Prieš Rozalimo miško parko ploto mažinimą


Parašų: 1 178


  • Autorius: Marius Girštautas
  • Adresuota: Pakruojo rajono savivaldybės tarybai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Lietuvos Respublikos Seimo nariams Arūnui Gumuliauskui ir Antanui Matului
  • Kategorija: Aplinkosauga

Mes, žemiau pasirašę viešajam interesui atstovaujantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kategoriškai nesutinkame su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos parengtu ir tarybai svarstymui pateiktu sprendimu „Dėl leidimo keisti vietovės lygmens Pakruojo rajono Rozalimo miško parko specialųjį planą ir planavimo tikslų nustatymo“ ir reikalaujame sustabdyti šio dokumento svarstymą Pakruojo rajono taryboje. Taip pat reikalaujame nutraukti visus iš šio dokumento išplaukiančius veiksmus, nes:
1. Rozalimo miško parkas yra pritaikytas visuomenės reikmėms. Jo paskirtis yra rekreacinė, o planuojama nuo parko atskirti apie 8,8 ha dalis, nors ir yra ekstensyvaus naudojimo, kaip konstatuojama dokumento aiškinamojoje dalyje, bet ji turi didžiulę reikšmę miško parko biologinei įvairovei, miško ekosistemai, Ežerėlės upelio ir miško bendrai ekosistemai ir kraštovaizdžiui. Tai vienintelis pušynas bei miško parkas Pakruojo rajone.
2. Parkas yra įsteigtas visuomenės iniciatyva, jos didžiulių pastangų dėka ir yra vienas iš svarbiausių rajono lankytinų ir traukos objektų. Todėl toks valdžios sprendimas ir iš jo išplaukiantys veiksmai, kaip klausimo derinimas su neįgaliota tą klausimą spręsti Rozalimo bendruomenės taryba, priešina bendruomenę.
3. Specialiojo planavimo iniciatoriaus AB „Meresta“ vadovas Justinas Macijauskas yra ir Pakruojo rajono tarybos narys, ir jos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, Pakruojo rajono tarybos narys Gediminas Macijauskas yra AB „Meresta“ darbuotojas ir akcininkas, todėl privalome atkreipti Pakruojo rajono tarybos dėmesį į galimą viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą.
4. Žvyras yra viena labiausiai paplitusių naudingųjų iškasenų Lietuvoje, todėl nėra jokios būtinybės dėl to niokoti Rozalimo miško parką.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-07-01 / 16:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-07-01 / 15:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-02-22 / 09:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-09-05 / 19:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-09-02 / 12:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-08-30 / 16:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-08-30 / 09:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-08-29 / 23:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-08-29 / 13:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-08-28 / 15:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-08-27 / 06:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-08-22 / 11:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-08-22 / 07:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-08-22 / 07:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-08-21 / 21:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-08-21 / 21:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-08-21 / 20:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-08-20 / 20:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-08-20 / 18:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2019-08-20 / 15:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2019-08-20 / 12:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2019-08-20 / 11:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2019-08-20 / 11:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2019-08-20 / 10:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2019-08-20 / 10:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2019-08-20 / 07:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2019-08-20 / 01:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2019-08-20 / 00:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2019-08-19 / 23:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2019-08-19 / 23:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas