Dėl civilinės pirotechnikos naudojimo taisyklių pakeitimo

119 PARAŠAI

Kategorija:

Siekiant išvengti ar bent sumažinti civilinės pirotechnikos daromą žalą žmonių, jų augintinių ir kitų gyvūnų sveikatai, prašome pataisyti Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymą. Siūlome tokius pakeitimus:

16 str. | Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas
• Išbraukti punktą:
2. F1 kategorijos fejerverkams platinti leidimo nereikia.
• Pasiūlymas:
- F1 kategorijos fejerverkų platinimo reikalavimus prilyginti F2 kategorijos fejerverkų platinimo tvarkai.
- Apriboti visų kategorijų fejerverkų platinimą fiziniams asmenims, nustatant laikotarpį ne ilgesnį nei 1 savaitės iki LR valstybinių švenčių.

17 str. | Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas
• Punktuose:
1) platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų;
2) naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų, gydymo ir reabilitacijos įstaigų, kulto, šarvojimo patalpų, jeigu tai nesuderinta su pastatų (statinių) ar patalpų valdytojais, taip pat kitose savivaldybės tarybos nustatytose vietose;

Išbraukti:" (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus)"
• Punkte:
3) jeigu tai trikdo viešąją rimtį, naudoti civilines pirotechnikos priemones nuo 22.00 val. iki 8.00 val. (išskyrus švenčių dienas, taip pat per masinius renginius, kuriuos rengti savivaldybės vykdomoji institucija yra išdavusi leidimą), kitu teisės aktuose nustatytu ar savivaldybės tarybos nustatytu laiku;
Išbraukti: "jeigu tai trikdo viešąją rimtį"

• Papildyti straipsnį punktu:
- Fiziniai asmenys, ne jaunesni nei 18 metų, gali naudoti F1, F2, F3 kategorijų fejerverkus tik valstybinių švenčių metu. Kitais atvejais privalo gauti LR įgaliotų institucijų išduotą leidimą.

21 str. | Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas
• Išbraukti punktus:
1. F1 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 14 metų asmenys.
2. F2 kategorijos fejerverkus gali įsigyti ir juos naudoti ne jaunesni kaip 16 metų asmenys.

• Papildyti punktą:
3. F1, F2, F3 kategorijos fejerverkus, T1 ir P1 kategorijų civilines pirotechnikos priemones gali įsigyti ir jas naudoti ne jaunesni kaip 18 metų asmenys.

22 str. | Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas
• Papildyti:
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija turi teisę riboti ar uždrausti laikyti, platinti ar naudoti F2 ir F3 kategorijų fejerverkus, teatrines ir kitas pirotechnikos priemones fiziniams, juridiniams asmenims, kitoms organizacijoms ar jų padaliniams (išskyrus licencijų turėtojus ir pirotechnikus), jeigu šių civilinių pirotechnikos priemonių laikymas, platinimas ir naudojimas kelia grėsmę žmonių BEI GYVŪNŲ gyvybei, sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai.
5. Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolę atliekanti valstybės institucija, nustačiusi civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos tvarkos pažeidimus, kurie gali kelti pavojų žmonių BEI GYVŪNŲ gyvybei, sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, įpareigoja atitinkamą ekonominės veiklos vykdytoją imtis veiksmų, būtinų nustatytiems pažeidimams pašalinti, ir, atsižvelgdama į pavojaus pobūdį, nurodo protingą šių taisomųjų veiksmų įvykdymo terminą.
6. Jeigu ekonominės veiklos vykdytojas per civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolę atliekančios valstybės institucijos nurodytą terminą nesiima veiksmų, būtinų nustatytiems civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos tvarkos pažeidimams, kurie gali kelti pavojų žmonių BEI GYVŪNŲ gyvybei, sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, pašalinti, civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolę atliekanti valstybės institucija nedelsdama imasi priemonių civilinei pirotechnikos priemonei pašalinti iš rinkos, uždrausti ją tiekti rinkai, ją atšaukti arba apriboti jos laisvą judėjimą ir informuoja apie tai paskelbtąją įstaigą.
8. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija nustato, kad atitikties ženklu CE paženklintos civilinės pirotechnikos priemonės, kuriai yra išduotas atitikties sertifikatas, neatitiktis neapsiriboja Lietuvos Respublikos teritorija ir kelia pavojų žmonių BEI GYVŪNŲ gyvybei, sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, ji nedelsdama informuoja Europos Komisiją ir visas valstybes nares apie vertinimo rezultatus ir veiksmus, kurių privalo imtis ekonominės veiklos vykdytojas, kad būtų pašalinti nustatyti civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos tvarkos pažeidimai.
9. Jeigu ekonominės veiklos vykdytojas nesiima veiksmų, būtinų nustatytiems civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos tvarkos pažeidimams, kurie gali kelti pavojų žmonių BEI GYVŪNŲ gyvybei ir sveikatai, aplinkai, visuomenės saugumui ir viešajai tvarkai, pašalinti, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija imasi priemonių civilinei pirotechnikos priemonei pašalinti iš rinkos, uždrausti ją tiekti rinkai, ją atšaukti arba apriboti jos laisvą judėjimą ir apie tai informuoja Europos Komisiją, visas valstybes nares, nurodydama priežastis, dėl kurių priimtas toks sprendimas.

• Arba, jei naminiai gyvūnai yra prilyginami žmogaus turimai nuosavybei, tai papildyti minėtus punktus žodžiais : kelia pavojų (...) žmonių turimai nuosavybei. Šis papildymas turėtų užtikrinti ne tik gyvūnų, bet ir automobilių, kito kilnojamo ir nekilnojamo turto apsaugą.

# Vardas Komentaras Miestas Pasirašymo data
1 Neskelbiamas asmuo man su pažeista hormonine ir nervų sistema šis metas labai sunkus, nuo šitokių gąsdinimų ir mėtymų po langais, stotelėse širdis daužos, turiu naudoti ausų kamštukus, kitaip bloga daros, įsivaizduoju, kaip laukiniai ar beglobiai gyvūnai jaučiasi... o kur sužalojimai... tai turi būti UŽDRAUSTA 2020-01-03 / 20:12
2 Ryte P... Pirotechnikos masinis naudojimas- tai tikras gyvūnų siaubas. Prasidėjus sproginejimams mūsų šunį į lauką reikia tempti tempti. Jis patiria tikra košmarą. O taip yra visiems gyvūnams. Prienai 2020-01-02 / 18:53
3 Neskelbiamas asmuo Iš pirotechnikos jokios naudos - tik žala gamtai ir gyvūnams. Vietoj to, kad vėjais paleidžiate didelius pinigus, verčiau juos skirkite rimtesniems dalykams. Širvintos 2019-12-31 / 14:50
4 Laima L... Būtinai reikia uždrausti! Kenčia nuo pirorechnikos gyvūnai ir jautrūs žmonės. Klaipėda 2019-12-30 / 18:02
5 Neskelbiamas asmuo Uzdrausti garsines petardas bei fejerverkus, nes paaugliai prisiperka gerokai pries sventes ir sprogdina kas sukelia stresa gyvunams bei zmonems.buna atveju kad specialiai meta petarda salia einancio zmogaus. Taip pat daug nelaimingu atsitikimu ivyksta svenciu metu.tersiama aplinka 2019-12-29 / 12:43
6 Audrius ... Reikia uždrausti, gąsdina žmones, gyvūnus ir paukščius. Triukšmas kenkia žmonių ir gyvūnų psichikos sveikata, teršia orą, gamtą. Būna žmonėm ir gyvūnams sužalojimų sprogus petardomis, daugiau žalos negu gero Panevėžys 2019-12-29 / 12:25
7 Nijolė Š... Reikia visai atsisakyti fejerverkų. Teršia orą ir aplinką, sukelia stresą ligoniams, mažiems vaikams ir gyvūnams. Anglijos ir Lenkijos miestai fejerverkus keičia įspūdingais lazerių šou. Vilnius 2019-12-29 / 11:20
8 Neskelbiamas asmuo Fejerverkai - milžiniška tarša.Uždrausti be jokių išlygų !!! Raseiniai 2019-12-29 / 11:17
9 Neskelbiamas asmuo uždraust garsines petardas, užteks gąsdinti gyvūnus ir žmones! ir ribot fejerverkų naudojimą dėl nežmoniškos oro taršos – normalios šalys atsisako ir pirmoj vietoj iškelia saugumo klausimą!! kodėl Lietuva iki šiol bananų šalis?? 2019-12-29 / 10:55
10 Neskelbiamas asmuo Pasirašau ne tik dėl gyvūnų, bet ir dėl žmogaus saugumo. Kiek girtų žmonių susižeidžia, sužeidžia ar pshichologiškai sutraumuoja kitus. Nekalbu apie petardas net, jų prigimtinė prasmė- gąsdinti ir mazohistiškai traumuoti žmones. Vaikai, senyvi ar tiesiog ramesni žmonės tampa lengvas taikinys. Sprogstamieji ginklai neturėtų teisiškai būti duodami į neblaivių žmonių rankas smaginimosi tikslais. Kaunas 2019-12-29 / 08:16
11 Neskelbiamas asmuo Nematau jokio tiksli naudori pirotechniką.Esu pries tai! Kiek baimes patiria musų keturkojai draugai?Kiek daugsuzalojama?O be to pinigai išleidziami į orą .Pripazinkim ,pirotechnika kainuoja kai kuri tikrai nemazai. Vietoj to ka paekama pirotechnika tuos pinigėlius galėtų skirti vargšams namų neturintiems gyvunama.Kiek daug kokybiško maisto gautų jie :) Prienai 2019-12-29 / 07:47
12 Dalė N... Lietuva privalo sekti civilizuotų EU šalių, tokių kaip Vokietija arba pvz. Lenkija, pavyzdžiu. Ten fejerverkų stengiamasi atsisakyti Klaipėda 2019-12-29 / 01:13
13 Samanta R... Man svarbu pasirūpinti nuo gyvūnams sukelto streso. 2019-12-28 / 23:48
14 Neskelbiamas asmuo Uždrausti pirotechnikos priemones fiziniams asmenims. 2019-12-28 / 09:20
15 Eglė ... Tame nėra jokio grožio, kai už jo slypi moralinės ir fizinės traumos aplinkiniams bei gamtai 2019-12-27 / 20:34
16 Neskelbiamas asmuo Uždrausti pirotechnikos priemonėmis prekiauti anksčiu nei 3 dienos iki švenčių ir jaunesniems nei 18 metų. Joniškis 2019-12-27 / 10:32
17 Jurgita B... Už, tai kad uždrausti visai pirotechnikos priemones fiziniams asmenims. 2019-12-26 / 19:47
18 Virginija ... Išvis uždrausti naudoti pirotechnikos priemones fiziniams asmenims ! Klaipėda 2019-12-26 / 17:20
19 Antanas B... Kompromisas. Ateity pirotechniką (išskyrus žvakutes ant torto) turėtų naudoti tik specialistai, turintys licencijas ir besilaikantys įstatymų. Nori fejerverkų – ne nusiperki juos, o išsikvieti specialistus, kurie savo ruožtu pasakys, kada ir kur galima, o kada ir kur – ne. Vilnius 2019-12-26 / 15:33

Įspėjamieji ženklai prieš trikojus

A.Maceina. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

Kelių eismo taisyklėse nurodyta, jog kelio ruožas, kuriame įrengti nustatyto greičio režimo pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai, žymimi kelio ženklu „Automatinė greičio kontrolė“. Policija naudoja kilnojamus greičio matuoklius apie kuriuos nėra jokių įspėjamūjų ženklų, visoje europos sąjungoje apie tokius "radarus" įspėja ženklai. Taigi iškyla toks klausimas: - Jei jau esame europos sąjungoje ar neturėtų ir įstatymai buti vienodi? Pvz.: iš kur kitų ES šalių gyventojams žinoti apie tokią tvarką Lietuvoje? Ir kas atsakys jei koks kitos ES šalies pilietis važiuojantis tamsiuoju paros metu bus apakintas blykstės ir padarys auto įvykį? Jis nebus įspėtas apie jokius greičio matuoklius. Taigi nestatydami įspėjamūjų ženklų jūs netik nesilaikot KET (nes trikojus jūs taippat įrenginėjat trumpalaikiui naudojimui, sujungiat viską, sutveriat, nebūna juk taip,kad išimat iš bagažines patstatot ir veikia) bet ir keliat avaringas situacijas tamsiuoju paros metu.

KABLYS-KULTŪRAI

Pilietis. Adresuota: UAB Žibosa, Nacionalinė žemės tarnyba, Vilniaus miesto savivaldybė

Prašome, kad Vilniuje, Kauno g. 5, esančių Kultūros rūmų paskirtis nebūtų keičiama iš kultūrinės į administracinę. Prašome, kad pastato bei žemės ant kurios jis stovi paskirčių nesutapimas būtų sprendžiamas kitu būdu, nes akivaizdu, kad pakeitus paskirtį tik laiko klausimas kada bus renovuota pagal naująjį projektą, o tai reikštų, kad miestas neteks dar vienos unikalios, kultūrai skirtos, erdvės. Mes to nenorim! KABLYS - KULTŪRAI!