Dėl alytiškių iniciatyvų „Bronzinė voverės su riešutu skulptūra“ ir „Alytus-Myliu“ miesto vartai“


Parašų: 1 339


  • Autorius: Valerijus Vencius
  • Adresuota: Alytaus miesto savivaldybės tarybai, Alytaus miesto savivaldybės merui N.Cesiuliui
  • Kategorija: Valdžia ir politika

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu, bei 14 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir Alytaus miesto merą su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija. 

Kreipimosi priežastys ir tikslai:

2019 m. rugpjūčio 28 d. Alytaus miesto taryba savo sprendimu nepritarė dviems Alytiškių iniciatyvoms – „Bronzinė voverės su riešutu skulptūra“ ir „Alytus-Myliu“ miesto vartai“ tuo pažeisdama teisėtus alytiškių lūkesčius. Pirminis sprendimo projektas buvo parengtas neva vadovaujantis Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-04-19 sprendimu Nr. T-89 „Dėl Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas) pagrindu ir iš esmės taryba neprivalėjo kvestionuoti alytiškių balsavimo metu pasirinktų projektų. Nei tvarkos apraše, nei kituose teisės aktuose nėra reikalavimo (pareigos) gyventojų atrinktus projektus tvirtinti tarybos sprendimu. Projektą vertino darbo grupė sudaryta vadovaujantis šio tvarkos aprašo 14 punkto nuostatomis. Vadovaujantis šio tvarkos aprašo 30 punkto nuostatomis daugiausiai gyventojų balsų gavusius ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos patvirtintus projektus įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija. Už projektų įgyvendinimą atsakingi programų, kuriose projektas vykdomas, koordinatoriai. Finansavimas šiems projektas taip pat buvo numatytas 2019 m. biudžete bei patvirtintas Alytaus miesto tarybos. Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įtraukimo į miesto biudžeto formavimą galimybes. Pagrindiniai uždaviniai yra skatinti piliečių iniciatyvą mieste, suburti gyventojų bendruomenes gyvinti ir gerinti socialinę ir gyvenamąją aplinką, aktyvinti verslo kūrimą ir dalyvavimą atnaujinant teritorijas, skatinti diskusijas miesto plėtros tema.

Reikalavimai ir siūlymai:

Mes, pasirašę šią peticiją, nesutinkame su Alytaus miesto tarybos sprendimu atmesti alytiškių iniciatyvas „Bronzinė voverės su riešutu skulptūra“ ir „Alytus-Myliu“ miesto vartai“ bei reikalaujame, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos nariai ir Alytaus miesto meras atsisakytų siekio trukdyti įgyvendinti šias idėjas. Siūlome artimiausiame Alytaus miesto tarybos posėdyje pripažinti netekusiais galios 2019 m. rugpjūčio 28 d. Alytaus miesto tarybos priimtus sprendimus dėl aukščiau minėtų projektų atmetimo.


Pareiškėjas
Alytaus miesto tarybos narys ir iniciatyvos autorius Valerijus Vencius

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2019-09-03 / 11:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-09-03 / 11:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-09-03 / 11:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-09-03 / 11:28
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-09-02 / 15:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-09-02 / 14:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-09-01 / 18:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-09-01 / 14:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-09-01 / 12:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-09-01 / 08:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-08-31 / 23:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-08-31 / 18:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-08-31 / 17:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-08-31 / 17:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-08-31 / 17:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-08-31 / 17:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-08-31 / 17:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-08-31 / 16:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-08-31 / 15:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2019-08-31 / 15:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2019-08-31 / 13:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2019-08-31 / 11:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2019-08-31 / 08:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2019-08-31 / 03:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2019-08-31 / 01:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2019-08-31 / 00:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2019-08-31 / 00:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2019-08-30 / 22:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2019-08-30 / 22:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2019-08-30 / 22:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas