DĖL LIETUVOS KULTŪROS TARYBOS IŠFORMAVIMO IR KULTŪROS TARYBOS PIRMININKĖS DAINOS URBANAVIČIENĖS ATSTATYDINIMO