Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakome NE

Telšių rajono Luokės miestelio bendruomenės nariai, Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokykloje besimokančių vaikų tėvai, Luokės seniūnijos seniūnas ir gyventojai, Upynos kaimo bendruomenė, buvę Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokyklos auklėtiniai ir absolventai, visi kiti mokyklos likimu susirūpinę asmenys ir gyventojai

KREIPIMASIS
2020 m. sausio 17 d., Luokė, Telšių raj.

2020 m. sausio 15 d. iš Telšių rajono savivaldybės administracijos Mokyklų tinklo pertvarkos darbo grupės narių bei Švietimo ir sporto skyriaus vadovų, atvykusių į Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokyklą, išgirdome, jog nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ketinama likviduoti Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokyklą, atleidžiant visus mokyklos darbuotojus, kadangi tokioje mokykloje besimokančio mokinio išlaikymas Telšių rajono savivaldybei yra per brangus ir ekonomiškai nenaudingas. Atvykusių Mokyklų tinklo pertvarkos darbo grupės narių argumentai buvo nemotyvuoti ir nepagrįsti, nei vienas iš atvykusių asmenų taip ir nenurodė konkrečių ir ekonomiškai pagrįstų paskaičiavimų, pavyzdžiui, kiek Telšių rajono savivaldybė, vykdydama šią reformą, sutaupys vieno mokinio išlaikymo šioje mokykloje sąskaita, kuo konkrečiai remiantis teigiama, kad mūsų mokyklos mokinio išlaikymas visgi yra per brangus savivaldybei. Mes taip pat pasigedome bendrų konkrečios situacijos sprendimo variantų analizės ir pagrįstų bei bendruomenės narių lūkesčius tenkinančių išeities pasiūlymų.
Mes, visi žemiau pasirašę, su tokia planuojama Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokyklos pertvarka kategoriškai nesutinkame, manome, kad Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokykla neturėtų būti naikinama ir toliau turėtų gyvuoti, o Telšių rajono savivaldybės administracija turėtų inicijuoti savivaldybės biudžeto lėšų taupymą ne kultūrą skatinančios ir meninius gebėjimus lavinančios Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokyklos mokinių bei darbuotojų sąskaita. Tokią savo poziciją grindžiame žemiau nurodytais argumentais ir motyvais:
1. 1989 m. (prieš daugiau nei 30 metų) aktyvūs Telšių rajono Luokės miestelio vadovai ir gyventojai motyvuotai įrodė tuometinei jaunos Lietuvos Švietimo ministerijos valdininkijai, kad kaimo vaikams reikalinga muzikos ir dailės mokykla, kurioje bus vykdomas meninis lavinimas. Nuo pat mokyklos įsikūrimo joje muzikos ir meno paslapčių vaikus (iš Luokės, Viekšnalių, Baltininkų, Upynos, Gaulėnų, Užvenčio ir kitų aplinkinių kaimų) mokė garbūs ir kompetentingi mokytojai: a. a. J. Misiūnienė, J. Misiūnas, V. Kleiva, tą iki pat šiol daro ir dabartinis mokytojų kolektyvas. Per trisdešimt metų išleisti 129 absolventai, tarp kurių, pvz., Jurgita Skiotytė, dirbanti Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro direktoriaus pavaduotoja, Vilma Remezaitė, garsi aukšto lygio atlikėja, gyvenanti Vokietijoje ir koncertuojanti garsiausiose Europos scenose, bei daug kitų puikių absolventų.
2. Mokykloje vykdoma meninė veikla nuolat papildo įvairius Luokės seniūnijoje vykstančius renginius. Nuo pat mokyklos įkūrimo pradžios mokykla pristato vaikų kūrybinės veiklos rezultatus, surengdama tradicinius koncertus šv. Kalėdų proga ir Motinos dienai, bažnyčioje įvairių švenčių intencijomis, rengia dailės darbų parodas Luokės daugiafunkcinio centro patalpose, Luokės Visų Šventųjų parapijos bažnyčioje ir kt. Dažniausiai būtent šios mokyklos mokytojų paruošti mokiniai atlieka įvairius muzikinius kūrinius Luokės V. Kleivos gimnazijos renginiuose. Ne vieną kartą dalyvauta respublikiniuose ar rajoniniuose renginiuose, konkursuose ir laimėtos prizinės vietos.
3. Tuo atveju, jeigu Telšių rajono Luokės muzikos ir dailės mokykla bus likviduota, atleidžiant visus jos ilgamečius darbuotojus, tai bus didelis žingsnis link meninio ugdymo Luokėje ir aplinkinių kaimų krašte sužlugdymo. Telšių rajono savivaldybės administracijos sudarytos mokyklų tinklo pertvarkos darbo grupės atstovų pristatytas planuojamas dailės ar muzikos klasių atidarymas prie Telšių dailės ir Telšių muzikos mokyklų, be vietinio darbuotojo administravimo ir dabartinių atsidavusių mokytojų ir darbuotojų darbo, visiškai sužlugdys ir, tiesiogine ta žodžio prasme, išdraskys trisdešimtmetį kurtas meno mokyklos tradicijas, nuoširdų ir besąlygiškai šiltą visų mokyklos bendruomenės narių bendravimą. Šiandien ši nuostabi mokykla vaikams ne tik menų oazė Luokėje, bet ir savarankiška ląstelė, tvirta vieninga šeima, kurioje nėra patyčių. Ji duoda taip reikalingą jaunam, net suaugusiam žmogui susikaupimą, savęs atradimą, harmonizuoja jausmus. Visą šitą sukuria nepaprastai darnus žmogiškas visų darbuotojų kolektyvas ir mokyklos mokinių bei jų tėvų bendruomeniškumas, kurio gali pavydėti bet kuri savivaldybėje gyvuojanti įstaiga.
4. Mes nemanome, kad Telšių mieste esantiems kitų meno įstaigų vadovams taip rūpės, kas vyksta mūsų nedideliame, bet bendruomeniškame ir darniame miestelyje, nebus tokio artimo atgalinio ryšio, kokį sukuria Luokės muzikos ir dailės mokykloje dirbanti vadovė, pedagogai ir kt. darbuotojai. Juk čia ne džiugus naujų meno klasių įkūrimas Telšių rajono kaimiškoje vietovėje, o įstaigos vadovės gerai sustyguoto darbo ir patogiai prieinamo meno mokslo Luokės ir aplinkinių kaimų bendruomenių nariams išdraskymas. Taip patylomis, savivaldybei taupant lėšas ne ten, kur iš tiesų būtina ir ekonomiškai naudinga, išnyks šis meninės pakraipos mokslo galimybių prieinamumas Luokėje, nes nei vienam Telšiuose esančiam ir dirbančiam vadovaujančiam asmeniui tikrai neskaudės širdies bei nerūpės, kas svarbu kaime gyvenančiai ir auginančiai vaikus šeimai, kokie jų norai bei lūkesčiai.
5. Telšių rajono savivaldybėje sudarytos Mokyklų tinklo pertvarkos darbo grupės siūlymas likviduoti šią mokyklą ir atidaryti dailės ir muzikos klases dviejose Telšių meno mokyklose sumažins meno siekiančių skaičių vien dėl faktiškai dvigubų įmokų atskiroms mokykloms, todėl natūraliai išnyks meninis ugdymas Luokėje ir jos apylinkėse. Įvykdžius planuojamą reformą mažiau mokinių turėtų galimybę tobulintis, tai veda prie vaikų ir suaugusiųjų esminių ugdymą grindžiančių principų nesilaikymo. Šitokie veiksniai neigiamai palies jaunų šeimų įsikūrimą Luokėje. Šiuo atveju aiškiai jaučiamas po trisdešimties Lietuvos Nepriklausomybės metų kaimo vietovėje vykdomas genocidas. Tai tragiška. Ir pasekmes netrukus pajusime tiek mes, tiek ir jūs, valdininkai.
6. Juk ateityje Telšiuose planuojama atidaryti vieną Meno mokyklą, sujungiant muzikos ir dailės mokyklas, tai kodėl tuomet neprijungus Luokės muzikos ir dailės mokyklos į bendrą visumą? Šiandien pati geriausia žinia būtų ta, kad Luokės muzikos ir dailės mokykla ir toliau gyvuos kaip atskiras juridinis vienetas Telšių rajono savivaldybės švietimo įstaigų kontekste, nes jau septinti metai kaip besimokančių joje skaičius nekinta ir yra nuo 40 iki 48 (šiai dienai 44), o šiandien mokykloje dirba 9 darbuotojai, iš kurių 7 pedagogai.
7. Spaudoje ir internete viešai matome vien nuolatines Telšių rajono politikų rietenas ir tampa aišku, kad valdininkai niekaip nepasidalina valdžia ir įtakos sferomis, o visi politikų siekiai slepia atitinkamus materialinius interesus (pavyzdžiui, kyla natūralus klausimas, kaip savivaldybė taupė ir kiek išleido lėšų, supirkdama gyvenamųjų namų kompleksus Ryškėnų k. iš buvusio tarybos nario D. Rupšio?). Esame įsitikinę, kad ne naikinant meno mokyklas, bet suvaldžius korupciją, būtų pakankamai lėšų skirti jaunosios kartos meniniam lavinimui, ugdančiam abu žmogaus smegenų pusrutulius.
8. Primename, kad šios mokyklos atidarymą Luokėje, nuvykę į Vilnių, prieš trisdešimt metų iškovojo patys luokiškiai ir tik jie geriausiai žino, reikalinga tokia mokykla ar ne. Tikime, kad žmonės, priimantys visai visuomenei aktualius sprendimus, bus kultūringi, sąžiningi ir protingi.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-01-28 / 17:21
Balsuoju už Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos muzikos ir dailės mokykla
2 Lukas (Telšiai)
2020-01-26 / 15:50
Esu Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentas ir šiuo metu puikei žinau kokius man pagarindus suteikė šita mokykla norint toliau studijuoti meno srityja todėl pasisakau už šitos mokyklos išsaugojimą ir tikiuosi jog menas mūsų šviesa net ir mažuosia miesteliuosia.
3 Albinas
2020-01-25 / 12:50
Toks jausmas, kad kaimo žmonems bei jų vaikams nieko nebereikia...
4 Ausra (Telšiai)
2020-01-25 / 09:47
Telšių r. Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau NE! Aš šitą mokyklą lankiau.
5 Irma (Šiauliai)
2020-01-24 / 09:52
Telšių r. Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau NE! Aš šitą mokyklą lankiau.
6 SILVIJA
2020-01-23 / 22:15
Telšių r. Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau NE!
7 Dovilė
2020-01-23 / 20:13
Telšių r. Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau NE!
8 Jolanta
2020-01-23 / 20:08
Neatimkite iš vaikų galimybių saviraiškai ir kūrybai!
9 Jurgita
2020-01-23 / 19:33
As baigiau sita mokykla du kartus, mano mokyklos laikais. Tai buvo man kaip sviesa, ismokti, skleistis kurybiskai, mazame miestelyje. Ta mokykla yra uzimtumas jaunimui,kad nesislaistyti be veiklos ir vieta tobuleti.
10 Vanda (Kėdainiai)
2020-01-23 / 17:06
Telšių raj. Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau NE!
11 Neskelbiama (Telšiai)
2020-01-23 / 16:44
Saugokim tai, ką turim sukūrę gražiausio - mokyklą - žemaičių etnokultūros lopšį
12 Virgilijus
2020-01-23 / 15:36
Prie kūrybos prisilietęs vaikas bus kuriantis pilietis.
13 Inga (Telšiai)
2020-01-23 / 13:34
Šios mokyklos mokytojai kartu su direktore, organizuoja tokias nuostabias šventes. Yra glaudus ryšys tarp tėvų- mokyklos bendruomenės - vaikų. Ši mokykla gali tuo pasididžiuoti. Didžiuojamės Jumis visais, ir sakau likvidavimui NE
14 Gintaras (Telšiai)
2020-01-23 / 13:28
Ką mes darom? Sunaikinom jau beveik viską... liko dar vaikai, kurie bent kažkiek kažkuo domisi ir kažko siekia. Uždarykim viską, uždarykim Lietuvos ateitį ir pačią Lietuvą.
15 Regina
2020-01-23 / 13:26
SUTEIKITE KAIMO VAIKAMS GALIMYBĘ LAVINTI SAVO GABUMUS
16 Gerda
2020-01-23 / 13:17
Telšių r. Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau NE!
17 Loreta
2020-01-23 / 12:32
Ši mokykla tikras švyturiukas Lietuvos kaime Likvidavimui - griežtas NE!
18 Kęstutis (Telšiai)
2020-01-23 / 09:43
Luokėje vaikams kito užimtumo nėra. Tai paskutinė galimybė atsitraukti nuo kompiuterio. Nevisi turi galimybę vaikus vežioti į Telšius. Tai atimtu daug laiko ir labai pervargtų vaikai daug laiko praleisdami kelyje.
19 Rita (Telšiai)
2020-01-23 / 09:33
Daugiau dėmesio kultūrai ir menui, vaikų ugdymui ir estetiniam lavinimui
20 Erika
2020-01-23 / 09:10
Telšių raj. Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau NE!
21 Aušra (Telšiai)
2020-01-23 / 08:17
Telšių raj.Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau.NE
22 Neskelbiama
2020-01-23 / 08:02
Telšių r. Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau NE!
23 Kristina (Kaunas)
2020-01-23 / 06:33
Už vaikų ir jaunimo meninio ugdymo galimybes rajonuose
24 Laura (Kaunas)
2020-01-22 / 23:44
Nenoriu kad panaikintų Telšių R. Luokės muzikos mokykla
25 RŪTA
2020-01-22 / 23:36
Sakau NE Telšių r.Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui
26 Laura (Telšiai)
2020-01-22 / 23:09
Nenoriu, kad kaimuose gyventų vien ,,bambaliniai''. Ir kaimo žmogus yra Žmogus.
27 Marija
2020-01-22 / 22:21
Telšių r. Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau NE!
28 VIKTORIJA
2020-01-22 / 21:47
Telšių r. Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau NE!
29 Sandra
2020-01-22 / 21:10
Telšių r. Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau NE!
30 Ingrida (Kuršėnai)
2020-01-22 / 20:41
Telšių r. Luokės muzikos ir dailės mokyklos likvidavimui sakau NE!

Prieš Plungės rajono ligoninės, vaikų skyriaus uždarymą. (377)

Viktorija. Adresuota: Plunges rajono savivaldybes merui Audriui Klišoniui

Plungės savivaldybė uždaro Plungės rajono ligoninės, vaikų skyrių. Plungės rajone yra daug vaikų, todėl norime turėti savo rajono ligoninėje vaikų skyrių, kad nereiktu važiuoti į kitų miestų ligonines.

Sprendimo paversti bendrabutį socialiniu būstu Bukiškio k. stabdymas (133)

Artūras. Adresuota: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos seimas, Finansų Ministerija, LR Vyriausybė, Vyriausioji Tarnybinės Etikos komisija

Turto bankas nemokamai perduoda Bukiškio bendrabutį, unikalus Nr. 4198-5068-1012, 1N5/p, bendras plotas 2370,31 kv. m), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 6. Vilniaus rajono savivaldybės administracijai. Dabar jame planuojama įrengti 38 socialinius būstus. Žmonių, kurie patiria socialines problemas, negalima segreguoti sukišant į vieną daugiabutį. Problema yra ne soc. būsto atsiradime, bet būstų koncentracijoje. Vilniuje yra ne vienas rajonas (pvz. Pilaitė), kuriame akivaizdu, kad didelė koncentracija žmonių, kurie turi tam tikrų socialinių problemų, nesprendžia problemų, netgi atvirkščiai - jas didina bei sukelia socialinę atskirtį. Tai yra pagrindinis integracijos trūkumas. Prašome, kad VRSA (Vilniaus rajono savivaldybės administracija) nedelsiant stabdytų sprendimo priėmimą ir inicijuotų viešą klausimo svarstymą. Taip pat prieš priimant sprendimus šiuo klausimu - jų detales derintų su Bukiškio bendruomene. Šis pastatas reikalingas bendruomenės veikloms, apie jo likimą nebuvo diskutuojama su bendruomene ar bent jau kaimynais. Mes jaučiamės nesaugūs, kai neturime jokios informacijos apie tai, kas vyksta aplink.