Už Gargždų parko medžių išsaugojimą!


Parašų: 1 690


  • Autorius: Viktoras Kura
  • Adresuota: Klaipėdos rajono savivaldybei
  • Kategorija: Aplinkosauga

Gargžduose planuojama sutvarkyti senąjį Gargždų parką. Gargždiškiai džiaugiasi dėmesiu ir investicijomis parkui, tačiau neramina planas iškirsti 220 (aut. patikslintas skaičius) sveikų, brandžių medžių vien dėl to, kad parke būtų įrengta nauja infrastruktūra.

Reikalaujame nekirsti sveikų ir brandžių parko medžių vien dėl to, kad būtų nutiesti nauji takeliai ar įrengtos poilsio erdvės.

Parke šimtamečiai medžiai privalo būti saugomi, o infrastruktūra pritaikyta prie dabar augančių brandžių medžių. Nepritariame sprendiniams, kurie nėra tvarūs žiūrint į ilgalaikę perspektyvą.

Reikalaujame tvarkant parką vadovautis Želdynų įstatymu, šitaip siekiant išsaugoti esamus vertingus želdynus, prieš tai nustačius ir visuomenei pristačius išlikusią vertingąją dendrologinę struktūrą.

Siūlome tobulinat Gargždų parko atnaujinimo projektą įgyvendinti šiuos sprendimus:

1. Kiekvienas brandus medis užtikrina biologinę įvairovę parke. Prieš patvirtinant galutinį Gargždų parko atnaujimo projektą prašome atlikti parko biologinės įvairovės tyrimą. Atlikus Gargždų senojo parko bioįvairovės tyrimą specialistų prašome įvertinti, kaip projekte planuojami pokyčiai pakeis parko vabzdžių, paukščių ir kitos floros bei faunos augimo ir gyvybės sąlygas. Taip pat prašome pagal gautus duomenis keisti parko želdynų naikinimo projektą.

2. Siūlome nekirsti sveikų medžių, o planuojamą infrastruktūrą derinti pagal brandžius sveikus medžius, taip išsaugant biologinę įvairovę parke. Tai neprieštarautų parko paveldosaugos principams. Brandžių medžių išsaugojimas vertingas ne tik dėl biologinės įvairovės, bet ir žmonių fiziniam bei emociniam komfortui palaikyti.
Vertingi susiformavę medžiai urbanizuotose zonose Europoje yra griežtai saugomi ir nėra kertami pagal miesto pasamdytų dizainerių ar architektų pasiūlymuose suformuotus laikinus ekologiškai nereikšmingus aplinkotvarkos sprendimus.

3. Parke iškirtus 220 brandžių medžių bus padaryta žymi įtaka paukščiams. Jauni medeliai niekada visavertiškai nepakeis brandžių medžių. Daugelis paukščių rūšių tiesiog paliks senąjį Gargždų parką. Parke nebegirdėsime paukščių giesmių. Gargždų parke paukščių apskaitos nevykdytos.
Siūlome įvertinti Gargždų parke gyvenančių ir perinčių paukščių įvairovę, įsitikinti ar parke negyvena, neperi saugomos paukščių rūšys ir visuomenei pateikti tyrimais pagrįstą informaciją bei medžių kirtimą planuoti ir atsižvelgiant į kirtimų poveikį paukščių buveinėms.

4. Per ilgą laikotarpį Gargždų parke susiformavo miesto parkams būdinga fauna, parke randamas faunos (paukščiai, vabzdžiai) ir floros kompleksas rodo parko gyvybingumą. Ženkliai praretinus medyną, sąlygos pasikeistų visiems parke augantiems medžiams ir čia įsikūrusiems gyvūnams, tad sunku numatyti, kaip tai paveiks dabar susiformavusį augalijos ir gyvūnų kompleksą, pasikeitus apšviestumui.
Būtina su specialistų pagalba ir tyrimais įsitikinti ar Gargždų parke negyvena vabzdžiai, kurie yra įtraukti į Europos saugomų teritorijų tinklą Natura 2000 bei Lietuvos Raudonąją knygą. Išsamesni parko brandžių medžių mikologiniai ir entomologiniai tyrimai leistų patvirtinti ir aprašyti kokie vabzdžiai turi savo buveines Gargždų parke ir ar planuojami pokyčiai nepablogins jų gyvenimo sąlygų.

5. Prašome priimti pasvertus ir atsakingus sprendimus, skirtus ne vien architektūrinei išmonei ar dizainui pademonstruoti, bet ir atsižvelgiant į tų sprendinių ekosisteminę reikšmę bei ilgalaikį jų poveikį pasaulinei klimato kaitai, o ypač Gargždų bei visos Lietuvos gyventojų gerovei ir sveikatai. Taip pat būtina racionaliai naudoti ES lėšas. Pasiūlymas užliejamoje parko teritorijoje įrengti vyšnių sodą ar sodinti juodalksnius - neracionalus. Toje vietoje nuolat būna potvyniai, o jaunus medelius kas kelerius metus pražudo Minijos upe judančios ledų sankaupos.

6. Klimato šiltėjimas yra viena aktualiausių problemų visame pasaulyje ir moksliškai įrodyta, kad prie jo sustabdymo labiausiai prisideda brandūs medžiai, o ne jaunuolynai, tad visose šalyse vis labiau yra vertinami tokie medžiai ir savivaldos ar valstybiniu lygiu juos stengiamasi išsaugoti.
Europos bei kitose išsivysčiusiose pasaulio šalyse rekonstruojant miesto želdinius ar parkus prioritetu laikomas istoriškai susiformavusio gamtos karkaso išsaugojimas, o kiti sprendiniai yra taikomi prie jo, pirmiausiai dėl susiformavusios ekosistemos svarbos klimato kaitai ir ekologijai.
Siūlome parko infrastruktūrą planuoti taip, kad būtų iškirsta kuo mažiau brandžių medžių. Taip būtų išvengta ir neracionalaus savivaldybės ar ES lėšų naudojimo vėliau vėl sodinant medžius (kurie gali neprigyti), įrengiant gėlynus bei vėliau juos prižiūrint.
Kviečiame visuomenei pateikti išsamius medžių tyrimus susipažinimui, kad išpjauti numatyti medžiai netaptų beprasme auka ir kad nebūtų sugriauta galimai vertinga šios vietos ekosistemos pagrindu per daug dešimtmečių susiformavusi bioįvairovė.
Seni medžiai dažnai būna vertingi ne tik patys savaime, bet ir dėl prieglobsčio suteikimo kitiems augalams, paukščiams, vabzdžiams, šikšnosparniams, kerpėms, grybams bei įvairiems mikroorganizmams.
Gargždų parko rekonstrukcijos projekte numatyta iškirsti apie 220 medžius ten, kur bus tiesiami keliai ar įrengiami gėlynai, arba sodinami nauji medžiai. Kiekvieno medžio kirtimas turėtų būti pagrįstas jo kokybės ir būklės tyrimo išvada.

6. Apmaudu, kad brandūs medžiai buvo numatyti kirsti ne dėl savo prastos būklės, o dėl projekte numatytų pokyčių – takelių, inžinerinių tinklų ar naujai planuojamų įrengti gėlynų. Brandūs medžiai vertingi ne tik savo amžiumi ar apimtimis, bet ir todėl, kad yra įgiję atsparumą neigiamam miesto poveikiui: taršai, sausrai, pomedžių mindymui, žaladariams organizmams ir pan. Dalis naujai pasodintų medelių paprastai per pirmus penkerius metus žūsta, o išlikusieji atsparumą pasiekia tik po kelių dešimtmečių. Prašome įvertinti ir visuomenei pateikti pagrįstą parko medžių kirtimo planą, kuriame viešai bus matyti, kad medis bus nukirstas dėl pavojaus aplinkiniams ar blogos būklės.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-07-09 / 08:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-04-24 / 18:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-04-09 / 15:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-02-19 / 17:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2020-02-14 / 12:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2020-02-08 / 16:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2020-02-03 / 15:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2020-02-03 / 14:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2020-02-03 / 08:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2020-02-03 / 07:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2020-02-03 / 02:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2020-02-03 / 00:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2020-02-03 / 00:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2020-02-02 / 23:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2020-02-02 / 22:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2020-02-02 / 21:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2020-02-02 / 19:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2020-02-02 / 18:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2020-02-02 / 18:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2020-02-02 / 17:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2020-02-02 / 17:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2020-02-02 / 17:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2020-02-02 / 16:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2020-02-02 / 16:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2020-02-02 / 16:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2020-02-02 / 16:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2020-02-02 / 14:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2020-02-02 / 14:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2020-02-02 / 13:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2020-02-02 / 13:05
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas