Palaikome Taivano dalyvavimą PSO

970 PARAŠAI

Kategorija:

Jūsų Ekscelencija, gerbiamas Respublikos Prezidente,

kreipiamės į Jus precedento neturinčios pasaulinės pandemijos kontekste. Jos sukeltos krizės galutinės pasekmės Lietuvos ir pasaulio visuomenei, ekonomikai, kultūrai bei tarptautiniams santykiams yra dar sunkiai prognozuojamos, tačiau aišku, kad jos bus itin skaudžios.

Tačiau COVID-19 pavojų žmonija galėjo užkardyti ar bent geriau jam pasiruošti, jeigu viruso sklaida pradinėje stadijoje nebūtų Kinijos komunistų partijos režimo nuslėpta nuo pasaulio visuomenės. Kinijos Liaudies Respublikos valdžia slėpė prasidėjusios epidemijos faktą, represavo gydytojus, mėginančius atkreipti savo kolegų ir pasaulio bendruomenės dėmesį į naują grėsmingą užkratą, ir iki šiol falsifikuoja užsikrėtimų bei mirčių statistiką. Kinijos valdžios įtakojama, Pasaulio sveikatos organizacija gniaužė informaciją apie Hubėjaus provincijos Uhano mieste sklindantį naujo tipo virusą, menkino naujojo užkrato grėsmę, galimybę žmogui užsikrėsti nuo žmogaus ir atsisakė paskelbti pasaulinę pandemiją netgi po to, kai koronavirusas išplito į daugelį kitų pasaulio šalių. Nors Taivano sveikatos apsaugos pareigūnai dar 2019 m. gruodžio pabaigoje perspėjo apie didelę užkrato plitimo tarp žmonių tikimybę, Pasaulio sveikatos organizacija šį pranešimą nuslėpė.

Taigi nuo į totalitarizmą grįžtančio Kinijos režimo melo ir vykdomų represijų kenčia ne tik jos pačios piliečiai, bet ir viso pasaulio žmonės. Negana to, Kinija, kurios neskaidrus ir nesąžiningas elgesys lėmė pasaulį ištikusios koronaviruso krizės gylį ir mastą, dabar atkakliai siekia pasinaudoti kritine situacija pasaulyje, tiek stiprindama kitaminčių persekiojimą šalies viduje, tiek ir tam, kad išplėstų geopolitinės įtakos tinklus ir apsimestine labdara skleistų savo minkštąją galią.

Šalis, kuri ypatingai nukenčia ir patiria didžiausią žalą nuo Kinijos komunistų partijos vykdomos agresyvios politikos, yra Taivanas. Taivanui yra nuolat grasinama karine jėga. Dėl brutalaus Kinijos spaudimo ši demokratinė 23 milijonų žmonių valstybė yra netekusi bet kokio atstovavimo tarptautinėse organizacijose. Nors Taivano reakcija į koronaviruso pandemiją cituojama kaip pasaulinis gerosios praktikos pavyzdys, Kinija trukdo Taivanui dalyvauti Pasaulio sveikatos organizacijoje netgi stebėtojo teisėmis, dalintis gerąja patirtimi ir laiku gauti kovai su pandemija svarbią informaciją.

Savo unikalios istorinės patirties ir geopolitinės situacijos dėka Lietuva turėtų solidarizuotis su laisvosiomis, demokratinėmis pasaulio visuomenėmis ir palaikyti jų priešinimąsi totalitarinių bei autoritarinių režimų agresijai. Kai Lietuva paskelbė atkurianti Nepriklausomybę nuo Sovietų Sąjungos, pirmoji valstybė, išreiškusi oficialią diplomatinę paramą tuomet dar trapiam Lietuvos valstybingumui, buvo nedidelė Islandija. Manome, kad dabar, praėjus trims dešimtmečiams po Kovo 11-osios, Lietuva pati yra pribrendusi pademonstruoti savo įsipareigojimą pamatinėms konstitucinėms laisvės ir demokratijos vertybėms, išreikšdama panašią paramą Taivanui.

Taivanas per ilgus Šaltojo karo dešimtmečius buvo viena iš nedaugelio šalių, nuosekliai vykdžiusių Baltijos valstybių okupacijos nepripažinimo politiką. Taivanas taip pat rėmė diplomatinio pasipriešinimo sovietinei Lietuvos okupacijai iniciatyvas. Dabar Taivanas nesavanaudiškai teikia Lietuvai humanitarinę pagalbą kovoje su pandemija.

Taivanas yra de facto nepriklausoma valstybė, su kuria Lietuva ir kitos Europos Sąjungos narės palaiko produktyvius ryšius daugelyje sričių. Vengimas suteikti diplomatinį pripažinimą Taivanui tik todėl, kad tokią sąlygą kelia komunistinis Kinijos režimas, reiškia, kad santykiuose su Kinija visa Europos Sąjunga pasiduoda politinei bei ekonominei prievartai, iš esmės susitaikydama su nelygiaverčio partnerio pozicija ir kenkdama savo narių bei viso laisvojo pasaulio interesams.

Savo ruožtu Lietuvos politinių ir diplomatinių santykių su Taivanu plėtra yra gera proga glaudinti bendradarbiavimą su mūsų strateginiam saugumui ypač svarbiu partneriu – Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, remiančiomis Taivano narystę tarptautinėse organizacijose.

Jūsų Ekscelencija, Prezidento rinkimų debatuose Jūs pabrėžėte būtinybę plėsti ne tik ekonominius, bet ir politinius ryšius su Taivanu. Esame tikri, kad nuosekliai laikysitės šios išsakytos principingos pozicijos. Todėl kviečiame Jus vesti Lietuvos politiką Rytų Azijoje vertybiniu keliu, išreiškiant paramą nuoširdžiam Lietuvos sąjungininkui Taivanui šiais būdais:

- aukščiausiu politiniu lygiu remti Taivano įtraukimą į Pasaulio sveikatos organizacijos susitikimus, veiklas bei mechanizmus (tarp jų – ir Global Outbreak Alert and Response Network, arba GOARN) ir palaikyti jo visateisį dalyvavimą Pasaulio sveikatos asamblėjoje;
- kreiptis į Jungtinių Tautų Organizaciją dėl Taivano galimybės dalyvauti Jungtinių Tautų Organizacijos ir jai pavaldžių tarptautinių organizacijų, pirmiausia – Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO), veikloje užtikrinimo;
- inicijuoti Lietuvos ekonominės atstovybės Taivane atidarymą;
- kelti Taivano pripažinimo klausimą Europos Vadovų Taryboje ir kituose Europos Sąjungos politinio veikimo formatuose.

Pagarbiai

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama (Panevėžys)
2020-05-11 / 15:19
Privalome priešintis korumpuotiems autoritariniams rėžimams, tuo labiau visiems, kurie siekia globalios kontrolės. Jau esame patyrę tai savo kailiu.
2 Neskelbiama (Vilnius)
2020-05-11 / 11:58
Taivanas (Kinijos Respublika) yra lygiateisė valstybė ir privalo būti kuo greičiau visuotinai pripažinta ir atstovaujama. Nepaisant nusikalstamo Kinijos komunistų režimo spaudimo.
3 Neskelbiama
2020-05-08 / 15:03
Už Taivano diplomatinį pripažinimą ir lygiateisę narystę tarptautinėse organizacijose.
4 Neskelbiama (Kretinga)
2020-05-01 / 21:48
Už Taivaną.Kinijai -Ne!Turėtų visos šalys telktis į kumštį, kad pasipriešintų Kinijos koministinei hidrai.
5 Milda
2020-04-29 / 15:07
Taivanui - TAIP! Kinijai - NE! Lietuva ir JAV už Taivaną!
6 Neskelbiama
2020-04-29 / 14:15
Reitkų stengtis sumažinti iki minimumo ekoniminę priklausomybę nuo Kinijos ir visur teikti pirmenybę ryšiams su Taivaniu.
7 Neskelbiama (Vilnius)
2020-04-27 / 21:28
Taivanas yra tikroji Kinija, kultūros ir moralės prasme, pavzydys kuo likusi Kinijos dalis galėjo būti jei ne komunizmo tragedija
8 Neskelbiama (Vilnius)
2020-04-27 / 12:31
Mūsų šalis turi pareigą palaikyti panašaus likimo draugus.
9 ARŪNĖ (Vilnius)
2020-04-26 / 23:39
Negalima tylėti, kai komunistinis Kinijos režimas mūsų akyse gviešiasi kitos šalies. Tibetas užrobtas jėga. Pasaulis nutylėjo, nes neapsimoka. Dabar Taivanas. Pragmatizmas, išskaičiavimas ima viršų ir veda į moralinę degradaciją bei vertybių neturėjimą. Prezidente, mėgstate kalbėti lozungais, bet ar sugebėsite atsistoti laisvės pusėn, kai reikės rinktis tarp moralinių vertybių ir ciniško pragmatizmo?
10 Donatas
2020-04-26 / 19:50
Taivanis nepriklausoma valstybė, tad niekas neturi teisės užginčyti jo norui įstoti į PSO.
11 Dominykas
2020-04-25 / 10:07
Absurdas neleisti demokratinei valstybei dalyvauti pasaulinių organizacijų veikloje, tik dėl to, kad to nori totalitarinis režimas. Dabartiniai įvykiai tik dar labiau išryškino tai, kas turėjo būti savaime aišku, Kinijos Komunistų partija nėra mūsų, ar bet kurios kitos demokratinės valstybės sąjungininkė, o padlaižiavimas jai dėl ekonominės naudos turi savo kainą, kurios mes, tikiuosi, nesame pasirengę sumokėti.
12 MARIJA
2020-04-25 / 07:12
Visiškai pritariu peticijai! Labai tikiuosi peticija pasieks mūsų prezidentą ir Lietuva nebus vienintele šalis palaikanti Taivaną.
13 Mintautas (Vilnius)
2020-04-24 / 18:32
Turime palaikyti šalis, esančias imperinių ambicijų pašonėje.
14 Neskelbiama (Kaunas)
2020-04-24 / 17:10
Kažkada pasaulis pripažino mūsų laisvę, dabar proga mums pripažinti kitų.
15 Rūta (Vilnius)
2020-04-24 / 15:09
Štai proga Lietuvos Prezidentui parodyti, jog Lietuva - drąsi šalis. Drąsi rinktis Tiesą. Drąsos, Prezidente !
16 Neskelbiama (Švenčionys)
2020-04-24 / 14:59
Taivan is not China. Nor the Tibet. Nor the Hong Kong.
17 Romas
2020-04-23 / 23:55
Put Taiwan back on the map. Then HonKong and Tibet. Oh, and realease political prisoners.
18 Neskelbiama
2020-04-23 / 18:16
Taivan is not China. Nor the Tibet. Nor the Hong Kong.
19 Adomas (Vilnius)
2020-04-23 / 16:20
Adresuojama LR Prezidentui, bet kiek atsimenu interviu po išrinkimo, jo pozicija kinijos atžvilgiu labai pozityvi, užtat galima tikėtis, kad jo žodžiai buvo tokie elementariai dėl pozicijos neturėjimo.
20 Leonas
2020-04-23 / 16:03
Paremkime Taivanį taip, kaip kadaise Islandija parėmė mus!
21 Vilija (Kupiškis)
2020-04-23 / 13:58
Turint omeny, kad iš Europos šalių Taivaną pripažįsta tik Vatikanas, deja, naivu tikėtis, kad Lietuva taip ims ir pripažins Taivano nepriklausomybę. Tačiau galime tai daryti palaipsniui ir pradėti nuo pagalbos stiprinant savo pozicijas tarptautinių organizacijų lygmenyje. Taivanas turi būti atstovaujamas. T.p. peticijoje iškeltas kitas svarbus siekis - Lietuvos ekonominės atstovybės Taivane atidarymas - tai alternatyva LT ambasadai, kurios nepripažįstant Taivano, negalime ten turėti..
22 Neskelbiama (Vilnius)
2020-04-23 / 10:58
Reikia pagaliau nutraukti Kinijos žiaurumus tiek prieš Taivaną, tiek prieš visą pasaulį!
23 Milda
2020-04-23 / 09:09
Negaliu patikėti, kad Lietuva nepripažįsta Taivano ir neturi glaudesnių ryšių su šia nuostabia šalimi, bet lenda į šikną Kinijai. Ar mes jau visai savigarbos neturim? Juk patys neseniai išsivadavome nuo komunistų priespaudos. Už Taivaną!
24 Edvinas
2020-04-23 / 08:54
Už Lietuvai draugišką šalį, kuri XXI amžiuje randasi tokioje pat situacijoje, kurioje buvome mes prieš 40 metų
25 Neskelbiama
2020-04-23 / 08:47
Ši nuostabi sala ilgai kentusi Kinijos agresijà, nori būti visiškai laisva!
26 Andrius (Kaunas)
2020-04-23 / 08:36
Palaikykime Taivaną, kaip kad kiti palaikė mus, kai mums to reikėjo!
27 Neskelbiama
2020-04-23 / 02:01
Baimė, tylėjimas ir apsimetimas, kad nematome - žmogaus silpnumo bruožas. O šalies vadovas turėtų rodyti drąsų ir teisingą pavyzdį savo Tautai..
28 Aurelijus
2020-04-23 / 01:51
Paremkime Taivanį taip, kaip kadaise Islandija parėmė mus!
29 Ignas (Vilnius)
2020-04-23 / 01:12
Lietuva turetu demonstruoti solidaruma viems, kurie kencia ar kentejo nuo komunizmo. Kinija nuo mazdaug 2011 pradejo griezteti, autoritarizmas stiprejo iki siol. Dabar, kinija yra didziausia gresme pasauliui. Rasistines ir nacionalistines nuotaikos, agresyvumas ir teritorines prentenzijos kinijoke primena nacistine vokietija. Privalome palaikyti demokratija, ypac tokia stipria ir ekonomiskai verzlia kaip taivanas, hong kongas.
30 Rokas
2020-04-23 / 00:48
Cia tikriausiai vienintele peticija sitame portale cuirai 100 procentu pritariu, be abejones. Taciau vargu ar PSO prins Taivana, pasirode ji visaje grazume per sia epidemija.

PRIEŠ NAUJO POLIGONO STEIGIMĄ VAKARŲ LIETUVOJE (527)

Jurgita. Adresuota: Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai, LR seimas,

Brangūs Lietuvos žmonės, kraštiečiai, VIENYKIMĖS ! Greit visa Lietuva taps vienu dideliu poligonu ! LR Krašto apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrajame plane (Lietuva 2030m.) numatė galimybes steigti naują poligoną Vakarų Lietuvoje : Akmenės r., Telšių r., Mažeikių r. ir Šiaulių r. teritorijose. Pasak viceministro E. Misiūno „Geopolitinė situacija mūsų regione išlieka nepakitusi, yra stiprinama mūsų kariuomenė, į pratybas atvyksta NATO sąjungininkai, todėl tinkamam karių rengimui reikalingos papildomos teritorijos treniruotėms“. Mūsų manymu, jau pakanka esamų poligonų Lietuvoje ! Planuose numatomos kelios galimos teritorijos poligono steigimui. Valstybės poreikiams bus nusavinami ūkininkų dirbamų žemių plotai, privačia nuosavybe valdomų miškų plotai, kurie bus ir kertami, gyvenami namai, kurie bus griaunami. Neatmetama galimybė, kad ateityje poligoną gali plėsti. Mes prieštaraujame tokiam galimam poligono steigimui mūsų krašte ! Todėl mes ginsime savo teises, savo protėvių žemes, atsiminimus, mes norime gyventi savo žemėse, jas dirbti, kurti, auginti vaikus ir čia mirti. Mes norime būti saugūs ir ramūs savo namuose! Mes čia gyvename, čia mūsų namai !

UŽDARYTI Kauno MBA (228)

Arūnas. Adresuota: Aplinkos Ministrui

Kauno MBA įmonė nuolat skleidžia smarvę Ramučiuose, Palemone, Kauno m. Dainavos rajone. Įmonė išrūšiuoja tik 1% atliekų, o niekam nereikalingos išrūšiuotos atliekos mėnesiais sandėliuoajamos įmonės teritorijoje, paverčiant teritoją sąvartynu mieste. Įmonėje sumontuotas biologinis įrenginys neatitinka aplinkosauginių tikslų - rūšiuoti atliekas, neteršti ir tausoti gamtą. Sumontuoti biologinių atliekų įrenginio filtrai nepaėgūs filtruoti. Iš biologinio atliekų rūšiavimo įrenginio sklindati smarvė galimai kenskimga aplikai ir čia gyvenantiems žmonėms kelia sveikatos sutrikimų - šleiktulį, vėmimą, galvos skausmą ir panašiai. Šios įnonės išlaikymas kiekvienais metais kainuoja 9 mln. eurų iš mūsų visų kišenių. Gruodžio 31d. baigiasi 5 metų ES lėšų įsisavinimo laikotarpis, tad MES, GYVENTOJAI, REIKALAUJAME visiškai stabdyti KAUNO MBA veiklą, kaip kenksmingą žmogui ir gamtai, kaip su nepasiteisinusia technologija ir ekonomiškai nenaudingą visuomenei objektą.

Reikalaujame atsistatydinti Raseinių rajono Mera Andrių Bautronį (53)

Erikas. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimas

Meras privalo atsistatydinti ,nes nesusitvarko su jam pavestomis kaip vadovo funkcijomis. Raseinių rajonas grimsta į depresija ir nežinomybe.Nepriimti laiku ir vietoje sprendimai galintys įtakoti nesuvaržytus žmonių gyvenimus.Meras Andrius Bautronis galutinai prarado žmonių pasitikėjimą.

Reikalavimas leisti Šeimoms išsiskyrus, likti draugais (9)

R.Zienius. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas , Lietuvos Aukščiausiasis Teismas , Lietuvos Respublikos apeliacinis teismas , Lietuvos Respublikos apygardos teismas

Mes čia, pasirašę žmonės, reikalaujame, kad sutuoktiniams skyrybų metu: Atsižvelgti į tai kiek tėvas, ar mama skyrė finansų vaikų išlaikymui ne skyrybų metu, bet santuokos metu, priskiriant vaikų gyvenamąją vietą, palikti galimybę vaikais rūpintis abiem tėvams, taip, kaip daugumoje vakarų Europos valstybėse. Atsižvelgti į tai, kiek laisvo laiko gali su vaikais praleisti dirbdamas tėvas, ar mama. Atsižvelgti į tai, jai vaikai mokinasi, gyvena kitame mieste, abu tėvai turi vienodas galimybes jais rūpintis, padėti jiems. Užgyventą turtą dalinti nustatant kas, kiek santuokos metu prisidėjo prie to. Šeima turi būti vertybė, šeimoje turi būti atsakomybė. Įstatymai turi būti kuriami, kad abudu sutuoktiniai išsiskyrę turėtų praradimų, bet ne taip, kad plečiamas barakudų verslas. Tik abudu tėvai gali suteikti pilnavertį vaikų ugdymą. Vaikai turi įgimtus pomėgius abiejų tėvų. Pvz: vaikams patinka žirgai, bet turi domėtis choru, nes mamai nepatinka žirgai, bet patinka menas. Vaikai turi išlikti gyvenimo tikslu, hobiu, o ne pasipelnymo šaltiniu. Kas Įstatymų daroma atvirkščiai.