Dėl ikimokyklinių įstaigų nelankymo pateisinimo dienų