Vienai žemaičių tautai - viena vėliava!


Parašų: 1 716


  • Autorius: VšĮ " Žemaitijos keliais"
  • Adresuota: Lietuvos heraldikos komisija ir Žemaičių kultūros draugija
  • Kategorija: Valdžia ir politika


Vienai žemaičių tautai – viena vėliava!

Nuo senų senovės žemaičių tauta pasižymėjo užsispyrimu, karingumu bei vienybe. Šimtus metų trukę nuolatiniai kryžiuočių puldinėjimai nualino Žemaitiją. Per žudymus, kankinimus, apgaules ir išdavinėjimus 1413 metais Žemaitija buvo pakrikštyta.

Einant laikui, vienybė iš mūsų buvo atimta, mūsų tauta susiskaldė. Konkretus to pavyzdys - daugybė įvairių Žemaitijos vėliavų rūšių. Esame viena tauta, o turime bent septynias skirtingas vėliavas. Pats žodis vėliava reiškia - vėlių valia. Nešdami vėliavą žemaičiai suprasdavo, kad protėvių vėlės eina kartu ir jausdavo jų palaikymą. O šiandien pasižiūrėjus į įvairias naudojamas vėliavas su svetimomis simbolikomis, kažin ar protėviai palaikytų.

Stengdamiesi susigrąžinti atimtą vienybę, nusprendėme, kad laikas žemaičių tautai išsirinkti vieną vėliavą, kurią naudotų visa Žemaitija ir visi pasaulio žemaičiai.

1999 m. liepos 22 d. Žemaičių kultūros draugijos iniciatyva vėliava buvo atnaujinta. Deja, šis naujadaras sukėlė dar didesnį susiskaldymą tarp žemaičių, netgi pasipiktinimą, kad Žemaitijos vėliavoje yra lotyniškas užrašas „Patria Una“, taip pat uždėta svetima karūna, o vienas iš skydo laikytojų - tikrai ne žemaičių karys.

Pasirašydami šią peticiją reikalaujame, kad žemaičių tauta turėtų vieną bendrą vėliavą, kurią išsirinks visa tauta, padedama nepriklausomų istorikų ir heraldikos žinovų. Vėliavos rinkimai bus skelbiami vėliau.

Taip pat pasirašydami šią peticiją, mes reikalaujame, kad 1999 metais Žemaičių kultūros draugijos (ŽKD) sukurta vėliava būtų pakeista į visos žemaičių tautos išrinktą vėliavą arba nuo ŽKD vėliavos būtų nuimta svetimų kultūrų simbolika (Lotyniškas užrašas "Patria Una", skydo laikytojai, karūna ir meškos apykaklė).Vėinā žemaitiu tautā – vėina vieliava!

Nu senū senuovės žemaitiu tauta pasižimiėjė užsėspirėmu, karingomu ėr vėinībė. Šīmtus mētu trokė nolatėnē križiuočiu puldiniejėmā išsekėna Žemaitėjė. Per apgaulės, ėšdaviniejėmus, žudīmus, konkėnėmus 1413 metās Žemaitėjė bova pakrėkštīta.

Enont laikou, vėinībė ėš mūsa bova atīmta, mūsa tauta susėskāldė. Konkretus tuo pavizdīs – daugybė ivairių Žemaitėjės vieliavu rušiū. Esām vėina tauta, o torēm bėnt septīnės skėrtīngas vieliavas. Pats žuodis vieliava reišk - vieliū valia. Nešdamė vieliava žemaitē suprāsdava, ka pruotieviu vielės ēn kartu ėr jausdava palaikīma. O šindėina pažiuriejus i Žemaitėjuo nauduojamas ivairės vieliavas su svetėmuom simbuolikuom, kažėn a pruotėvē palaikītu.

Stėngamies susėgražīntė atīmta vėinībė, tudiel nusprėndiem, ka laiks žemaitēms ėšsėrīnktė vėina vieliava, katron nauduos vėsa Žemaitėjė ėr vėsė pasaulė žemaitē.

1999 m. lėipas 22 d. Žemaitiu kultūras draugėjės iniciatīva, vieliava bova atnaujīnta. Gaila, bet šėts naujadārs sukielė dar dėdēsni susėskaldīma tarp žemaitiu, net pasipėktėnėma, ka Žemaitėjės vieliavuo īr lotīnėšks ūžrašus „Patria Una“, tēp pat uždieta svetėma karūna, o vėins ėš skīda laikītuoju - tėkrā ne žemaitiu karīs.

Pasėrašīdamė šīn peticijė reikalaujēm, ka žemaitiu tauta turietu tik vėina bėndra vieliava, katron ėšrīnks vėsa žemaitiu tauta, padedama nepriklausuomu ėstuoriku ėr herāldikas žėnuovu. Vieliavas rinkėmā būs skēlbamis vėliau.

Pasėrašīdamė šīn peticijė, mes reikalaujēm, ka 1999 m. Žemaitiu kultūras draugėjės (ŽKD) sukorta vieliava
būtu pakeista i vieliava katron išrīnks žemaitiu tauta arba nu ŽKD vieliavas būtu nuīmta svetėmū kultūru simbuolika (Lotīnėšks ūžrašus "Patria Una", skīda laikītojē, karūna ėr meškuos apīkaklė).
# Vardas Komentaras
1 Neskelbiama
2021-09-18 / 10:54
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
2 Neskelbiama
2021-08-23 / 11:01
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
3 Neskelbiama
2021-08-22 / 23:27
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
4 Neskelbiama
2021-08-14 / 22:53
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
5 Indrė (Plungė)
2021-08-14 / 01:25
Aš už tikrąją Žeimaitijos vėliavą, be jokių pavadėlių ar karūnų. A aiske pasakiau.
6 Edgaras (Jonava)
2021-08-09 / 02:00
Iśllaisvint meškele. Viena vėliava, su laisva meškele be apykakles.
7 Neskelbiama (Telšiai)
2021-08-04 / 01:34
Pasėrašīdamė šīn peticijė, aš reikalauju, ka 1999 m. Žemaitiu kultūras draugėjės (ŽKD) sukorta vieliava būtu pakeista i vieliava katron išrīnks žemaitiu tauta arba nu ŽKD vieliavas būtu nuīmta svetėmū kultūru simbuolika (Lotīnėšks ūžrašus "Patria Una", skīda laikītojē, karūna ėr meškuos apīkaklė).
8 Neskelbiama
2021-08-02 / 14:49
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
9 Neskelbiama
2021-08-02 / 14:32
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
10 Vidmantas (Šilalė)
2021-08-02 / 08:02
Už veina bendra ir laisva Žemaiteja už laisva meška be jokiou pridėteniu simbuoliku.
11 Neskelbiama (Plungė)
2021-08-02 / 07:25
Pritariu, kad vėliava turi būti išrinkta Tautos!
12 Neskelbiama
2021-05-01 / 17:55
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
13 Neskelbiama
2021-04-08 / 23:22
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
14 Neskelbiama
2021-04-08 / 16:13
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
15 Neskelbiama
2021-03-25 / 18:17
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
16 Neskelbiama
2021-03-18 / 19:02
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
17 Neskelbiama
2021-03-01 / 22:20
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
18 Neskelbiama
2021-02-10 / 23:00
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
19 Neskelbiama
2021-02-10 / 20:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
20 Neskelbiama (Plungė)
2021-02-04 / 03:37
Būkem protingesni už kitas tauteles ir vienīkīmuos po veinu žėnklu!
21 Neskelbiama
2021-01-29 / 14:39
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
22 Neskelbiama
2021-01-27 / 22:06
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
23 Neskelbiama
2021-01-27 / 22:03
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
24 Neskelbiama
2021-01-20 / 16:15
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
25 Neskelbiama
2020-12-16 / 20:47
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
26 Neskelbiama
2020-11-24 / 20:56
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
27 Neskelbiama
2020-11-23 / 19:58
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
28 Neskelbiama
2020-10-30 / 20:43
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
29 Neskelbiama
2020-10-30 / 19:38
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas
30 Neskelbiama
2020-10-29 / 17:11
Šis įrašas yra nebeaktualus, todėl neberodomas