Vienai žemaičių tautai - viena vėliava!

1 611 PARAŠAI

Adresuota: Lietuvos heraldikos komisija ir Žemaičių kultūros draugija
Kategorija:


Vienai žemaičių tautai – viena vėliava!

Nuo senų senovės žemaičių tauta pasižymėjo užsispyrimu, karingumu bei vienybe. Šimtus metų trukę nuolatiniai kryžiuočių puldinėjimai nualino Žemaitiją. Per žudymus, kankinimus, apgaules ir išdavinėjimus 1413 metais Žemaitija buvo pakrikštyta.

Einant laikui, vienybė iš mūsų buvo atimta, mūsų tauta susiskaldė. Konkretus to pavyzdys - daugybė įvairių Žemaitijos vėliavų rūšių. Esame viena tauta, o turime bent septynias skirtingas vėliavas. Pats žodis vėliava reiškia - vėlių valia. Nešdami vėliavą žemaičiai suprasdavo, kad protėvių vėlės eina kartu ir jausdavo jų palaikymą. O šiandien pasižiūrėjus į įvairias naudojamas vėliavas su svetimomis simbolikomis, kažin ar protėviai palaikytų.

Stengdamiesi susigrąžinti atimtą vienybę, nusprendėme, kad laikas žemaičių tautai išsirinkti vieną vėliavą, kurią naudotų visa Žemaitija ir visi pasaulio žemaičiai.

1999 m. liepos 22 d. Žemaičių kultūros draugijos iniciatyva vėliava buvo atnaujinta. Deja, šis naujadaras sukėlė dar didesnį susiskaldymą tarp žemaičių, netgi pasipiktinimą, kad Žemaitijos vėliavoje yra lotyniškas užrašas „Patria Una“, taip pat uždėta svetima karūna, o vienas iš skydo laikytojų - tikrai ne žemaičių karys.

Pasirašydami šią peticiją reikalaujame, kad žemaičių tauta turėtų vieną bendrą vėliavą, kurią išsirinks visa tauta, padedama nepriklausomų istorikų ir heraldikos žinovų. Vėliavos rinkimai bus skelbiami vėliau.

Taip pat pasirašydami šią peticiją, mes reikalaujame, kad 1999 metais Žemaičių kultūros draugijos (ŽKD) sukurta vėliava būtų pakeista į visos žemaičių tautos išrinktą vėliavą arba nuo ŽKD vėliavos būtų nuimta svetimų kultūrų simbolika (Lotyniškas užrašas "Patria Una", skydo laikytojai, karūna ir meškos apykaklė).Vėinā žemaitiu tautā – vėina vieliava!

Nu senū senuovės žemaitiu tauta pasižimiėjė užsėspirėmu, karingomu ėr vėinībė. Šīmtus mētu trokė nolatėnē križiuočiu puldiniejėmā išsekėna Žemaitėjė. Per apgaulės, ėšdaviniejėmus, žudīmus, konkėnėmus 1413 metās Žemaitėjė bova pakrėkštīta.

Enont laikou, vėinībė ėš mūsa bova atīmta, mūsa tauta susėskāldė. Konkretus tuo pavizdīs – daugybė ivairių Žemaitėjės vieliavu rušiū. Esām vėina tauta, o torēm bėnt septīnės skėrtīngas vieliavas. Pats žuodis vieliava reišk - vieliū valia. Nešdamė vieliava žemaitē suprāsdava, ka pruotieviu vielės ēn kartu ėr jausdava palaikīma. O šindėina pažiuriejus i Žemaitėjuo nauduojamas ivairės vieliavas su svetėmuom simbuolikuom, kažėn a pruotėvē palaikītu.

Stėngamies susėgražīntė atīmta vėinībė, tudiel nusprėndiem, ka laiks žemaitēms ėšsėrīnktė vėina vieliava, katron nauduos vėsa Žemaitėjė ėr vėsė pasaulė žemaitē.

1999 m. lėipas 22 d. Žemaitiu kultūras draugėjės iniciatīva, vieliava bova atnaujīnta. Gaila, bet šėts naujadārs sukielė dar dėdēsni susėskaldīma tarp žemaitiu, net pasipėktėnėma, ka Žemaitėjės vieliavuo īr lotīnėšks ūžrašus „Patria Una“, tēp pat uždieta svetėma karūna, o vėins ėš skīda laikītuoju - tėkrā ne žemaitiu karīs.

Pasėrašīdamė šīn peticijė reikalaujēm, ka žemaitiu tauta turietu tik vėina bėndra vieliava, katron ėšrīnks vėsa žemaitiu tauta, padedama nepriklausuomu ėstuoriku ėr herāldikas žėnuovu. Vieliavas rinkėmā būs skēlbamis vėliau.

Pasėrašīdamė šīn peticijė, mes reikalaujēm, ka 1999 m. Žemaitiu kultūras draugėjės (ŽKD) sukorta vieliava
būtu pakeista i vieliava katron išrīnks žemaitiu tauta arba nu ŽKD vieliavas būtu nuīmta svetėmū kultūru simbuolika (Lotīnėšks ūžrašus "Patria Una", skīda laikītojē, karūna ėr meškuos apīkaklė).
Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama (Šiauliai)
2021-04-08 / 23:22
Noriu jog būtų tikra simbolika ir be nukripimu. Labai svarbu žinoti į ką keičiame
2 Darius (Klaipėda)
2021-04-08 / 16:13
reikalauju, kad 1999 metais Žemaičių kultūros draugijos (ŽKD) sukurta vėliava būtų pakeista į visos žemaičių tautos išrinktą vėliavą arba nuo ŽKD vėliavos būtų nuimta svetimų kultūrų simbolika (Lotyniškas užrašas "Patria Una", skydo laikytojai, karūna ir meškos apykaklė).
3 Vincas (Telšiai)
2021-03-25 / 18:17
Už vieną vėliava ir už laisvą meška ir jokių pridėtinių simbolių.
4 Neskelbiama (Panevėžys)
2021-03-18 / 19:02
Na tikrai meska turetu but viena ir ne su apykakle ar dar kokia sudina makedonijos saule.
5 Marius (Kretinga)
2021-03-01 / 22:20
Veina balta vieleva,liousas Lokys rauduonam gerbe!!!
6 Linas (Skuodas)
2021-02-10 / 23:00
Žemaitėjės vieliavas netoro ligšiuolē tik dėltuo,kad anū yr ciela galybė i ni vėinuos truopniuos.Senē laiks turietė sāva vieliava,katra atspindietu mūsa istuorėjė i suvienytu žemaitius!!!
7 Algėrds (Skuodas)
2021-02-10 / 20:56
A mes kokėi gryba kad savėm pristatytumem su vieliava katra skelb api mūsa pralaimiejema;D nuimkėt mešką ontkakli!!;D
8 Neskelbiama (Plungė)
2021-02-04 / 03:37
Būkem protingesni už kitas tauteles ir vienīkīmuos po veinu žėnklu!
9 Aušrelė (Viekšniai)
2021-01-29 / 14:39
Už vėina žemaitiu vieliava! Būkem vieningi i toliau.
10 Jūratė (Šiauliai)
2021-01-27 / 22:06
Viena tauta, viena valstybė (Žemaitiu), vienas vadas.
11 Linas (Šiauliai)
2021-01-27 / 22:03
Už vėina žemaitiu vieliava! Būkem vieningi i toliau
12 Rimas (Kaunas)
2021-01-20 / 16:15
SUSI GRAŽINKIME LAISVĄ MEŠKĄ NE TIK Į VĖLIAVĄ BET IR MŪSŲ VISŲ MIŠKUS
13 Remigijus
2020-12-16 / 20:47
Žinoma kad privalo būti tik ,1 vėliava ir ne daugiau.
14 Audrius (Mažeikiai)
2020-11-24 / 20:56
Žemaičiams viena vėliava reikalinga, bendra visiems i be jokiu prideteniu i vailu simbuoliu , kap linciugs, do vaiduokle i lotyneskas keverzuones.
15 Renatas
2020-11-23 / 19:58
Islaisvinkem meskeli is linciuga!! Veina Zamaitija veina vieliava.
16 Eugenijus (Palanga)
2020-10-30 / 20:43
Aš už vieną vėliavą visiems Žemaičiams. Dabartinė vėliava netinkama.
17 Neskelbiama
2020-10-30 / 19:38
Latgaliai Latvijoj turi savo vienintelę vėliavą, tai kodėl žemaičiams Lietuvoj neturėt savosios?
18 Vidmantas
2020-10-29 / 17:11
Pritatu kad reik apsibreste kap tauta veina karta vo ne kap palaida bala bute.
19 Andrius (Kaunas)
2020-10-29 / 07:31
Kad nebūtų kryžių jaučių galvose ir grandinėmis sukaustytų meškų.
20 Aurelija
2020-10-28 / 21:32
Pritaru jusu pasiulymou, tekra rek veinuos veliavuos.
21 Kristina (Rietavas)
2020-10-25 / 22:12
Už vėina žemaitiu vieliava! Būkem vieningi i toliau
22 Jordana
2020-10-25 / 08:27
Uz veina zemaitejes vieliava pasirasau. 32 Jordana Juskiene 2020-10-25
23 Kristina
2020-10-23 / 16:01
Aš irgi galvuoju, kad reik Žemaičiams veinuos vieliavas.
24 Neskelbiama
2020-10-22 / 19:10
Butina turėti viena ,nes esam viena zemaitija, o ne padalinta i zemaiteles
25 Artūras-Žemaitis (Plungė)
2020-10-22 / 16:13
Sutinku su tou,kad veina vieliava be kėtataučių žėnklų būtom šauniausė ir tėksliausė
26 Lukas (Plungė)
2020-10-22 / 08:24
Kikveina šalis tor sav virliav tai kuo mes žemaite negalem turiet kap bėndra tauta veinuos vieliavs
27 Arturas (Mažeikiai)
2020-10-21 / 23:03
Mes laisvi zmuones atlaisvinkem i musa meskele nu tromdonciu simbuoliku.
28 Vida (Mažeikiai)
2020-10-21 / 22:54
Žemaitės istuorėj yr vėina tad ir vieliva tor bút vêina. Galų gale išlaisvinkem sav têkr simbuol mešk.
29 Virginijus
2020-10-21 / 21:43
Vēina vieliava-vēina taūta... ī ne ketēp.......
30 Neskelbiama (Plungė)
2020-10-21 / 20:54
Aš manau, ka būtu gera ka žeimaitėj turietu veina i vienynteli sava vieliava. Gal ir žmuonis labiau vienyngi būtų. Per vėsa žeimaitėje jau yra per daug gal vėliavų, rek veinuos ir vienyntelis.

Dėl Aplinkos apsaugos departamento direktorės Olgos Vėbrienės grąžinimo į pareigas bei nepasitikėjimo pareiškimo ir interpeliacijos procedūros inicijavimo Aplinkos ministrui Simonui Gentvilui (122)

J.. Adresuota: Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai Lietuvos Respublikos Ministrei Pirmininkei Ingridai Šimonytei Lietuvos Respublikos Vyriausybei Lietuvos Respublikos Seimui Lietuvos žurnalistų sąjungai

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas 2021-04-09 netikėtai ir dėl abejotinos...

Nacionalinė gedulo diena gerb. Maestro Ostapenko netekčiai paminėti (6)

Ervinas. Adresuota: Lietuvos Respublikos seimas

2021-04-14 Netekome visiems gerai pažįstamo, širdžiai artimo draugo, bičiulio, nuostabaus...