Parašo atšaukimas peticijoje: „Dėl papildomo teisinio, ekonominio ir finansinio raštingumo ūgdymo mokyklose“