Prieš Rozalimo miško parko ploto mažinimą

Mes, žemiau pasirašę viešajam interesui atstovaujantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kategoriškai nesutinkame su Pakruojo rajono savivaldybės administracijos parengtu ir tarybai svarstymui pateiktu sprendimu „Dėl leidimo keisti vietovės lygmens Pakruojo rajono Rozalimo miško parko specialųjį planą ir planavimo tikslų nustatymo“ ir reikalaujame sustabdyti šio dokumento svarstymą Pakruojo rajono taryboje. Taip pat reikalaujame nutraukti visus iš šio dokumento išplaukiančius veiksmus, nes:
1. Rozalimo miško parkas yra pritaikytas visuomenės reikmėms. Jo paskirtis yra rekreacinė, o planuojama nuo parko atskirti apie 8,8 ha dalis, nors ir yra ekstensyvaus naudojimo, kaip konstatuojama dokumento aiškinamojoje dalyje, bet ji turi didžiulę reikšmę miško parko biologinei įvairovei, miško ekosistemai, Ežerėlės upelio ir miško bendrai ekosistemai ir kraštovaizdžiui. Tai vienintelis pušynas bei miško parkas Pakruojo rajone.
2. Parkas yra įsteigtas visuomenės iniciatyva, jos didžiulių pastangų dėka ir yra vienas iš svarbiausių rajono lankytinų ir traukos objektų. Todėl toks valdžios sprendimas ir iš jo išplaukiantys veiksmai, kaip klausimo derinimas su neįgaliota tą klausimą spręsti Rozalimo bendruomenės taryba, priešina bendruomenę.
3. Specialiojo planavimo iniciatoriaus AB „Meresta“ vadovas Justinas Macijauskas yra ir Pakruojo rajono tarybos narys, ir jos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas, Pakruojo rajono tarybos narys Gediminas Macijauskas yra AB „Meresta“ darbuotojas ir akcininkas, todėl privalome atkreipti Pakruojo rajono tarybos dėmesį į galimą viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktą.
4. Žvyras yra viena labiausiai paplitusių naudingųjų iškasenų Lietuvoje, todėl nėra jokios būtinybės dėl to niokoti Rozalimo miško parką.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Valentina Ben... Daugiau kaip prieš penkiasdešimt metų būdami mokiniai sodinome Rozalimo pušyną... ir jau kerta. Gaila, kad jam gresia Anykščių šilelio likimas. Atsikvošėkite! Vilnius 2019-09-05 / 19:29
2 Birutė Šid... medžiai DIDIEJI žmonių broliai, nereikia jų pardavinėti už pinigus. Kaunas 2019-09-02 / 12:40
3 Neskelbiamas asmuo Rozalimo miško parkas jokiu būdu negali būti kertamas pramoninėms reikmėms. Mes, žmonės, jau ir taip pakankamai sugadinome planetą - kam prisidėti su dar vienu nukirstu mišku? Kaunas 2019-08-30 / 16:59
4 Rasa Mik... Rozalimo miško parkas turi išlikti tik rekreacinės paskirties, o ne dar vienu pramoniniu objektu, nešančiu pelną verslo įmonei. Kaunas 2019-08-30 / 09:56
5 Nijolė Gas... miškas turi tarnauti oro švarinimui ir žmonių sveikatai ,o ne materialinei gerovei. pasisakau prieš bet kokį kirtimą! 2019-08-29 / 23:43
6 Janina Šap... Metai eina - godumas nesikeičia. Rozalimo šviesuolei Genovaitei Valčiukienei su bendraminčiais pavyko išsaugoti pušyną nuo kirvių, tai dabar kasėjams parūpo... Lyg kitose vietose žvyro trūktų... 2019-08-29 / 13:13
7 Neskelbiamas asmuo Kai pasaulyje neliks nė vieno medžio, kai paskutinė upė bus užteršta, ir joje neliks nė vienos žuvies, tada žmogus supras, kad pinigai yra nevalgomi... 2019-08-28 / 15:24
8 Aurelijus Nar... Šiame regione ir taip trūksta žalių zonų, atimate paskutinius gamtos likučius. 2019-08-27 / 06:57
9 Neskelbiamas asmuo Nuveik i gamta ir pakviepuok grino oro, o ne benzo ir pjuvenu kvapo. Pakruojis 2019-08-22 / 11:05
10 Audrius Nav... Oligarkų savivaliai NE aš prieš gamtos niokojimą o oligarkus į kalėjimą. Pakruojis 2019-08-22 / 07:49