Dėl Kęstučio Mažeikos atleidimo iš aplinkos ministro pareigų


Parašų: 20 303


  • Autorius: Aplinkosauginės NVO
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos Ministrui pirmininkui Sauliui Skverneliui, Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai
  • Kategorija: Kita


Atnaujinimas (2020-05-17):
Nuo gegužės 12 d., kai buvo paskelbta ši peticija, įvyko keli pokyčiai. Aplinkos viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė pasitraukė iš užimamų pareigų. Punktas dėl lankų paskelbtas netekusiu galios. Taip pat pradėtas teisėkūros procesas, kuris turėtų atstatyti Medžioklės taisyklių nuostatas į tas, kurios galiojo iki gegužės 8 d.

Tačiau aplinkos ministras Kęstutis Mažeika neprisiėmė atsakomybės už savo veiksmus ir padarytas klaidas. Jis ir toliau išlaiko ir išsako išskirtinai ūkinį požiūrį į gamtą ir jos apsaugą, o balsavime Seime balsavo prieš Medžioklės įstatymo pataisas, kurios uždraustų lankų naudojimą. Ministrą užstojo pagrindiniai šalies vadovai, tačiau jis yra negrįžtamai praradęs gamtos apsauga susirūpinusios visuomenės pasitikėjimą. 
Todėl mes ir toliau manome, kad Kęstutis Mažeika nėra tinkamas užimti aplinkos ministro pareigų ir turėtų būti iš jų atleistas. O vietoje jo turėtų būti paskirtas politikas, kuris pasižymėtų kitokiomis vertybėmis ir elgesio normomis.

Žemiau - originalus gegužės 12 d. peticijos tekstas.
___________________________________________________________________________
Gegužės 8 dieną aplinkos ministras Kęstutis Mažeika savo įsakymu vienašališkai ir be diskusijų patvirtino naujas Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles. Kilus visuomenės pasipiktinimui, ministras ir jam tiesiogiai pavaldi viceministrė Rasa Vaitkevičiūtė viešai melavo apie tai, kad šios taisyklės buvo suderintos su visomis pusėmis, taip pat ir visuomeninėmis organizacijomis. Ministras iki šios akimirkos neatsiprašė visuomenės už savo sprendimą, neatsiprašė už melą, neatsiprašė už viešus įžeidinėjimus sprendimo teisėtumu ir teisingumu suabejojusių asmenų ir organizacijų atžvilgiu, neatšaukė nederinto įsakymo, neprisiėmė politinės atsakomybės. Jis ir toliau bando išvengti savo asmeninės atsakomybės, o visuomenę apgauti tik vieno punkto išbraukimu.

Todėl mes dar kartą primename, kad:

1. Patvirtinti Medžioklės taisyklių pakeitimai buvo pateikti medžiotojų organizacijų.
2. Ministras ir viceministrė asmeniškai dalyvavo šių taisyklių derinime su medžiotojų organizacijomis – tai vienintelė pusė, su kuria buvo derinta. Ministras ir viceministrė patys yra medžiotojai.
3. Ministras neužtikrino, kad būtų surengtas Medžioklės tarybos posėdis, kuriame pasiūlymai būtų suderinti su kitomis suinteresuotomis pusėmis.
4. Visuomenei pateiktame Taisyklių projekte nebuvo dalies pakeitimų, kurie atsirado tik pasirašytoje redakcijoje. Tokiu būdu grubiai pažeisti esminiai Teisėkūros principai.
5. Naujose Medžioklės taisyklėse įvesta aibė neetiškų ir nepriimtinų sprendimų, tokių kaip lankų naudojimas, platesnis prožektorių naudojimas, medžioklė su šunimis naktį ir kt.
6. Po patvirtinimo kilus nepasitenkinimui, ministras ir viceministrė viešai ir daug kartų melavo, kad pasiūlymai pateikti Medžioklės konsultacinės tarybos, taip pat suderinti su visuomenininkais.
7. Ministras ir viceministrė viešai ir daug kartų melavo, kad lankų įteisinimas yra ne įteisinimas, o uždraudimas.
8. Ministras viešai ir daug kartų menkino prieš šį sprendimą pasisakančias visuomenines organizacijas ir asmenis.
9. Ministras iki šios akimirkos neatšaukė savo sprendimo ir neatsiprašė nei už jį, nei už savo elgesį.

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika yra išskirtinai ūkinio požiūrio politikas. Jis nuolat pabrėžia, kad gamtos apsaugos klausimus gali spręsti tik ūkio šakų ekspertai, o gamtą vertybe laikanti visuomenės dalis turi įvairių sutrikimų ir turėtų būti mokoma bei šviečiama. Ministras Kęstutis Mažeika ne kartą pasižymėjo vienašališkų sprendimų priėmimu, kaip, pavyzdžiui, Punios šilo rezervato plėtros sustabdyme, kurį teismas įvertino kaip nepagrįstą.

Mes įsitikinę, kad šis ministras nėra tinkamas spręsti Lietuvos ir Europos aplinkosaugos iššūkius. Mes įsitikinę, kad šis ministras neatitinka net minimalių politikui keliamų etikos, skaidrumo ir demokratinio sprendimų priėmimo reikalavimų.

Todėl reikalaujame:
• pavesti ministrui atšaukti tinkamai su visuomene nederintas Medžioklės taisykles,
• atleisti ministrą Kęstutį Mažeiką ir viceministrę Rasą Vaitkevičiūtę iš užimamų pareigų ir vietoje jų paskirti žmones, kurie galėtų kryptingai ir demokratiškai spręsti aplinkos ir gamtos apsaugos problemas.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-10-07 / 05:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-08-09 / 13:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-07-23 / 16:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-07-22 / 14:18
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2020-07-22 / 11:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2020-07-13 / 10:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2020-06-18 / 21:40
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2020-06-14 / 07:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2020-06-06 / 10:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2020-05-29 / 12:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2020-05-24 / 12:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2020-05-22 / 22:35
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2020-05-22 / 12:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2020-05-21 / 02:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2020-05-21 / 01:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2020-05-20 / 16:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2020-05-20 / 12:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2020-05-20 / 00:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2020-05-19 / 22:59
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2020-05-19 / 22:25
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2020-05-19 / 21:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2020-05-19 / 15:12
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2020-05-19 / 13:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2020-05-19 / 12:08
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2020-05-19 / 12:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2020-05-19 / 11:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2020-05-19 / 06:44
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2020-05-19 / 00:14
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2020-05-18 / 23:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2020-05-18 / 23:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas