DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS IŠFORMAVIMO IR KULTŪROS TARYBOS PIRMININKĖS DAINOS URBANAVIČIENĖS ATSTATYDINIMO

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Lietuvos Respublikos Kultūros Ministrui

PETICIJA
DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS IŠFORMAVIMO IR KULTŪROS TARYBOS PIRMININKĖS DAINOS URBANAVIČIENĖS ATSTATYDINIMO
Vilnius, 2020.04.24

Smogus COVID-19 virusui ir nuo kovo mėn.16 d. paskelbus karantiną Lietuvoje uždarytos visos kultūrinės įstaigos, kultūrinis gyvenimas sustojo. Menininkai ir kultūros darbuotojai liko be darbo ir pajamų.
Meno bendruomenė su viltimi sekė LR Vyriausybės, Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos veiksmus, tikėdamasi paramos ir supratimo iš šių institucijų pusės. Praėjus daugiau nei mėnesiui realios finansinės ar kitokios pagalbos menininkai taip ir negavo.
Lietuvos kultūros taryba (toliau LKT), disponuojanti mokesčių mokėtojų lėšomis, nerodo jokios iniciatyvos, nesiūlo papildomų menininkų paramos būdų ir net nepateikia tikslios informacijos.
Šioje įtemptoje situacijoje kultūros visuomenę pasiekė šokiruojanti žinia, kad LKT perka visuomenės nuomonių tyrimų paslaugą, už kurią, LKT internetinėje svetainėje neskelbto konkurso laimėtojui pelno siekiančiai UAB „KOG institutas“ sumokėjo 88 717,20 eurų! (Priedas nr. 1)
Balandžio 2 d. LKT pirmininkei Dainai Urbanavičienei pasirašius šio abejotino tyrimo paslaugos pirkimo sutartį, LKT pademonstravo cinišką ir neatsakingą veiksmą, tuo demonstruojant nepagarbą visai menininkų bendruomenei.
Ir tai daroma laiku, kai menininkų bendruomenė palikta nežinioje ir dėl 2020 m. II etapo projektų finansavimo: LKT viešai pareiškė esanti neįgali ekspertuoti pateiktų projektinių paraiškų ir net pasiūlė paraiškų teikėjams jas atsiimti (Priedas Nr. 2).
Pareiškiame, kad LKT ir jos vadovybė prarado meno bendruomenės pasitikėjimą. Todėl reikalaujame:
1 .Išformuoti esamos sudėties Lietuvos kultūros tarybą, kaip netekusią pasitikėjimo ir negalinčią vykdyti savo funkcijų, o jos pirmininkę Dainą Urbanavičienę – atstatydinti.
2. Minėtos paslaugos pirkimą sustabdyti, o jai skirtas lėšas panaudoti menininkų paramai pandemijos metu patirtiems kūrybinės veiklos nuostoliams kompensuoti.

Saulius Paukštys / peticijos iniciatorius/
t. +37061641233
Peteliškių 46 – 18 , Vilnius

Priedas Nr. 1
GYVENTOJŲ DALYVAVIMO KULTŪROJE IR PASITENKINIMO KULTŪROS PASLAUGOMIS
TYRIMO PASLAUGOS Paslaugos Lietuvos kultūros taryba (302951857)
UAB "KOG institutas" (304737179)
€88.717,20 2020-04-02 2021-01-20
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Kult%C5%ABros%20taryba&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=&fbclid=IwAR32IP80dfT55aRaE4MqbwJQGXL16Aw3Gcljbviev4aC-eOL53XRX9Grqvw
Priedas Nr. 2
LKT aplinkrastis meno kurėjams
-----------------------------------------------
Gerbiami kultūros bendruomenės nariai.

Lietuvos kultūros taryba (LKT), reaguodama į su COVID-19 plitimu
susijusias aplinkybes, kviečia kultūros ir meno srityje veikiančias
organizacijas prisidėti prie efektyvaus ir aktualaus Kultūros rėmimo
fondo lėšų paskirstymo proceso.

Į antrąjį 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapą buvo
pateiktos 1977 paraiškas - dalį iš jų jau perdavėme ekspertiniam
vertinimui
(http://www.ltkt.lt/naujienos/404-ekspertams-perduodamos-262-ii-ojo-etapo-paraiskos.html).

Dėl kitos dalies paraiškų - pateiktų į kultūros ir meno sričių
konkursus, taip pat Etninės kultūros, Atminties institucijų Inovatyvių
paslaugų kūrimo bei Kultūros ir meno sklaidos, Tolygios kultūrinės
raidos programas - prašome jas teikusių organizacijų įsivertinti tiek
nuo vasario mėn. pasikeitusias aplinkybes, tiek savo organizacijos
galimybes planuotas veiklas įgyvendinti paraiškoje numatytomis
sąlygomis, terminais ir pan.

Organizacijos viduje priėmus sprendimą dėl šiuo metu nebeaktualių veiklų
(t. y. į likusias antrojo etapo sritis ir programas pateiktų paraiškų)
informuokite LKT raštu apie šių paraiškų atsiėmimą. Tokios paraiškos
nebus vertinamos.

Jūsų informacijos apie atsiimamas paraiškas laukiame iki balandžio 21 d.
(imtinai).

Dar kartą norime patikinti, kad to prašome norėdami užtikrinti efektyvų
KRF lėšų paskirstymą.

Jeigu dėl šio kvietimo kyla klausimų, visuomet kviečiame konsultuotis su
tam tikros srities ar programos kuratoriumi LKT administracijoje.

Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą,

LKT administracija

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-05-02 / 11:45
Visiškas absurdas... Tokie žmonės tik žlugdo menininkus.
2 Neskelbiama
2020-05-01 / 19:23
Kokios dar apklausos dabar? Dabar darykit nemokamas apklausas, dabar krizė šalyje, menininkai neturi kaip išsilaikyti, juk neparodei projekto, neatlikai kažko ir nieko negauni, nulis pajamų. Ar šitaip Kultūros taryba rūpinasi savo profesionalais? Ar šeria pinigais neaiškų ką ir kodėl? Nedelsiant padalinkite tuos pinigus kultūros profesionalams. KRIZĖ yra KRIZĖ
3 Neskelbiama
2020-04-27 / 01:09
Džiaugiuosi, kad sukūrėt šią peticiją, nes ir mane nustebino toks tyrimas karantino metu, kai vieniems liepė eit į atostogas, o kitiems į prastovas. O dėl projektų turiu nuomonę, kad geriau padalintų visoms įstaigoms, kad turėtų kasmet kazkokį, nors ir nedidelį biudzetą, o ne kaip dabar vieniems duoda desimtimis tukstancių, o likę is savo algų lankytojams bulkutes, muzikantus ir kedes perka..Geda del tokios sistemos.
4 Juozas (Vilnius)
2020-04-26 / 11:56
Tiesiog trūksta žodžiu, didelė gėdą, meno genocidas, kitaip to pavadinti negalima.
5 Gerda (Neringa)
2020-04-25 / 16:44
Ši apklausa nebeaktuali karantino ir pokarantininiu laikotarpiu, vadinasi atskleidžia suinteresuotumą.
6 Neskelbiama
2020-04-25 / 12:10
apgailėtinas įstaigos žingsnis, tarnaujant politikų mafijos interesui.
7 Rolandas
2020-04-25 / 11:09
Kolegos, suskaičiuokit, kiek kainuoja LKT išlaikymas kiekvienais metais ir bendrai, nuo 2012 m., kam tada LRKM (kuri turi etatinius pajėgumus ir puikiausiai iki LKT steigimo atlikdavo kultūros sektoriaus finansavimą-paskirstymą). Užtenka prisidenginėt "Ištiestos rankos principu" ir pūsti pinigus į tam tikras modernias sritis, iškreipinėjant visas kultūros lauko proporcijas. Šiaip jau tūrėtų būti atliktas LKT veiklos viešas, išsamus auditas, nuo pat Pirmininkės vadovavimo pradžios.
8 Andrius
2020-04-25 / 09:39
Lietuvos kultūros taryba - beviltiškas, parazituojantis darinys , pandemijos sąlygomis negebantis ir, deja, nenorintis vykdyti tiesioginių pareugų - pagelbėti kultūros žmonėms išgyventi visuotinį klaiką.
9 Neskelbiama
2020-04-25 / 08:29
Nesu pastebėjęs nė mažiausio objektyvumo šios, atsiprašant, įstaigos veikloje. Į daug kartų teiktas paraiškas absurdiški atsakymai. Savų, aišku, pamaloninti neužmirštant visada... Išvaikyti, o vadeivos dar ir kai ko paklausti...
10 Dalia
2020-04-25 / 02:41
Manau, kad subsidijos turėtų būti visiems turintiems kūrėjo statusą. Kūrėjai labiausiai nukenčia nuo įvairiausių krizių Ir tai yra ilgametės, neteisingos kultūros politikos , neauginant išprususio kultūros vartotojo, pasekmė.
11 Alfridas (Panevėžys)
2020-04-24 / 18:30
Labai laiku, net pavėluota peticija. Ši figūrantė keršija už polietinę nuomonę, jų vertinimai daug metų neobjektyvūs.Komisija nesuvokia situacijos svarbos ir pasekmių kiekvienam kūrėjui, pasielgė "ekspertuojant" priešingai, nei Europos šalys. Šios tarybos pozicija yra kenksmingaLietuvos Respublikos kultūrai. Kitos šalys subsidijavo visus menininkų sąjungos narius, o taryba, net turintiems kūrėjo statusą atsuko nugarą. Ši monopolistinė organizacija turi būti paleista.
12 Algimantas (Vilnius)
2020-04-24 / 15:35
1995-2005 m. rašėm paraiškas nuotraukų albumui „Veidai ir mintys“ išleisti, bet nė vienais metais negavome net menkiausios paramos
13 PranciškaRegina (Vilnius)
2020-04-24 / 15:30
Vyresnio amžiaus meno žmogui jokių šansų gauti kūrinio leidimo rėmimą, nes viską užvaldė jaunimas. Ar yra kurioje kitoje šalyje toks šiurkštus žmogaus teisių pažeidimas kaip diskriminacija dėl amžiaus?