Asmenų, vykdančių veiklą pagal individualios veiklos pažymą, atleidimas nuo GPM


Parašų: 4


  • Autorius: Klemensas
  • Adresuota: LR Seimas, LR Vyriausybė, LR Prezidentas, VMI prie LR Finansų ministerijos
  • Kategorija: Ekonomika ir verslas

Dėl pasaulinės pandemijos COVID-19 (force majeure) absoliuti dauguma asmenų, kurie vykdo veiklą pagal individualios veiklos pažymą, nuo karantino pradžios 2020-03-16 (arba ir anksčiau) neteko iš vykdomos veiklos gaunamų pajamų. Veikla apskritai nevykdoma arba jos vykdymas yra labai apribotas. Be to, labai didelė tikimybė, kad karantinas bus pratęstas ilgiau nei iki kovo 30 d.
Pažiūrint į tai, kas išvardyta pirmiau, peticija siekiama siūlyti atsakingiems valstybinės valdžios subjektams apsvarstyti galimybę tam tikra procentine dalimi sumažinti individualią veiklą vykdančių asmenų mokėtino gyventojų pajamų mokesčio sumą, kurią jie privalo sumokėti deklaruodami pajamas už 2019 m.
Pažymėtina, kad tai visiškai neliečia mokamų PSD ir VSD mokesčių.