Nepritariame įmonių, užsiimančių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinktų iš komunalinio atliekų srauto, rūšiavimo/tvarkymo veiklos pradžiai Gargždų miesto teritorijoje ir/ar šalia jos.

Kviečiu pasirašyti PRIEŠ įmonių užsiimančių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinktų iš komunalinio atliekų srauto rūšiavimo/perdirbimo veiklos pradžią Gargždų miesto teritorijoje ir/ar šalia jos.
Mes, Klaipėdos rajono gyventojai, turime teisę į švarią ir sveiką aplinką. Todėl šiuo prašymu kreipiamės į Klaipėdos rajono savivaldybės valdžios atstovus, prašydami užtikrinti šią mūsų prigimtinę teisę. Kaip žinome, dažnu atveju, komunalines atliekas ir antrines žaliavas surinktas iš komunalinio atliekų srauto tvarkančių įmonių veiklos metu susidaro nemalonūs kvapai, veisiasi įvairūs parazitai bei kyla pavojus dėl aplinkos taršos, šie veiksniai tiesiogiai neigiamai įtakoja vietos gyventojų gyvenimo kokybę. Puikus pavyzdys Dumpių sąvartynas, dėl kurio veiklos vietos ir gretimų savivaldybių gyventojai patiria didžiulį diskomfortą ir nepasitenkinimą esama padėtimi.
Siekiant įgyvendinti mūsų pageidavimus ir užkirsti kelią atsirasti veiksniams kurie ateityje gali ženkliai pabloginti Klaipėdos rajono gyventojų gyvenimo kokybę, prašome įstatymais uždrausti įmonėms užsiimti komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinktų iš komunalinio atliekų srauto, rūšiavimo/perdirbimo veiklą Gargždų miesto teritorijoje ir/ar šalia jos.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Alytė (Gargždai)
2019-11-29 / 13:38
Kategoriškai prieštarauju tokios įmonės veiklai Gargždų mieste.
2 Jolanta (Gargždai)
2019-11-17 / 18:13
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai GARGŽDUOSE
3 Neringa (Gargždai)
2019-11-17 / 17:40
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose.
4 Inga (Klaipėda)
2019-11-17 / 13:23
Nepritaria žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargżduose
5 Neskelbiama
2019-11-17 / 12:11
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose.
6 Neskelbiama (Gargždai)
2019-11-17 / 09:48
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose
7 Vardas
2019-11-16 / 19:13
Nepritariu, kad šiukšlyną atidarytų, galvokite, kad sunkvežimiai dardes keliais,kad terš orą ir vandenį...
8 Neskelbiama (Gargždai)
2019-11-16 / 18:52
Nepritaria žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose
9 Neskelbiama (Gargždai)
2019-11-16 / 14:28
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose.
10 Viktorija (Gargždai)
2019-11-16 / 12:10
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose.
11 Irma (Gargždai)
2019-11-16 / 10:39
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose.
12 Evelina
2019-11-16 / 10:34
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose
13 Alma (Gargždai)
2019-11-16 / 09:32
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose
14 Alfosas (Gargždai)
2019-11-16 / 09:31
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose
15 Viktorija (Gargždai)
2019-11-16 / 09:30
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose
16 Renata (Gargždai)
2019-11-16 / 07:42
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose.
17 Ričardas (Gargždai)
2019-11-16 / 00:46
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose
18 Danguolė (Gargždai)
2019-11-16 / 00:44
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose
19 Vytautas
2019-11-16 / 00:28
Nepritariu žaliavu rūšiavimui ir perdirbimui Gargžduose !!!
20 Remigijus
2019-11-16 / 00:02
Griežtai prieš žaliavu rušiavima ir perdirbima Gargzduose.
21 Rasa (Gargždai)
2019-11-15 / 23:38
Nepritariu žaliavų rūšiavimui ir perdirbimui Gargžduose
22 Rima
2019-11-15 / 23:34
Noriu gražaus gyvenimo savo vaikams ir anūkams.Noriu gražios ir švarios Lietuvos!
23 Diana (Klaipėda)
2019-11-15 / 21:43
Nepritariu žaliavų rūšiavimui ir perdirbimui Gargžduose
24 Ilona (Gargždai)
2019-11-14 / 18:18
Nepritariu žaliavų rūšiavimui ir perdirbimui Gargžduose
25 Ingrida (Gargždai)
2019-11-13 / 21:35
Nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose.
26 Nijolė (Gargždai)
2019-11-13 / 15:51
Griežtai nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose.
27 Vytautas (Gargždai)
2019-11-13 / 15:50
Griežtai nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose.
28 Danute (Gargždai)
2019-11-13 / 14:44
Griežtai nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose.
29 Rimvida (Gargždai)
2019-11-13 / 14:06
Griežtai nepritariu žaliavų rūšiavimo ir perdirbimo veiklai Gargžduose.
30 Rūta (Gargždai)
2019-11-13 / 11:41
Nepritariame įmonių, užsiimančių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinktų iš komunalinio atliekų srauto, rūšiavimo/tvarkymo veiklos pradžiai Gargždų miesto teritorijoje ir/ar šalia jos

Atiduokite Monroe ir Tali GRAŽINAI ? (1653)

Gražina. Adresuota: Aplinkos Apsaugos Departamento prie Aplinkos Ministerijos Klaipėdos valdyba

Katėms Monroe ir Talismanui reikalinga globa ir priežiūra, kuria gali pasirūpinti tik šeimininkė. Monroe reikalingas gydymas ir vaistai. Spec. Maistas. Visi dokumentai laikymui ir gyvenamosios sąlygos bus suteiktos 100% tad , prašau atsižvelgti į prašymus, ( parašus) juos sugrąžint, Gražinai Asipauskaitei. Neleiskite jas parduoti, tiems kas jas ruošiasi atimti! ....

Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju? Taip. Jis to vertas. (366)

Valdas. Adresuota: Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Tėvas Stanislovas - visų, esančiųjų bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidūrusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi, šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.

PETICIJA – PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ (166)

Laisvos. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Seimui

Peticija PRIEŠ LYČIAI NEUTRALIOS PARTNERYSTĖS ĮTEISINIMĄ Už demokratiją, už vyro ir moters šeimą, už vaiko teisę augti su tėčiu ir mama Mes, žemiau pasirašiusieji, nesutinkame, kad referendumu neatsiklausus Lietuvos visuomenės būtų įteisinta lyčiai neutrali partnerystė ir taip pakeista šeimos samprata. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas nėra sprendimas dėl eilinio įstatymo. Konstitucijos 38 straipsnis skelbia, kad šeima yra valstybės ir visuomenės pagrindas. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas iš esmės keistų šį pagrindą, nes į teisinę šeimos sampratą įtrauktų tos pačios lyties poras. Šeimai skirtame Konstitucijos 38 straipsnyje minima tik santuoka, tėvystė, motinystė ir vaikystė, o kitokių šeimos pagrindų nėra paminėta. Todėl lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas Seimo priimtu įstatymu reikštų Konstitucijoje įtvirtintos tautos valios paneigimą, sukuriant naujus teisinius šeimos atsiradimo pagrindus. Nors šiandien daug kur skleidžiamas požiūris į šeimą kaip tik emociniais ryšiais grįstą bet kokios lyties žmonių sugyvenimą, Lietuvoje tokį požiūrį palaiko maža dalis visuomenės. Įteisindamas palaikymo visuomenėje neturintį ir Konstitucijoje nenumatytą šeimos kūrimo pagrindą – partnerystę tarp tos pačios lyties asmenų – Seimas grubiai viršytų savo galias ir tautos suteiktą mandatą. Lietuvos Konstitucijos autoriai ir Konstituciją priėmusi tauta suprato, kad yra dvi lytys, jos papildo viena kitą, o vienintelis šeimos modelis yra vieno vyro ir vienos moters sąjunga bei jų vaikai (vieniši tėvai su vaikais patenka į šią šeimos sampratą). Iš vyro ir moters sąjungos, tėvystės ir motinystės kylanti šeima objektyviai skiriasi nuo kitų bendro gyvenimo formų todėl, kad ji užtikrina visuomenės atsinaujinimą ir tęstinumą. Taigi ji tenkina ne tik privatų, bet ir viešąjį interesą. Visos kitos bendro gyvenimo formos yra skirtos privačių asmenų interesų tenkinimui ir negali pretenduoti į vyro ir moters sąjungai lygiavertį šeimos statusą. Vyro ir moters šeima sukuria natūralias prielaidas vaikams gimti ir augti jiems palankiausioje aplinkoje – kartu su savo tėvais. Lyčiai neutralios partnerystės įteisinimas ignoruotų prigimtinį vaiko interesą turėti tėtį ir mamą, nes deklaruotų, kad net šeimos kūrimo etape tai nėra siekiamybė. Toks teisinis reguliavimas valstybės prioritetą suteiktų ne vaikų, bet suaugusiųjų interesams. Valstybė, atsisakydama įteisinti lyčiai neutralią partnerystę, nepažeistų jokių tarptautinių dokumentų ar žmogaus teisių, nes tokių universalių žmogaus teisių nėra. Kiekviena valstybė yra laisva apibrėžti šeimą pagal savo visuomenės nuostatas. Tai pripažino ir LR Konstitucinis Teismas 2019 m. sausio 11 d. nutarime: „Konvencijoje nenustatyta bendra pareiga valstybėms dalyvėms vidaus teisėje užtikrinti tos pačios lyties asmenims galimybę sudaryti santuoką ar leisti partnerystę; šioje srityje valstybės naudojasi savo vertinimo laisve“. Teisingumo principas reikalauja vienodas situacijas traktuoti vienodai, o skirtingas – skirtingai. Todėl tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas galima spręsti įteisinant ne partnerystę, kuri kurtų šeimos santykius, bet susitarimą dėl bendro gyvenimo, kuris neimplikuotų šeimos teisinių santykių ir todėl nesudarytų pagalbinio apvaisinimo ar įsivaikinimo prielaidų tos pačios lyties poroms. Sprendimui neįteisinti lyčiai neutralios partnerystės įpareigoja pagarba objektyviai žmogaus prigimčiai, visų Lietuvoje gyvenančių tautų tradicijoms, didžiosios dalies piliečių moralinėms nuostatoms, o per tai ir pamatiniam demokratijos principui – piliečių valios atstovavimui. Todėl prašome Lietuvos Respublikos Prezidento ir Seimo narių: – balsuoti prieš bet kokius partnerystės įteisinimo projektus, o priimtus vetuoti; – tos pačios lyties porų ir kitų ne šeimoje kartu gyvenančių asmenų praktines problemas spręsti, priimant vadinamąjį Susitarimo dėl bendro gyvenimo projektą, kuris bendro gyvenimo santykius reguliuotų per jungtinės veiklos, o ne per šeimos institutą; – Lietuvos žmonių valią atvirai ir sąžiningai pasitikrinti surengiant referendumą dėl šeimos sampratos apibrėžimo tiesiogiai Konstitucijoje. ***PASTABA*** Tai peticija, kuri yra paskelbta Laisvos visuomenės instituto puslapyje. Prašome pasirašyti tik tuos, kurie dar to nepadarėte. Jei to paties asmens parašai dubliuosis, bus skaičiuojamas tik vienas.

NE Druskininkų miesto mokyklų tinklo pertvarkai ! (259)

Diana. Adresuota: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Kategoriškai NESUTINKAME su Druskininkų mieste planuojama "Saulės" pagrindinės bei "Atgimimo" mokyklų tinklo pertvarkymo reforma, nes tai pažeidžia mūsų pasirinkimo teisę į švietimo įstaigos pasirinkimą pagal gyvenamąją vietą, vaikų saugų savarankiškumą, į jau sukurtą ilgametę saugią aplinką mūsų mokyklose, į pedagogų darbo vietų išsaugojimą, bei daug kitų argumentų faktišką konstatavimą. Pradinėje mokykloje negali būti daugiau nei 400 mokinių. Įvykdžius reformą, pradinė mokykla turėtų apie 700 mokinių. O tai jau blogai. Esame patenkinti ugdymo procesu savo mokyklose ir nenorime, kad būtų suardytos dviejų mokyklų bendruomenės. Nuoroda apie siūlomą reformą : http://www.manodruskininkai.lt/svietimas/pradedamas-rengti-druskininku-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarkos-2021-2025-metu-planas/ P.S. AGRESYVŪS IR ĮŽEIDŽIANTYS KOMENTARAI NETOLERUOJAMI ! PRAŠOM GERBTI VIENI KITUS !