Dėl iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veiklos Pramonės g. 1, Alytuje


Parašų: 770


  • Autorius: Antanina Snarskienė
  • Adresuota: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, Aplinkos apsaugos agentūrai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, Alytaus priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, Alytaus miesto savivaldybės administracijai
  • Kategorija: Aplinkosauga

Mes, Lietuvos Respublikos piliečiai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei 14 straipsnio nuostatomis, kreipiamės į Jus su prašymu pripažinti šį mūsų kreipimąsi peticija.

Kreipimosi priežastys ir tikslai:
2020 m. gegužės 7 d. UAB APLINKOS VADYBA viešai paskelbė informaciją apie parengtą Iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veiklos, Pramonės g. 1, Alytus, poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) ataskaitą. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) organizatorius – Alytaus mieste registruota UAB „MS LT01“. Viešas PAV ataskaitos pristatymas nuotoliniu būdu numatytas 2020 m. birželio 8 d., 17:00 val. Bendrovė praeitų metų pabaigoje paskelbė, kad planuoja cheminės konversijos būdu gaminti tokias medžiagas, kaip magnio sulfatas, silicio hidroksidas, natrio sulfatas. Taip pat gamybos procese bus gaunamos žaliavos - milteliai, naudojami metalurgijos pramonėje ir kvarcinis smėlis. Įmonės atstovas teigia, kad neva UAB „MS LT01“ kartu su mokslininkais sukūrė visiškai unikalią technologiją, kurios pagalba bus atliekamas granito perdirbimas. Numatomas uolienos (granito) suvartojimas per metus – apie 60 000 tonų. Atgabentą iškastinę mineralinę uolieną iš Vokietijos bei kitų šalių numatoma smulkinti malūnu iki reikiamos frakcijos. Gauta skalda bus talpinama į uždaras talpas, kuriuose bus apdorojama technine sieros rūgštimi. Planuojama, kad per metus bus išgaunama beveik 200 000 tonų magnio sulfato, beveik 60 000 tonų metalų hidroksidų, 9 000 tonų natrio sulfato, beveik 20 000 tonų amorfinio silicio oksido. Gamybos procese bus naudojamos agresyvios aplinkai ir žmogaus sveikatai cheminės medžiagos: sieros rūgšties net ~82 000 tonų, iš kurių gamybinėse patalpose esančiuose rezervuaruose bus nuolat saugoma net ~1 500 tonų, natrio hidroksido – 10 000 tonų, azoto rūgšties – 36 tonos, vandenilio peroksido bus sunaudojama taip pat didžiuliai kiekiai ~ 2 000 tonų per metus. Abejų šių medžiagų pavojingumo klasės ir kategorijos pakankamai aukštos. T.y. jų galimas poveikis žmogaus sveikatai vertinamas kaip labai pavojingas. Vien tik per parą į įmonės patalpas Pramonės g. 1, Alytuje, žaliavą pristatys maždaug 15 sunkiasvorių transporto priemonių talpinančių po ~24 t šios uolienos. O kur dar sieros rūgšties (iki 15 kartų per dieną) ir kitų gamybos procesui reikalingų medžiagų atgabenimas krovininiu autotransportu. Iš viso per parą į įmonę atvažiuos net 55 sunkiasvorės transporto priemonės, kurios atvyks/išvyks nuo 7 iki 22 val.ir joms ūkinės veiklos teritorijoje net nėra numatyta stovėjimo aikštelių. Šalia planuojamos ūkinės veiklos (iki 200 m atstumu) yra keletas įmonių su beveik 1000 darbuotojų, visuomeninės paskirties pastatas - Alytaus kultūros centras, maitinimo įstaiga, gyvenamieji namai, o už keleto šimtų metrų yra net saugoma teritorija - Gulbynės ornitologinis draustinis. PAV ataskaitoje yra įvardinti net 29 stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, pateikti teršalų sklaidos ore modeliavimo rezultatai.
Mes manome, jog vystant šią veiklą Alytaus miesto gyventojams bei gamtai atsiranda realus pavojus ne tik galimos avarijos atveju, bet ir gamybos procese į aplinką patenkant teršalams, dėl didelio srauto sunkiasvorių transporto priemonių keliamo triukšmo ne tik šalia PŪV, bet ir miesto šiaurinėje dalyje, apie kuriuos nedviprasmiškai kalbama PAV ataskaitoje. Planuojamos ūkinės veiklos metu susidarys pavojingosios ir nepavojingosios atliekos, kurių saugojimas ir tvarkymas kelia pagrįstų abejonių dėl veiklai naudojamų pastato I-ojo aukšto bei rūsio patalpų techninės būklės. Pažymėtina, kad PAV-e teigiama, jog rūsio patalpos bus naudojamos ne tik gamybai, bet ir pirmame aukšte avarinio išsiliejimo metu išsiliejusių skysčių surinkimui. Dalis rūsio patalpų yra po vykdančios siuvimo veiklą įmonės UAB „HALTEX“ patalpomis. Kas kelia realią riziką joje dirbantiems net 350 žmonių. Tai tik dalis priežasčių dėl ko mes kreipiamės į Jus.

Reikalavimai ir siūlymai:

Mes, pasirašę šią peticiją-kreipimąsi, nesutinkame, kad iškastinių mineralinių uolienų perdirbimo veikla būtų vystoma adresu Pramonės g. 1, Alytuje.

Nesutinkame su 2020 m. gegužės 7 d. paskelbta UAB APLINKOS VADYBA (planuojamos ūkinės veiklos organizatorius UAB „MS LT01“) parengta poveikio aplinkai ataskaita.

Prašome PAV subjektų, kurie pagal kompetenciją teiks išvadas dėl PAV ataskaitos: Aplinkos apsaugos agentūros, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Alytaus departamento, Alytaus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Alytaus miesto savivaldybės administracijos atidžiai ir atsakingai išnagrinėti minėtą ataskaitą, atsižvelgti į galimą šios veiklos keliamą pavojų alytiškių sveikatai bei neigiamą poveikį ne tik aplinkai, bet ir kitoms šalia veikiančioms verslo įmonėms.

Prašome įvertinti aplinkybę, jog PAV ataskaitoje nebuvo nagrinėta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme numatyta galimybė dėl vietos alternatyvų planuojamai ūkinei veiklai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta galimybe Aplinkos apsaugos agentūros prašome organizuoti konsultantų dalyvavimą PAV ataskaitai ir ateityje kartu su ja pateiktoms poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadoms vertinti.


Pareiškėjas
Antanina Snarskienė

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-08-17 / 13:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-08-16 / 10:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-08-07 / 02:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-08-05 / 22:21
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2020-08-05 / 19:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2020-08-05 / 18:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2020-08-05 / 17:10
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2020-08-05 / 16:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2020-08-05 / 14:50
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2020-08-05 / 12:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2020-08-05 / 10:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2020-08-05 / 09:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2020-08-04 / 21:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2020-08-04 / 17:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2020-08-04 / 11:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2020-08-04 / 08:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2020-06-18 / 18:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2020-06-18 / 11:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2020-06-15 / 23:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2020-06-15 / 23:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2020-06-15 / 21:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2020-06-13 / 14:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2020-06-11 / 14:19
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2020-06-10 / 07:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2020-06-09 / 09:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2020-05-31 / 09:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2020-05-28 / 11:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2020-05-26 / 14:34
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2020-05-26 / 09:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2020-05-26 / 08:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas