Dėl sąlygų sudarymo Algirdui Paleckiui dalyvauti rinkimuose


Parašų: 82


  • Autorius: Kazimieras Juraitis
  • Adresuota: Lietuvos Generalinė Prokuratūra
  • Kategorija: Kita

Kazimieras Juraitis
gyv. Traidenio 34-18, Vilnius
LR Generaliniam Prokurorui
Evaldui Pašiliui

Prašymas
2020 03 03
Š.m. vasario 9 d. komentatorius, pasivadinęs pseudonimu Suicda Lobvra, Kazimiero Juraičio feisbuke įdėjo pareiškimo iš baudžiamosios bylos Nr.1-1110-869/2010 nuotrauką, kur parašyta:
"Patvirtinu, kad 1991 metais man dirbant VRM padalinyje, sausio 13 dieną, buvau iškviestas pas tuometinį VRM vadovą Petrą Liubartą, kuris mane ir dar keletą VRM pareigūnų nukreipė į LR Seimą prisistatyti pas Vytautą Landzbergį, o LR Seimo patalpose, 1-ame aukšte susitikus su V.Landzbergiu ir dar minia jo pažįstamų, man ir kitiems P.Liubarto pasūstiems asmenims buvo duota komanda ginkluotis – įteikė kovinius pistoletus su koviniais šoviniais ir nurodė VRM darbuotojui Rimantui Kupšiui KGB tarnautojui (1943 gimimo) iš Skuodo nušauti 1-3 žmones prie TV bokšto susirinkusios minios. Man ir kitiems nurodė laukti minios reakcijos, o po Kupšio šaudymo esant galimybei pastūmėti po tankų vikšrais susirinkusiuosius. Aš pastūmiau vieną žmogų, tačiau R.Kupšys ir kiti pastūmė daugiau, žmonės buvo sužaloti, kvietėm greitąją pagalbą."
Iš pateikto teksto galima daryti išvadą, kad Algirdas Paleckis, kuris buvo persekiojamas už teiginį "savi šaudė į savus" – buvo nuteistas be pagrindo, nes pasak liudininkų, įsakymą šaudyti ir stumti po tankų vikšrais žmones davė asmeniškai Vytautas Landsbergis, arba jo artimiausia aplinka, dalyvaujant Vytautui Landsbergiui. Vienok nėra aišku, ar pateikiama citata iš baudžiamosios bylos atitinka tikrovę. Be to, Algirdas Paleckis turi teisę dalyvauti rinkimuose, o pareiškėjas Kazimieras Juraitis, būdamas Politinės partijos Kovotojų už Lietuvą Sąjunga atsakingu darbuotoju – turi Algirdui Paleckui pasiūlymų  Ryšium su tuo, kas pasakyta

PRAŠAU1. Ištirti, ar Kazimiero Juraičio feisbuke komentaruose komentatoriaus Suicda Lobvra pateiktos citatos atitinka tikrovę, t.y. ar yra tokia baudžiamoji byla Nr.1-1110-869/2010, ar į ją įtrauktas cutuojamas pareiškimas;
2.Kadangi Algirdui Paleckui nėra apribota jo konstitucinė teisė dalyvauti rinkimuose į LR Seimą – sudaryti jam sąlygas dalyvauti rinkimuose bei pareiškėjui Kazimierui Juraičiui smulkiai išaiškinti, kokiu būdu Kazimieras Juraitis gali pateikti Algirdui Paleckui rinkiminius pasiūlymus, Algirdui Paleckiui kalint tardymo izoliatoriuje.
Pagarbiai,
Kazimieras Juraitis
+370 659 86238

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-04-08 / 18:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-04-05 / 17:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-04-05 / 13:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-04-03 / 23:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2020-04-02 / 22:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2020-03-15 / 10:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2020-03-10 / 11:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2020-03-08 / 14:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2020-03-07 / 03:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2020-03-05 / 14:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2020-03-04 / 19:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2020-03-04 / 17:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2020-03-04 / 12:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2020-03-04 / 10:36
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas