Dėl "Nemuno žiedo" trasos valdymo


Parašų: 1 269


  • Autorius: Lietuvos automobilių ir motociklų sporto bendruomenė
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos vyriausybė; Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
  • Kategorija: Sportas

Beveik prieš keturis metus, bankroto administratoriui perdavus tvarkyti VšĮ „Nemuno žiedą“, valstybinio objekto - „Nemuno žiedo" trasos - valdymą perėmė naujai sukurtas Všį „Nacionalinis žiedas“. Jo steigėjais tapo Kauno miesto ir rajono savivaldybės bei Kūno kultūros ir sporto departamentas, buvo skelbiamas ir naujasis konkursas vadovo pareigoms užimti.
Visos automobilių ir motociklų sporto bendruomenės nusivylimui, pasikeitė laikinai administravimo teisę gavusi viešoji įstaiga, bet ne jos vadovas, pastaruoju liko Arūnas Samochinas. Prieš tai vadovavęs ir VšĮ ‚Nemuno žiedui“, A. Samochinas teigė, kad sėkmingam objekto valdymui koją kišo įstaigoje paliktos skolos. Tačiau, atvertus naują lapą ir paskyrus jį vadovauti visiškai naujai įsteigtam VšĮ, niekas nepasikeitė.
Per tris metus, t.y., laikotarpį, kuriam VšĮ „Nacionalinis žiedas“ gavo objekto panaudą, buvo užsibrėžti ir išsikelti tikslai: objekto gerinimas, paruošimas koncesijai – papildomoms investicijoms, taip būtinoms objektui išsaugoti. Į objekto būklės gerinimą investavo viena iš dalininkių – Kauno miesto savivaldybė, per du metus skirdama 200 000 eurų. Deja, apie tolimesnį finansavimą, neoficialiais duomenimis, nebekalbama, nes savivaldybės atstovai pastebėjo, kad investicijos neatsiperka, o objekto infrastruktūros būklė per minėtą laikotarpį vargiai keičiasi. Neoficialiais duomenimis, daugiau lėšų Kauno miesto savivaldybė skirti neplanuoja, nes skirtos lėšos tapo ne protinga investicija į išliekamąją vertę turintį traukos objektą, o tiesiog lėšų švaistymu.
Šių metų spalio mėn. 05 d. dieną baigė galioti Lietuvos valstybės ir VšĮ „Nacionalinis žiedas“ sudaryta panaudos sutartis dėl „Nemuno žiedo“, kaip infrastruktūros objekto, laikino valdymo. Pagal ją VšĮ "Nacionalinis žiedas" neteko teisės valdyti minėtą valstybės turtą: reiškia, kad visi po šios datos vykstantys renginiai ir visos bendradarbiavimo sutartys ar renginių rezervavimas, avansų ėmimas ir kita su objektu vykdoma veikla yra nelegali ir negalima, bei galimai prieštarauja Lietuvos valstybės įstatymams. Pastebėta, kad užduočių, kurios buvo numatytos VšĮ „Nacionalinis žiedas“, kaip laikinam objekto valdytojui, neįvykdė, o net ir atitinkamų administravimo procesų metu, valdytojo atliekami veiksmai kelia abejonių.
Net ir pasibaigus objekto panaudos sutarčiai, esamas valdytojas vis dar ruošia renginių sutartis, rezervuoja datas, ima nuomos mokesčius bei avansus. Lietuvos automobilių ir motociklų sporto bendruomenę labai domina, kokiu pagrindu tokie renginiai yra organizuojami svetimoje teritorijoje? Į kokį biudžetą nelegaliai renkamos lėšos keliauja ar mokami mokesčiai, vykdoma apskaita?
Atsižvelgiant į tai, kad objekto būklė, valdytojo iniciatyva, nebuvo gerinama, nevyko joks bendradarbiavimas ar dialogas su automobilių ir motociklų sporto federacijomis, nors Lietuvos automobilių sporto federacija sudarė visas sąlygas bendradarbiavimui ir darbuotojų kompetencijoms nemokamai gerinti, žiniomis dalintis, bei, atsižvelgiant į tai, kad bendruomenės interesai – ignoruojami, iš organizatorių reikalaujama nelogiškų sumų ir mokesčių bei jie įpareigojami savo lėšomis paruošti trasą jų organizuojamiems renginiams, prašome nebeleisti šio objekto valdyti tam pačiam žmogui, kuris per paskutinius 8 valdymo metus nesugebėjo progresyviai ir atitinkamai dirbti užtikrinant sėkmingą objekto veiklą, infrastruktūros gerinimą, objekto populiarinimą, dėsningą bendradarbiavimą su susijusiomis automobilių ir motociklų sporto federacijomis ar bendrąjį automobilių ir motociklų sporto populiarinimą.
Gaila, bet panašu, kad šis žmogus naudojasi esama politine padėtimi Lietuvoje ir daro viską, kad tik būtų užglaistomos jo valdymo spragos, „įsisavintos“ svetimos lėšos, formuojamos galimai melagingos ataskaitos, dalininkų susirinkimuose vengiama kalbos apie tikrąją trasos situaciją, o dalininkai, greičiausiai, nežino visos informacijos.
Visa Lietuvos automobilių ir motociklų sporto bendruomenė puikiai žino kokia yra trasos situacija. Trasos asfaltą galima tiesiog rankomis laužyti, dalyvių aikštelė (padock’as) yra apverktinos būklės, varžybų organizatoriai patys turi sumokėti už atitvarų taisymą arba turi nupirkti naujus. Sutartys dėl trasos nuomos yra sudaromos siekiant asmeninės naudos, o sąlygos, terminai yra dažniausiai sunkiai organizatoriams įgyvendinami, trasos nuomos kaina yra didžiausia Baltijos regione, nors trasos būklė - prasčiausia.
Prašome visos automobilių ir motociklų sporto bendruomenės vardu, išsaugoti „Nemuno žiedo" trasą, perduoti valdyti objektą kompetentingiems, suinteresuotiems objekto išsaugojimu, asmenims. Lietuvos automobilių ir motociklų sporto bendruomenė nori turėti ir išsaugoti vienintelę Lietuvoje esančią žiedinių lenktynių trasą, kuri yra išties unikali ir visiems svarbi.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2019-12-19 / 00:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2019-12-15 / 21:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2019-12-13 / 11:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2019-12-08 / 21:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2019-12-08 / 18:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2019-12-06 / 11:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2019-12-06 / 11:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2019-12-06 / 08:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2019-12-05 / 21:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2019-12-05 / 18:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2019-12-05 / 16:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2019-12-05 / 13:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2019-12-05 / 12:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2019-12-05 / 09:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2019-12-05 / 00:46
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2019-12-04 / 23:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2019-12-04 / 22:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2019-12-04 / 21:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2019-12-04 / 21:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2019-12-04 / 21:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2019-12-04 / 20:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2019-12-04 / 20:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2019-12-04 / 20:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2019-12-04 / 19:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2019-12-04 / 19:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2019-12-04 / 19:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2019-12-04 / 18:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2019-12-04 / 17:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2019-12-04 / 16:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2019-12-04 / 16:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas