08
6 Lina N... Miškai, mūsų eco sistemos dalis. Nekirskime sveikų medžių. 2020-03-18 / 21:56
7 Smiltė B... Privatininkai pasiima pelną, o visuomenė paskui skiria lėšas (kurias galėtų skirti sveikatai, švietimui...) kovai su privatininkų padaryta žala 2020-03-18 / 19:03
8 Neskelbiamas asmuo Drausti medžių kirtimus paukščių perėjimo laikotarpiu 2020-03-18 / 18:48
9 Danguolė G... Už medžių ir paukščių išsaugojimą! Už žalią Lietuvą! Panevėžys 2020-03-18 / 18:37
10 Vilma G... Už medžių ir už paukščių išsaugojimą !!! Už žalią Lietuvą !!! Druskininkai 2020-03-17 / 16:43
11 Jurgita B... Tai turi būti nekvestionuojama daugiau is viso niekada 2020-03-17 / 16:08
12 Greta Ž... Aš už sąmoningus sprendimus! Ir Už miškus :) kuo daugiau paukščių, mažiau uodų :D Vilnius 2020-03-14 / 00:48
13 Indrė G... Gamta viską susitvarko pati, nereikia žmonių įsikišimo! Vilnius 2020-03-13 / 20:04
14 Neskelbiamas asmuo Gamta žino kaip tvarkytis, kad priverstų žmogų tvarkytis su savim, priverstų atsigręžti į tikrąją savo prigimtį! Juk ne Jai reikia padėti, o Žmogui! Apsisuko galvelė kai kam... Žmogus stiprus, kol žaliuoja miškai! Už Žaliąją žemę! 2020-03-12 / 19:53
15 Milda K... Negalima žudyti paukščių jauniklių - jie turi teisę užaugti!!! Vilnius 2020-03-12 / 16:28
16 Aurelija B... Gamta visada teisi, apsirinka ir klysta tiktai žmonės Klaipėda 2020-03-12 / 09:40
17 Neskelbiamas asmuo Palikit medžius visoms kvepuojancioms gyvybėms. Medžiai yra mūsų deguonis, mūsų gyvybė, mūsų ateitis. Nezudykim medžių ir savęs, leiskime gyventi ir kvėpuoti. 2020-03-11 / 21:46
18 aldona p... Gamta turi teisę egzistuoti be žmogaus įsikišimo. Tik taip mes išliksime! 2020-03-11 / 19:14
19 Aušra P... Uždrausti valdininkų savivalę "įsisisavinant" ES lėšas! Vilnius 2020-03-11 / 17:37
20 Neskelbiamas asmuo Šalin rankas nuo medžių! Ne jūs juos sodinot, ne jūs ir pjaukit! Nekirskit šakos, ant kurios patys sėdit!! 2020-03-11 / 15:58
21 DALIUS B... Stabdyti LT MIŠKŲ , PARKŲ NAIKINIMĄ IŠTISUS METUS!!!!! 2020-03-11 / 14:27
22 Ramunė Ž... Medžiai - mūsų plaučiai, tik sveikatos apsauga nesirūpinanti valstybė gali leisti juos niokoti, kaip tai daroma dabar... Vilnius 2020-03-11 / 14:06
23 Neskelbiamas asmuo Nėra apie ką ką kalbėti... Tik už tokią iniciatyvą... :) Kaunas 2020-03-11 / 12:43
24 Paula T... Man labai skauda, kerta medžius, todėl aš prieš kirtimą, ypač paukščių perėjimo metu! 2020-03-11 / 10:25
25 Neskelbiamas asmuo Prieš medžių kirtimą paukščių perėjimo metu. Gargždai 2020-03-11 / 10:09
26 Lina G... Medziai ir visa likusi gamta ir yra tai kas yra Lietuva! Modernuma darykit savo butuose, o miesta palikit zalia Vilnius 2020-03-11 / 10:03
27 Eglé L... Drausti visus kirtimus pauksciu perejimo laikotarpiu. 2020-03-11 / 09:51
28 Rita J... Mano svajone, kad visai medziu nekirstu ir zveriu nezudytu 2020-03-11 / 08:16
29 Giedrima B... Miestas be senų brandžių medžių atrodo kaip po karo, kai dar tik buvo sodinami jauni medžiai. Nebėra jaukumo. Nusikaltimas prieš gamtą ir žmones! 2020-03-11 / 06:04
30 Neskelbiamas asmuo Už žalią Lietuvą! Už nesuniokotą jos florą ir fauną! Už gamtos ir žmogaus vienovę ir susikalbėjimą! Už medžių išsaugojimą!!! Šiauliai 2020-03-11 / 00:30

Prašymas atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus.

S. Kaunelis. Adresuota: LIetuvos Respublikos seimas

Dėl susiklosčiusios situacijos (Covid-19 viruso) Lietuvos Respublikos abiturientai kreipiasi į vyriausybę su prašymu atšaukti 2020 metų Valstybinius Brandos egzaminus, savo prašymą grindžiame toliau išvardintais argumentais: Nuotolinis mokymas nesuteiks tokios pačios mokymosi kokybės kaip mokymas gyvai. Dauguma mokytojų yra senyvo amžiaus žmonės, kurie jei ir turi priėjimą prie nuotolinio mokymosi priemonių, tikrai nėra pajėgūs jomis adekvačiai operuoti. Tad iš nuotolinio mokymo, geriausiu atveju telieka nuotoliniu būdu perteikti namų darbai, be jokio dėstymo elemento. Natūraliai kyla klausimas: ar mokiniai pasiruoštų egzaminams, jei atėję į ugdymo įstaigas tegautų užduotis, be jokio paaiškinimo kaip jas atlikti? Egzaminų nukėlimas sukelia abiturientas papildomą stresą. Stresas, kaip žinoma ir taip stiprus faktorius, kuris įtakoja mokinių pasiekimus egzaminų metu, būtų tik dar labiau sustiprintas neužtikrintumo dėl žinių, įgytų atliekant pasiruošimą namų salygomis, bei dėl suspausto egzaminų grafiko. Šių veiksnių įtakotas streso faktorius, smarkiai atsilieptų abiturientų rezultatams. Vasaros vidurys nėra tinkamas egzaminų laikymui dėl laiko sąlygų, mat ugdymo įstaigos nėra pritaikytos operuoti vasaros metu, jose nėra sistemų, kurios užtikrintų darbui tinkamą temperatūrą. Nekyla abejonių, kad karštis tikrai neigiamai prisidėtų prie ir taip demoralizuotų abiturientų stovio. Stojimai į universitetus galėtų būti vykdomi pagal mokinių III-IV klasių vidurkius, nes dažniausiai vidurkiai yra panašūs į egzaminų išlaikymo rezultatus, mokiniai dirbdami nuotoliniu būdu galėtų gauti įvertinimus. Priešingu atveju nepasiruošę, streso apimti ir karščio veikiami abiturientai egzaminus išlaikytų žymiai praščiau nei leidžia jų tikrieji sugebėjimai. Toks jų žinių vertinimas būtų neadekvatus ir amoralus, didžiai neteisingas jaunosios kartos atžvilgiu.

Dėl COVID- 19 Griežtų apribojimų įvedimas Lietuvoje

Vika. Adresuota: SAM

Dėl nevaldomai augančio užsikrėtusių skaičiaus Europoje imtis griežtų apribojimų: - keliauti - suteikti galimybę dirbti iš namų (jei tai yra įmanoma) - uždaryti mokyklas ir darželius - suteikti vienam iš tėvų galimybę būti su vaiku/ais - suteikti galimybę mokytis iš namų - atšaukti visus viešus renginius, kuriuose yra daugiau nei 100 žmonių. - karantino laikymasis asmenims grįžusiems iš keliauti nerekomenduojamų šalių - karantino nesilaikantiems taikyti atsakomybę, kurią numato Bk. 135 str. - suteikti galimybę tirtis dėl COVID-19 visiems, to norintiems už savas lėšas - suteikti galimybę gydymo įstaigoms nedarbingumo pažymėjimus išrašyt ar pratęst konsultuojant nuotoliniu būdu - suteikt galimybę gydymo įstaigoms receptus išrašyt nuotoliniu būdu