# Vardas Komentaras
181 Akvilė (Utena)
2020-03-11 / 15:04
Esu prieš Utenos ,,Saulės” gimnazijos reorganizavimą. Šią gimnaziją baigė trys mano šeimos kartos. Mieli valdžios ponai ir ponios, negi seniausia Utenos krašto gimnazija, išugdžiusi žinomus ir garsinančius Lietuvą žmones, yra verta uždarymo? Tai ko vertas istorinis paveldas Lietuvoje?
182 Gretė
2020-03-11 / 14:51
183 Neskelbiama
2020-03-11 / 14:45
As Pries
184 Gabriele
2020-03-11 / 14:02
185 Viktorija
2020-03-11 / 13:54
186 Neskelbiama (Utena)
2020-03-11 / 13:35
Esu prieš Utenos ,,Saulės" gimnazijos uždarymą!
187 Neskelbiama
2020-03-11 / 13:33
188 Neskelbiama (Kaunas)
2020-03-11 / 13:30
Šios gimnazijos nuostabių mokytojų dėka šiuo metu mokausi aukštojoje mokykloje ir už mokslą nemoku. Neperpildytoje gimnazijoje kiekvienas Mokytojas gali sudaryti tinkamas sąlygas skirti dėmesį kiekvienam besimokančiam. Sunku suvokti, kad tokį istorinį paveldą norima uždaryti, tokius nuostabius mokytojus palikti likimo valei!
189 Neskelbiama (Utena)
2020-03-11 / 13:12
190 Neskelbiama (Utena)
2020-03-11 / 13:09
Už Saulės gimnazijos išsaugojimą! Tai, kas buvo kurta šimtmečius, negali būti sunaikinta taip greit. Tai moderni mokykla. Siūlyčiau valdžios atstovams negriaut švietimo Utenoje, o jį išsaugoti.
191 Neskelbiama
2020-03-11 / 13:02
Toks jausmas, kad kažkas kažką turi įrodyti prieš kažką...kad GALI! Čia, manau Ringelevičienės ir Kraulišo saulėlydžio pradžia.
192 Neskelbiama
2020-03-11 / 12:59
Esu prieš Utenos ,,saulės" gimnazijos uždarymą!!!
193 Rita (Utena)
2020-03-11 / 12:53
194 Neskelbiama
2020-03-11 / 12:53
Esu prieš Utenos "Saulės" gimnazijos uždarymą !
195 Ernesta (Utena)
2020-03-11 / 12:48
Esu prieš Utenos ,,Saulės" gimnazijos uždarymą!!!
196 Neskelbiama (Utena)
2020-03-11 / 12:47
197 Irmantė
2020-03-11 / 12:33
Mokyklą būtina išsaugoti!
198 Vaida
2020-03-11 / 12:25
199 Neskelbiama
2020-03-11 / 12:23
Esu prieš Utenos “Saulės” gimnazijos uždarymą!
200 Neskelbiama
2020-03-11 / 12:05
Prieš.
201 Violeta
2020-03-11 / 11:51
202 Mindaugas (Kaunas)
2020-03-11 / 11:24
203 Andrius (Utena)
2020-03-11 / 11:19
Esu prieš Utenos ,,saulės" gimnazijos uždarymą!!!
204 Jekaterina
2020-03-11 / 11:07
205 Jurgita
2020-03-11 / 11:05
206 Neskelbiama (Utena)
2020-03-11 / 10:44
207 Aurelija (Vilnius)
2020-03-11 / 10:42
Esu prieš Utenos “Saulės” gimnazijos uždarymą!
208 Silvija (Kaunas)
2020-03-11 / 10:41
Puiki gimnazija!
209 Remigijus
2020-03-11 / 10:28
210 Jurgita (Utena)
2020-03-11 / 10:25

Laikas baigti karantiną (475)

Lietuvos. Adresuota: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į kintančią situaciją dėl koronaviruso, visuotinį karantino režimą turi nedelsdama atšaukti. Todėl, kad: (1) Susirgimų skaičius Lietuvoje palaipsniui mažėja, situacija taisosi, taigi pagrindo laikyti visą šalį šiame ypatingame režime nėra. (2) Visuotinius karantinus viena po kitos atšaukinėja ir kaimyninės šalys – taip siekiama kuo greičiau grįžti prie įprasto gyvenimo ritmo. (3) Karantino metu Vyriausybė atvirai leidžia diskriminuoti senjorus ir vyresnio amžiaus žmones – jų laisvalaikis bei profesinė veikla yra ribojamos. (4) Vis daugiau požymių, kad teisinis visuotinio karantino režimas valdantiesiems reikalingas ne dėl objektyvių priežasčių, o dėl artėjančių rinkimų ir didesnės valdžios – taip galima greičiau priimti ne visada būtinus ir reikalingus sprendimus, galią sutelkti nedidelės žmonių grupelės rankose. (5) Kelis kartus per dieną skelbiami vis nauji nurodymai ar rekomendacijos vargina ir sekina visuomenę, augina psichologinę įtampą, rodo apklausos. Visa tai nėra suderinama su atviros visuomenės principais. Priešingai, žmonių sąmoningumą reikia skatinti. (6) Reaguoti į viruso protrūkius, jei tokie būtų, galima kitais būdais – pavyzdžiui, skelbti tikslinius karantinus konkrečioje vietovėje ir panašiai. (7) Lietuvoje ir toliau reikia vykdyti aktyvią testavimų strategiją – tai leidžia matyti realią viruso cirkuliavimo visuomenėje situaciją ir, reikalui esant, ją suvaldyti.

Dėl interpeliacijos Alytaus miesto mero komandai (89)

Valerijus. Adresuota: Alytaus miesto savivaldybės tarybai ir merui

PETICIJA 2020-06-02 Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 14 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į Alytaus miesto savivaldybės tarybą ir Alytaus miesto merą su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija. Kreipimosi priežastys ir tikslai: Mūsų įsitikinimu, Alytaus miesto mero komandos – jo pavaduotojų, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojos veikla bei neveiklumas, netinkamas susidariusių problemų sprendimas netenkina Alytaus miesto gyventojų ir kenkia Alytaus miestui, manome, kad jie savo darbais neparodė reikiamų gebėjimų, netinkamai vykdo savo pareigas pagal nustatytas veiklos sritis: -organizuojama pertvarka švietimo srityje destabilizavo visą švietimo sistemos darbą; -organizuojama pertvarka švietimo srityje sukėlė didelį ugdymo įstaigų darbuotojų, mokinių tėvų bendruomenių nepasitenkinimą ir įtampą; -meras viešai pripažino padarytas klaidas organizuojant švietimo pertvarką; -švietimo pertvarkos metu atsiradę laiko, žmogiškieji bei finansiniai nuostoliai; -neišspręstas žemės sklypų grąžinimo skandalas; -nepakankamas bendradarbiavimas su verslo įmonėmis ir jų kontrolė; -pasyvumas ir negebėjimas pritraukti realių investicijų į miestą; -nesikalbėjimas su visuomene, bendruomenių neįtraukimas į savivaldos veiklą; -nevyksta savivaldybės administracijos optimizavimo procesai; -neracionalus ir ydingas socialinės paramos lėšų panaudojimas; -neracionalus savivaldybės valdomo turto naudojimas; -neracionalus pavaldžių įstaigų reorganizavimas ir netinkama jų kontrolė; -neinicijuojami miestui reikalingi energetinio efektyvumo ir renovacijos projektai; -asociacijos Alytaus aeroklubas valdomo turto perėmimas prievartinėmis priemonėmis; -nepritarta administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitai. 2020 m. birželio 2 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijoje yra užregistruotas identiškas turiniu „Sakalėlio“ bei „Drevinuko“ mokyklų bendruomenės inicijuotas pareiškimas Tarybai bei merui dėl interpeliacijos jo komandai su 631 parašais. Visi išvardinti Alytaus miesto savivaldybės veiksmai ir aplinkybės suteikia pagrindą reikalauti minėtų asmenų atsakomybės ir jų atstatydinimo. Reikalavimai ir siūlymai: Mes, pasirašę šią peticiją, netoleruodami netinkamo šių asmenų darbo, nekompetencijos ir neveiklumo reikalaujame artimiausiame Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojos Jurgitos Šukevičienės, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojo Šarūno Klėgerio, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Juonio ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Neringos Rinkevičiūtės atleidimo dėl pareikšto politinio nepasitikėjimo klausimus ir priimti atitinkamus tarybos sprendimus.