Prieš Rozalimo miško parko ploto mažinimą

Mes, žemiau pasirašę viešajam interesui atstovaujantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kategoriškai nesutinkame su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos parengtu ir tarybai svarstymui pateiktu sprendimu „Dėl leidimo keisti vietovės lygmens Pakruojo rajono Rozalimo miško parko specialųjį planą ir planavimo tikslų nustatymo“ ir reikalaujame sustabdyti šio dokumento svarstymą Pakruojo rajono taryboje. Taip pat reikalaujame nutraukti visus iš šio dokumento išplaukiančius veiksmus, nes:
1. Rozalimo miško parkas yra pritaikytas visuomenės reikmėms. Jo paskirtis yra rekreacinė, o planuojama nuo parko atskirti apie 8,8 ha dalis, nors ir yra ekstensyvaus naudojimo, kaip konstatuojama dokumento aiškinamojoje dalyje, bet ji turi didžiulę reikšmę miško parko biologinei įvairovei, miško ekosistemai, Ežerėlės upelio ir miško bendrai ekosistemai ir kraštovaizdžiui. Tai vienintelis pušynas bei miško parkas Pakruojo rajone.
2. Parkas yra įsteigtas visuomenės iniciatyva, jos didžiulių pastangų dėka ir yra vienas iš svarbiausių rajono lankytinų ir traukos objektų. Todėl toks valdžios sprendimas ir iš jo išplaukiantys veiksmai, kaip klausimo derinimas su neįgaliota tą klausimą spręsti Rozalimo bendruomenės taryba, priešina bendruomenę.
3. Specialiojo planavimo iniciatoriaus AB „Meresta“ vadovas Justinas Macijauskas yra ir Pakruojo rajono tarybos narys, ir jos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, Pakruojo rajono tarybos narys Gediminas Macijauskas yra AB „Meresta“ darbuotojas ir akcininkas, todėl privalome atkreipti Pakruojo rajono tarybos dėmesį į galimą viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą.
4. Žvyras yra viena labiausiai paplitusių naudingųjų iškasenų Lietuvoje, todėl nėra jokios būtinybės dėl to niokoti Rozalimo miško parką.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Neskelbiamas asmuo Gyvūnas nėra agresyvus,jis turi gyventi su šeimininke,negalima šitaip gyvūno kankinti 2020-02-22 / 09:21
2 Valentina B... Daugiau kaip prieš penkiasdešimt metų būdami mokiniai sodinome Rozalimo pušyną... ir jau kerta. Gaila, kad jam gresia Anykščių šilelio likimas. Atsikvošėkite! Vilnius 2019-09-05 / 19:29
3 Birutė Š... medžiai DIDIEJI žmonių broliai, nereikia jų pardavinėti už pinigus. Kaunas 2019-09-02 / 12:40
4 Neskelbiamas asmuo Rozalimo miško parkas jokiu būdu negali būti kertamas pramoninėms reikmėms. Mes, žmonės, jau ir taip pakankamai sugadinome planetą - kam prisidėti su dar vienu nukirstu mišku? Kaunas 2019-08-30 / 16:59
5 Rasa M... Rozalimo miško parkas turi išlikti tik rekreacinės paskirties, o ne dar vienu pramoniniu objektu, nešančiu pelną verslo įmonei. Kaunas 2019-08-30 / 09:56
6 Nijolė G... miškas turi tarnauti oro švarinimui ir žmonių sveikatai ,o ne materialinei gerovei. pasisakau prieš bet kokį kirtimą! 2019-08-29 / 23:43
7 Janina Š... Metai eina - godumas nesikeičia. Rozalimo šviesuolei Genovaitei Valčiukienei su bendraminčiais pavyko išsaugoti pušyną nuo kirvių, tai dabar kasėjams parūpo... Lyg kitose vietose žvyro trūktų... 2019-08-29 / 13:13
8 Neskelbiamas asmuo Kai pasaulyje neliks nė vieno medžio, kai paskutinė upė bus užteršta, ir joje neliks nė vienos žuvies, tada žmogus supras, kad pinigai yra nevalgomi... 2019-08-28 / 15:24
9 Aurelijus N... Šiame regione ir taip trūksta žalių zonų, atimate paskutinius gamtos likučius. 2019-08-27 / 06:57
10 Neskelbiamas asmuo Nuveik i gamta ir pakviepuok grino oro, o ne benzo ir pjuvenu kvapo. Pakruojis 2019-08-22 / 11:05
11 Audrius N... Oligarkų savivaliai NE aš prieš gamtos niokojimą o oligarkus į kalėjimą. Pakruojis 2019-08-22 / 07:49
12 Genovaitė N... Jokiu kirtimų !!! Išteklių tegu pasiiėško kitur.... Pakruojis 2019-08-22 / 07:41
13 Neskelbiamas asmuo Kokie mes piliečiai ir savo gimtosios žemės mylėtojai, jei naikiname viską, kas gražu... Bent mažą dalelę apjuoskime gyva grandine. 2019-08-21 / 21:58
14 Birutė B... Pasirašau prieš Rozalimo parko kirtimą (naikinimą). Valdžia visada eina lengviausiu keliu, žvyrą gali kasti ir kitur. Žmonės, tą plotą turi apjuosti gyva grandine ir nepsiduoti vertelgoms. Mažeikiai 2019-08-21 / 21:46
15 aldona u... labai grazus parkas,nesuprantu,kodel ji reikia sunaikinti? 2019-08-21 / 20:52
16 Neskelbiamas asmuo Nekelk kirvio prieš medį - ranka gali nudžiūti!!! Klaipėda 2019-08-20 / 20:37
17 IRENA V... a.a. Mokytoja G. Valčiukienė sveikatą padėjo, kol iškovojo parko statusą. Šis pušynas džiugina kiekvieną, todėl kovokime už jo išsaugojimą! Pagarba iniciatoriams Pakruojis 2019-08-20 / 18:03
18 Rasa J... Užtenka naikinti miškus, užtenka naikinti mūsų gimtosios Žemės plaučius... 2019-08-20 / 15:47
19 Neskelbiamas asmuo Ateikite į protą ir saugokite tai ką turime. Pradėkime imti teisingą pavyzdį iš užsienio, jog miškus reikia saugoti, o ne kartoti jų klaidas. 2019-08-20 / 12:37
20 Neskelbiamas asmuo Nelieskite medžių jie mūsų planetos plaučiai . Kada baigsis šitie kirtimai? 2019-08-20 / 11:17
21 Neskelbiamas asmuo NEDARYKIT KLAIDOS, DĖL KURIOS PATYS VĖLIAU GAILESITES. PRIEŠ MEDŽIŲ KIRTIMĄ! ♥️ 2019-08-20 / 11:12
22 Ieva M... Palikti mišką gyvūnams, augalams gyventi ir mums pasigrožėti. Vilnius 2019-08-20 / 10:13
23 Neskelbiamas asmuo Lietuva yra miškų šalis. Jeigu tiesiog iskirsime Šeduva 2019-08-20 / 10:00
24 Dovilė P... Šalin rankas vilas galit ir ant lauku pasistatyt ir medeliais apsisodint,o ne ant gatavo i roju jot. 2019-08-20 / 07:30
25 Inga T... Tai yra gėda pakruojo rajono valdžiai ir rodo jos aklumą. Tuose kraštuose nėra miškų - ir dar nori naikinti tą menkutį turimą miškelį? IR dėl ko? Dėl kažkieno godumo? Tiek metų nereikėjo, dabar sugalvojo, kaip kišenes prispildyt? Tegul kasa žvyra laukuose. 2019-08-20 / 01:29
26 Ingrida M... As uz Rozalimo misko parko issaugojima,todel salin rankas!!!!! 2019-08-20 / 00:57
27 Dainora V... Prieš Rozalimo miško parko mažinimą ir naudojimo paskirtį! 2019-08-19 / 23:40
28 Lina J... Aš už miškų išsaugojimą, nes miškas saugo mus! 2019-08-19 / 23:19
29 Nijolė V... Rūpinkitės kaip parkus išsaugoti, o ne kaip daugiau žvyro iškasti. Kai žalieji atėjo į valdžią prasidėjo miškų kirtimas, parkų naikinimas ir t.t. Čia toks pagal juos gamtos saugojimas? Pakeoskite partijos pavadinimą - kirtėjų partija Panevėžys 2019-08-19 / 22:48
30 Valentina Š... ,,Ar miške aš čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?! Kur tik žiūri, vis gražu: žalia, liekna, gryna! Kur tik uostai, vis miela: giria nosį trina! Kur tik klausai, vis linksma: šlama, ūžia, siaudžia! Ką tik jauti, vis ramu: širdį glosto, griaudžia!" A. Baranauskas Panevėžys 2019-08-19 / 20:08

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!