LRVI-jos turi prievolę laikytis LR Konstitucijos, nesilaikymas yra esminis viešojo intereso pažeidimas


Parašų: 152


  • Autorius: J.S.
  • Adresuota: Skirta visiems LR valstybės ir EU tarnautojams pagal kompetenciją, ir visiems turintiems galią įvykdyti peticijos reikalavimus
  • Kategorija: Kita

„Lietuvos įstatymų leidėjas nepateikė viešojo intereso apibrėžimo, ir teismas kiekvieną kartą turi ad hoc nustatyti viešojo intereso buvimo faktą. [...] viešasis interesas suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai [...].“
(236psl. https://www.lvat.lt/data/public/uploads/2018/01/16_apibendrinimas.pdf)

LR Konstitucija yra aukščiausią juridinę galią turintis teisės aktas, kuriuo grindžiami visi Lietuvos Respublikos teisės aktai, kuriais grindžiamas visas lietuvių tautos ir Lietuvos gyventojų gyvenimas. Todėl, LR Konstitucija ir tai, kad ją gerbtų ir joje nustatytų normų laikytųsi visi gyventojai ir ypač LR valstybinės institucijos (toliau – LRVI) / valstybės tarnautojai yra svarbiausias LR gyventojų (viešasis) interesas.

Taigi, visi pasirašę šią peticiją:

• išreiškia savo viešąjį interesą t. y. svarbą, reikalingumą ir reikšmingumą, kad LRVI-jos nepažeidinėtų LR Konstitucijos.

Ir reikalauja:

• kompetentingų valstybės tarnautojų imtis visų reikiamų veiksmų, viešąjam interesui apginti atvejais, kai LRVI-jos pažeidė / pažeidžia LR Konstituciją t. y. pažeidžia svarbiausią viešąjį interesą;
• reikalauja įpareigoti LRVI-jas pašalinti padarytus LR Konstitucijos pažeidimus;
• ir / arba reikalaujame kreiptis į teismą / Konstitucinį teismą ir pan., kad pastariejį pašalintų LRVI-jų padarytus pažeidimus, tais atvejais, kai LRVI-jos nešalina padarytų LR Konstitucijos / viešojo intereso pažeidimų pačios.

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2020-12-27 / 16:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2020-11-15 / 11:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2020-10-31 / 16:31
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2020-08-23 / 17:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Neskelbiama
2020-08-15 / 22:57
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
6 Neskelbiama
2020-08-12 / 21:51
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
7 Neskelbiama
2020-08-11 / 19:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
8 Neskelbiama
2020-08-10 / 00:52
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2020-08-09 / 18:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Neskelbiama
2020-08-09 / 12:07
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
11 Neskelbiama
2020-08-08 / 16:48
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
12 Neskelbiama
2020-08-08 / 00:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2020-08-07 / 22:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2020-08-07 / 12:23
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2020-08-07 / 11:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2020-08-07 / 00:41
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2020-08-06 / 22:09
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2020-08-06 / 09:04
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2020-08-06 / 08:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama
2020-08-06 / 08:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
21 Neskelbiama
2020-08-05 / 23:45
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas