DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS IŠFORMAVIMO IR KULTŪROS TARYBOS PIRMININKĖS DAINOS URBANAVIČIENĖS ATSTATYDINIMO


Parašų: 105


  • Autorius: Saulius Paukštys
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentas , Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė , Lietuvos Respublikos Kultūros Ministras
  • Kategorija: Kita

Lietuvos Respublikos Prezidentui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui
Lietuvos Respublikos Kultūros Ministrui

PETICIJA
DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS IŠFORMAVIMO IR KULTŪROS TARYBOS PIRMININKĖS DAINOS URBANAVIČIENĖS ATSTATYDINIMO
Vilnius, 2020.04.24

Smogus COVID-19 virusui ir nuo kovo mėn.16 d. paskelbus karantiną Lietuvoje uždarytos visos kultūrinės įstaigos, kultūrinis gyvenimas sustojo. Menininkai ir kultūros darbuotojai liko be darbo ir pajamų.
Meno bendruomenė su viltimi sekė LR Vyriausybės, Kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos veiksmus, tikėdamasi paramos ir supratimo iš šių institucijų pusės. Praėjus daugiau nei mėnesiui realios finansinės ar kitokios pagalbos menininkai taip ir negavo.
Lietuvos kultūros taryba (toliau LKT), disponuojanti mokesčių mokėtojų lėšomis, nerodo jokios iniciatyvos, nesiūlo papildomų menininkų paramos būdų ir net nepateikia tikslios informacijos.
Šioje įtemptoje situacijoje kultūros visuomenę pasiekė šokiruojanti žinia, kad LKT perka visuomenės nuomonių tyrimų paslaugą, už kurią, LKT internetinėje svetainėje neskelbto konkurso laimėtojui pelno siekiančiai UAB „KOG institutas“ sumokėjo 88 717,20 eurų! (Priedas nr. 1)
Balandžio 2 d. LKT pirmininkei Dainai Urbanavičienei pasirašius šio abejotino tyrimo paslaugos pirkimo sutartį, LKT pademonstravo cinišką ir neatsakingą veiksmą, tuo demonstruojant nepagarbą visai menininkų bendruomenei.
Ir tai daroma laiku, kai menininkų bendruomenė palikta nežinioje ir dėl 2020 m. II etapo projektų finansavimo: LKT viešai pareiškė esanti neįgali ekspertuoti pateiktų projektinių paraiškų ir net pasiūlė paraiškų teikėjams jas atsiimti (Priedas Nr. 2).
Pareiškiame, kad LKT ir jos vadovybė prarado meno bendruomenės pasitikėjimą. Todėl reikalaujame:
1 .Išformuoti esamos sudėties Lietuvos kultūros tarybą, kaip netekusią pasitikėjimo ir negalinčią vykdyti savo funkcijų, o jos pirmininkę Dainą Urbanavičienę – atstatydinti.
2. Minėtos paslaugos pirkimą sustabdyti, o jai skirtas lėšas panaudoti menininkų paramai pandemijos metu patirtiems kūrybinės veiklos nuostoliams kompensuoti.

Saulius Paukštys / peticijos iniciatorius/
t. +37061641233
Peteliškių 46 – 18 , Vilnius

Priedas Nr. 1
GYVENTOJŲ DALYVAVIMO KULTŪROJE IR PASITENKINIMO KULTŪROS PASLAUGOMIS
TYRIMO PASLAUGOS Paslaugos Lietuvos kultūros taryba (302951857)
UAB "KOG institutas" (304737179)
€88.717,20 2020-04-02 2021-01-20
http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vptpublic&task=sutartys&Itemid=109&filter_show=1&filter_limit=10&vpt_unite=&filter_tender=&filter_number=&filter_proctype=&filter_authority=Kult%C5%ABros%20taryba&filter_jarcode=&filter_purchaseCode=&filter_cpv=&filter_valuefrom=&filter_valueto=&filter_contractdate_from=&filter_contractdate_to=&filter_expirationdate_from=&filter_expirationdate_to=&filter_supplier=&filter_supplier_jarcode=&filter_agreement_type=&fbclid=IwAR32IP80dfT55aRaE4MqbwJQGXL16Aw3Gcljbviev4aC-eOL53XRX9Grqvw
Priedas Nr. 2
LKT aplinkrastis meno kurėjams
-----------------------------------------------
Gerbiami kultūros bendruomenės nariai.

Lietuvos kultūros taryba (LKT), reaguodama į su COVID-19 plitimu
susijusias aplinkybes, kviečia kultūros ir meno srityje veikiančias
organizacijas prisidėti prie efektyvaus ir aktualaus Kultūros rėmimo
fondo lėšų paskirstymo proceso.

Į antrąjį 2020 m. kultūros ir meno projektų finansavimo etapą buvo
pateiktos 1977 paraiškas - dalį iš jų jau perdavėme ekspertiniam
vertinimui
(http://www.ltkt.lt/naujienos/404-ekspertams-perduodamos-262-ii-ojo-etapo-paraiskos.html).

Dėl kitos dalies paraiškų - pateiktų į kultūros ir meno sričių
konkursus, taip pat Etninės kultūros, Atminties institucijų Inovatyvių
paslaugų kūrimo bei Kultūros ir meno sklaidos, Tolygios kultūrinės
raidos programas - prašome jas teikusių organizacijų įsivertinti tiek
nuo vasario mėn. pasikeitusias aplinkybes, tiek savo organizacijos
galimybes planuotas veiklas įgyvendinti paraiškoje numatytomis
sąlygomis, terminais ir pan.

Organizacijos viduje priėmus sprendimą dėl šiuo metu nebeaktualių veiklų
(t. y. į likusias antrojo etapo sritis ir programas pateiktų paraiškų)
informuokite LKT raštu apie šių paraiškų atsiėmimą. Tokios paraiškos
nebus vertinamos.

Jūsų informacijos apie atsiimamas paraiškas laukiame iki balandžio 21 d.
(imtinai).

Dar kartą norime patikinti, kad to prašome norėdami užtikrinti efektyvų
KRF lėšų paskirstymą.

Jeigu dėl šio kvietimo kyla klausimų, visuomet kviečiame konsultuotis su
tam tikros srities ar programos kuratoriumi LKT administracijoje.

Dėkojame už supratimą ir bendradarbiavimą,

LKT administracija

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-05-02 / 11:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-05-01 / 19:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-04-27 / 01:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-04-26 / 11:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2020-04-25 / 16:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2020-04-25 / 12:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2020-04-25 / 11:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2020-04-25 / 09:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2020-04-25 / 08:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2020-04-25 / 02:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2020-04-24 / 18:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2020-04-24 / 15:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2020-04-24 / 15:30
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas