Dėl planuojamo Utenos „Saulės“ gimnazijos reorganizavimo


Parašų: 1 883


  • Autorius: Utenos „Saulės“ gimnazijos mokytojų bendruomenė
  • Adresuota: Utenos miesto savivaldybės tarybai, Utenos miesto savivaldybės merui A. Katinui
  • Kategorija: Švietimas

KREIPIMASIS Į UTENOS KRAŠTO BENDRUOMENĘ

2020 m. kovo 9 d., Utena

2020 m. kovo 5 dieną iš Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo plano parengimo komisijos narių (R. Kraulišo, Z. Ringelevičienės, V. Vaitiekienės, A. Telksnio), atvykusių į Utenos „Saulės“ gimnaziją, išgirdome, jog nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. ketinama neformuoti 1-ų gimnazijos klasių Utenos „Saulės“ gimnazijoje, o nuo 2021 m. rugsėjo 1 dienos „Saulės“ gimnaziją naikinti. Ar ne per didelę atsakomybę prisiima tokios idėjos iniciatoriai, pasišovę perrašyti istoriją, sunaikinant šimtametį švietimo židinį, išugdžiusį Utenos kraštui ir visai Lietuvai įspūdingą skaičių mokslo ir kultūros šviesuolių? Juk siekiama panaikinti seniausią Utenos gimnaziją, turinčią istorines tradicijas.

Mes kategoriškai su šiuo siūlymu nesutinkame ir pateikiame savo argumentus:
1. Statistiniai duomenys rodo, kad per ateinančius kelerius metus Utenos rajone mokinių skaičius nemažėja.
2. Vidutiniai klasės komplektų dydžiai bei vidutinis mokyklos dydis (mokinių skaičius) Utenos rajono savivaldybėje yra didesnis nei didžiųjų kaimiškų savivaldybių vidurkis. (SVIS, 2019)
3. Nepateikta jokia Utenos rajono savivaldybės mokyklos tinklo pertvarkos finansinė analizė.
4. Neparengtas planuojamos reorganizuoti ugdymo įstaigos mokytojų įdarbinimo planas, kuris turėtų būti rengiamas kaip priedas mokyklų pertvarkos inicijavimo stadijoje (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 2011 birželio 29 d., Nr.768, punktas 35).
5. Nepateikta kitų Utenos miesto mokyklų tinklo pertvarkos variantų.
6. Utenos „Saulės“ gimnazijoje yra sukurta moderni, saugi, jauki mokymosi aplinka, padedanti tenkinti mokinių poreikius ir polinkius; įstaiga aprūpinta naujausiomis technologijomis, padedančiomis siekti individualios mokinio pažangos.
7. Didelis dėmesys skiriamas specialiųjų poreikių mokiniams, vykdant įtraukųjį ugdymą.
8. Dirba profesionalūs, ilgametę patirtį turintys mokytojai.

Utenos „Saulės“ bendruomenė supranta, kad pokyčiai yra reikalingi, tačiau jie turi vykti racionaliai tariantis su visų mokyklų bendruomenėmis ir ieškant geriausio sprendimo Utenos miesto visuomenei.

Prašome pasirašyti peticiją, kad būtų sustabdyta skubota neracionali Utenos „Saulės“ gimnazijos reorganizacija.

Utenos „Saulės“ gimnazijos mokytojų bendruomenė

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-04-20 / 19:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-03-24 / 10:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-03-18 / 20:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-03-18 / 10:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2020-03-18 / 09:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2020-03-17 / 16:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2020-03-17 / 09:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2020-03-14 / 14:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2020-03-14 / 13:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2020-03-14 / 13:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2020-03-14 / 12:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2020-03-14 / 11:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2020-03-13 / 22:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2020-03-13 / 22:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2020-03-13 / 13:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2020-03-13 / 12:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2020-03-13 / 11:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2020-03-13 / 11:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2020-03-13 / 11:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2020-03-13 / 08:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2020-03-13 / 07:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2020-03-13 / 02:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2020-03-12 / 23:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2020-03-12 / 22:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2020-03-12 / 21:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2020-03-12 / 21:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2020-03-12 / 20:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2020-03-12 / 19:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2020-03-12 / 19:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2020-03-12 / 19:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas