Dėl socialinės-pilietinės veiklos panaikinimo


Parašų: 1


  • Autorius: Povilas Šležas
  • Adresuota: švietimo, mokslo ir sporto ministerija
  • Kategorija: Švietimas

Tai didžiausia mūsų problema kurie per mokslo metus visi mokiniai privalo dirbti socialinė-pilietinė veikla yra tie mokiniai kurie nespėja užsidirbti pagal reikalavimus 10 valandų yra priversti dirbti per vasarą o jeigu nespėja palieka kartoti kurso.