nedrįskit kirst Girulių miško! ne jūs pasodinot, ne jus turit teisę naikint