Parašo atšaukimas peticijoje: „A1 kategorijos suteikimas kartu su B kategorija“