Griežtinti bausmes už žiaurų elgesį su gyvūnais


Parašų: 89 613
Statusas: Pasiektas, priimti įstatymų pakeitimai


  • Autorius: Vet.
  • Adresuota: VMVT, LR Seimas
  • Kategorija: Aplinkosauga

Atėjo laikas sustabdyti šį verslą Lietuvoje, kuris luošina gyvūnus, todėl siūlome griežtinti bausmes už žiaurų elgesį su gyvūnais. 

Visame pasaulyje yra pripažįstamos 5 pagrindinės gyvūnų laisvės (teisės):

• Laisvė nuo troškulio ir alkio - turėti priėjimą prie švaraus vandens, pašaro atsižvelgiant į gyvūno rūšį, amžių, fiziologinę būklę ir, kad būtų patenkintas vandens ir maisto medžiagų kiekis gyvūno normaliai kondicijai ir sveikatingumui palaikyti.

• Laisvė nuo nepatogumo - užtikrinti tinkamą aplinką, įskaitant pastogę, apsaugą nuo nepalankių oro sąlygų.

• Laisvė nuo skausmo, sužalojimo ir ligos – gyvūnams turėtų būti suteikiama veterinarinė pagalba, įskaitant prevencines priemones nuo ligų ir sužalojimų.

• Laisvė išreikšti normalų elgesį – atsižvelgiant į gyvūno rūšį turėti galimybę natūraliai elgtis, turėti pakankamai erdvės judėjimui, turėti galimybę turėti socialinius ryšius su kitais gyvūnais.

• Laisvė nuo baimės ir streso – gyvūnai turi būti prižiūrimi ir laikomi tokiomis sąlygomis, kad išvengtų nereikalingo streso.

Mes siekiame užtikrinti šias sąlygas kiekvienam gyvūnui ir griežtas bausmes asmenims, kurie pažeidžia Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytus reikalavimus (Įsakymas dėl veterinarijos reikalavimų prekybai gyvūnais augintiniais; Dėl veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams; Dėl gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo), taip pat šiomis dienomis gyvūnai buvo deginami, t.y. Sveikų gyvūnų nužudymas sukeliant jiems skausmą bei kančias, kas prieštarauja VMVT teisės aktuose nustatytiems reikalavimams ir žinoma humaniškam elgesiui. Šiuo metu skiriama bausmė už žiaurų elgesį su gyvūnais yra per menka, tad mes siūlome skirti baudas nuo 5000 eurų ir laisvės atėmimas nuo 2 metų. 

Data Rezultatas
2021-09-10Pateikiame santrauką, kaip kreipimęsi išsakyti poreikiai buvo atliepti Seime:

 

Kreipimęsi buvo išreikšti šios iniciatyvos:
  1. Didinti baudas administracinių nusižengimų (ANK) kodekso 346 str. iki 5000 eurų.
Toks tikslas realizuotas - 2021 metų gegužę priimtas įstatymas dėl administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų, kuriuo dvigubai ir daugiau padidintos baudos: https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=d75ce790c8e811eba2bad9a0748ee64d

  1. Pakeisti baudžiamojo kodekso 310 straipsnį, kuriame dabar numatytas laisvės atėmimas iki vienerių metų.

310 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais

  1. 1. Tas, kas žiauriai elgėsi su gyvūnu, jį kankino, jeigu dėl to gyvūnas žuvo arba buvo suluošintas, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
  2. Už šiame straipsnyje numatytą veiką atsako ir juridinis asmuo
2020 m. rugsėjį, po atgarsių, kai buvo sukurtas ir šis kreipimasis, kurį pasirašė tūkstančiai Lietuvos piliečių, Seime buvo registruoti net 3 skirtingi įstatymo projektai dėl bausmių griežtinimo. Visi jie buvo atmesti. 
  1. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/5a1a5d10f0dc11eab72ddb4a109da1b5?jfwid=-1cefbqmz1a
  2. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/ebd977d0f42011eab72ddb4a109da1b5?positionInSearchResults=2&searchModelUUID=785ecae3-deff-4144-b29d-ec4ac456727b
  3. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f7d12160f7e911eab72ddb4a109da1b5?jfwid=-1cefbqmz13
Argumentai kodėl atmesta, nurodyti čia (svarstyta 2021-04-30): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/f9723960a98111eb98ccba226c8a14d7?jfwid=-1cefbqmz13 ir čia (svarstyta 2021-04-30): https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/7ce04540a98111eb98ccba226c8a14d7?jfwid=-1cefbqmy96

 

Apibendrinant, šios kadencijos Seimas 2021 m. pavasario sesijoje šį klausimą nagrinėjo ir priėmė sprendimus. Kreipimosi reikalavimai dalyje dėl baudos dydžių įgyvendinti, o dalyje dėl laisvės atėmimo bausmės griežtinimo - argumentuotai negali būti įgyvendinami.


# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2021-08-26 / 01:37
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Violeta (Vilnius)
2021-08-11 / 17:52
Būtina didinti baudas ir atsakomybę už bloga elgesį su gyvūnais
3 Neskelbiama
2021-08-03 / 08:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2021-07-23 / 16:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2021-07-08 / 03:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2021-07-02 / 02:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2021-07-01 / 10:24
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2021-06-21 / 13:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2021-06-06 / 19:29
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2021-06-05 / 16:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2021-06-05 / 16:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2021-06-05 / 15:26
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2021-06-05 / 15:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2021-04-21 / 16:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2021-04-07 / 12:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2021-03-16 / 18:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2021-03-13 / 10:42
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2021-02-26 / 19:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Lina (Mažeikiai)
2021-02-25 / 20:30
Stirpiai sugriežtinti, kad noras nebekiltu niekam daugiau jų skriausti.
20 Neskelbiama
2021-02-23 / 12:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2021-02-14 / 13:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2021-02-04 / 13:33
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2021-02-01 / 23:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Gabrielė (Alytus)
2021-02-01 / 19:32
Būtina griežtinti bausmes už netinkamą elgesį su gyvūnais ar gyvuliais. Privaloma žmones, laikančius gyvūnus ir kritiškai vertinti gyvenimo sąlygas. Negalima jų grąžinti daugintojams.
25 Greta
2021-02-01 / 14:43
Reikia griežtinti bausmes už žiauru elgesni su gyvunais!!!!
26 Neskelbiama
2021-01-31 / 22:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2021-01-25 / 20:16
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Virginijus (Vilnius)
2021-01-24 / 18:09
Ginti ne tik augintinių, bet ir ūkinių gyvūnų teises, nes labiausiai ir daugiausiai kenčia. Griežtinti bausmes už žiaurų elgesį su gyvūnais.
29 Neskelbiama
2021-01-22 / 10:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2021-01-08 / 13:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas

Peticija gali būti panaudota politinėje ar partijų veikloje, teikiant siūlymus valstybinėms institucijoms.