LRVI-jos turi prievolę laikytis LR Konstitucijos, nesilaikymas yra esminis viešojo intereso pažeidimas