Prieš prievartinį apmokamų atostogų suteikimą Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro darbuotojams pandemijos metu

Mes, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro darbuotojai, protestuojame prieš prievartinį apmokamų atostogų suteikimą pandemijos metu.
2020 metais dėl tos pačios priežasties jau buvo atsisakyta dalies atostogų.
Pasinaudodama sunkumais dėl karantino, teatro administracija verčia darbuotojus be jų sutikimo ir konsultacijų šiuo klausimu pasinaudoti apmokamomis kasmetinėmis atostogomis.

Vadovaujantis LR Darbo kodeksu, atostogų suteikimas turi būti derinamas su konkrečiu darbuotoju. Atostogų prašymą pagal savo poreikį teikia darbuotojas, o darbdavys, atsižvelgdamas į atostogų suteikimo eilę, sprendžia, ar šiuo metu gali prašymą tenkinti. Darbo sutartis yra darbdavio ir darbuotojo susitarimas, todėl sprendimų reikia ieškoti tokių, kurie būtų priimtini abiem pusėms.
Dėl darbo specifikos teatre, kultūros darbuotojams atostogos suteikiamos vienu metu, todėl derinimas su atskirais darbuotojais nevykdomas. Darbuotojų teisė būti išgirstiems realizuojama per įstatymuose numatytas informavimo ir konsultavimo procedūras, vykdomas su darbuotojų atstovais. Darbuotojų atstovas teatre - Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro profesinė sąjunga.

Reikalaujame teatro administraciją nepiktnaudžiauti savo padėtimi ir vykdyti įstatymuose numatytas procedūras. Darbą organizuoti taip, kad kiekvienas darbuotojas turėtų realią galimybę pasinaudoti kasmetinėmis atostogomis.

Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Austėja
2021-01-27 / 12:50
Pasirinkimo laisvė - kiekvieno žmogaus teisė. Priimant sprendimus turime dalyvauti MES VISI. Ne vien vadovybė. Net ir ekstremaliomis sąlygomis galima rasti išeitį, bet tam būtinas dialogas.
2 Neskelbiama (Klaipėda)
2021-01-27 / 12:37
Santykis darbdavio ir darbuotojo turi būti grįstas kitokiu principu, tuomet ir abipusė pagarba bus.
3 Gabrielė (Klaipėda)
2021-01-27 / 09:41
Nesutinku su priverstinėmis atostogomis karantino metu.
4 Neskelbiama
2021-01-26 / 23:41
Atostogos karantino metu? Jei ir taip jau buname namie, dirbame namie, mokomes namie ir net atodtogas privalome pagal kazkieno uzgaidas leisti namie???? Ar patys atostogautu tokiu laiku ir ar tikrai nori tai daryti?
5 Neskelbiama (Klaipėda)
2021-01-26 / 23:35
Darbuotojai nekalti del pandemijos pasaulyje! Jau turime ir taip daugybę apribojimų, tad leiskime bent jau atostogauti oriai, tada kai žmogus norės ar turės kokių poreikių!
6 Neskelbiama (Šiauliai)
2021-01-26 / 22:59
Nenorėčiau atostogauti, kai nėra kur atostogauti
7 Neskelbiama
2021-01-26 / 22:04
Su manim tartasi nebuvo, o demokratinėje, laisvoje valstybėje, tai būtinas žingsnis. Šis sprendimas tik ledkalnio viršūnė. Apie tai REIKA KALBĖTI.
8 Ingrida
2021-01-26 / 19:35
Atostogos šiuo atveju-antraeilis klausimas. Mano pagrindinis klausimas: kodėl nėra derinama ir pranešama informacija prieš priimant sprendimus??? Jaučiuosi ne lygiaverte kolektyvo dalimi, o daiktu. Arba neįgaliu, už kurį nusprendžia “protingesni”.
9 Ramutė
2021-01-26 / 18:33
Įstatymų reikia laikytis.Juk gyvename teisinėje valstybėje.
10 Neskelbiama (Klaipėda)
2021-01-26 / 17:23
Norime tęsti pradėtus darbus,o ne atostogauti,kad būtume pasiruošę,kai bus galima eiti į viešumą,nes ir taip bus dideli krūviai.
11 Giedrius
2021-01-26 / 16:53
Sutinku. Prieš priimdama sprendimus, administracija turi tartis su darbuotojais ar jų atstovais.
12 Neskelbiama
2021-01-26 / 16:11
Norint kokybiškai dirbti, reikia turėti kokybiškas atostogas!
13 Neskelbiama (Klaipėda)
2021-01-26 / 15:03
Nes žmonės nori turėti teisę į atostogas, kai jos yra atostogos. O ne priverstinis sėdėjimas namuose karantine.
14 Kęstutis (Klaipėda)
2021-01-26 / 15:01
Informacijos pateikimas dėl atostogų dar nereiškia atostogų laiko suderinimo.
15 Neskelbiama (Klaipėda)
2021-01-26 / 14:48
Derinta nebuvo. 2021 sausio 21d. buvo informuota apie 2021 sausio 30 prasidėsiamčias atostogas.
16 Alina
2021-01-26 / 14:47
Mes dirbam dėl to,kad gyventume,o ne gyvename dėl to,kad dirbtume.

Atiduokite Monroe ir Tali GRAŽINAI ? (1646)

Gražina. Adresuota: Aplinkos Apsaugos Departamento prie Aplinkos Ministerijos Klaipėdos valdyba

Katėms Monroe ir Talismanui reikalinga globa ir priežiūra, kuria gali pasirūpinti tik šeimininkė. Monroe reikalingas gydymas ir vaistai. Spec. Maistas. Visi dokumentai laikymui ir gyvenamosios sąlygos bus suteiktos 100% tad , prašau atsižvelgti į prašymus, ( parašus) juos sugrąžint, Gražinai Asipauskaitei. Neleiskite jas parduoti, tiems kas jas ruošiasi atimti! ....

Ar vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis turėtų būti paskelbtas šventuoju? Taip. Jis to vertas. (364)

Valdas. Adresuota: Kauno arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui

Tėvas Stanislovas - visų, esančiųjų bėdoje brolis. Atoki Paberžės kaimo parapija, į kurią tėvas Stanislovas buvo paskirtas grįžęs iš tremties, netrukus virto krizėje atsidūrusiųjų priebėga, kur jie buvo laukiami, išklausomi, šiltai priimami, taip pat ir dvasinės traukos centru. Jo asmenybės šilumą, tikrą neturtą ir asketizmą, išmintį pamena visi jį pažinojusieji. Tėvas Stanislovas vertas būti paskelbtas šventuoju.

NE Druskininkų miesto mokyklų tinklo pertvarkai ! (257)

Diana. Adresuota: Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai

Kategoriškai NESUTINKAME su Druskininkų mieste planuojama "Saulės" pagrindinės bei "Atgimimo" mokyklų tinklo pertvarkymo reforma, nes tai pažeidžia mūsų pasirinkimo teisę į švietimo įstaigos pasirinkimą pagal gyvenamąją vietą, vaikų saugų savarankiškumą, į jau sukurtą ilgametę saugią aplinką mūsų mokyklose, į pedagogų darbo vietų išsaugojimą, bei daug kitų argumentų faktišką konstatavimą. Pradinėje mokykloje negali būti daugiau nei 400 mokinių. Įvykdžius reformą, pradinė mokykla turėtų apie 700 mokinių. O tai jau blogai. Esame patenkinti ugdymo procesu savo mokyklose ir nenorime, kad būtų suardytos dviejų mokyklų bendruomenės. Nuoroda apie siūlomą reformą : http://www.manodruskininkai.lt/svietimas/pradedamas-rengti-druskininku-savivaldybes-bendrojo-ugdymo-mokyklu-tinklo-pertvarkos-2021-2025-metu-planas/ P.S. AGRESYVŪS IR ĮŽEIDŽIANTYS KOMENTARAI NETOLERUOJAMI ! PRAŠOM GERBTI VIENI KITUS !

Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų (172)

Grigiškių. Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybės merui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui

P E T I C I J A Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų 2021 m. vasario 10 d., Seniūnijų vaidmuo yra susijęs su savivaldybės administracinių ir viešųjų paslaugų priartinimu prie žmogaus, jų prieinamumo vietos bendruomenei didinimu. Seniūnija, būdama arčiausiai gyventojų, atlieka tarpininkės vaidmenį tarp savivaldybės ir vietos bendruomenės, taip priartindama vietos valdžią prie gyventojų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, seniūnas turi spręsti vietos gyventojų problemas, nagrinėti jų prašymus, skundus, telkti bendruomenę, supažindinti vietos gyventojus su strateginiu ir seniūnijos metiniu veiklos planu, ūkiškai tvarkyti seniūnijai skirtus asignavimus ir pan., tačiau viso šito Grigiškių m. gyventojai pasigenda. Grigiškių seniūnas neatsižvelgia į miesto bendruomenės, seniūnaičių nuomonę, prašymus, nevyksta dialogas su gyventojais. Seniūnas pasižymi vienasmeniu, galima sakyti autokratišku valdymo metodu, kuris netenkina Grigiškių m. gyventojų. Seniūnijoje nėra informacijos sklaidos, visuomenei nepristatomi strateginiai ir seniūnijos metiniai veiklos planai, nėra veiklos tęstinumo bei veiklos ataskaitų pristatymo gyventojams, skiriami asignavimai, galimai, naudojami neefektyviai, neracionaliai ir neskaidriai, tikėtina seniūnas tinkamai nevykdo valstybės tarnautojo pareigų, neinformavo valstybinių institucijų apie Vokės upės ir Grigiškių tvenkinio apgailėtiną situaciją. Nėra tinkamo grįžtamojo ryšio ir kompetentingų bei konkrečių atsakymų į gyventojų paklausimus, tikėtina, kad seniūnija nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintų dokumentų rengimo taisyklių, t.y. seniūnijai (seniūnui) pateikiami raštai/skundai/prašymai nėra registruojami, vengiama į juos atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais terminais. Gyventojai kantriai (jau daugiau nei 20 metų) laukia Grigiškių m. kelių, gatvių, šaligatvių ir kiemų sutvarkymo, neapsemtų pravažiavimų, apšvietimo, senų griuvėsių ir teritorijų sutvarkymo, viešųjų erdvių gerbūvio gerinimo (poilsio zonos ir Grigiškių tvenkinys), pagarbaus seniūno elgesio ir bendravimo su gyventojais. Grigiškių m. bendruomenė ilgai laukė ir nusipelnė kokybiškų sprendimų dabar. Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame atsižvelgti į išsakytas pastabas ir nuogąstavimus, siūlome peržvelgti Grigiškių m. seniūno Leonard Klimovič per eilę metų (ne)atliktus darbus, įvertinti jo kompetenciją ir atitikimą valstybės tarnautojui bei pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti keliamiems reikalavimams, galimus įgaliojimų viršijimus bei svarstyti galimybę atleisti seniūną iš užimamų pareigų. П E T И Ц И Я Относительно (не)выполняемых обязанностей старoстой Григишкес Леонардом Климовичем 2021 г. февраль Роль старoсты связана с приближением административных и государственных служб муниципалитета к человеку, повышая их доступность для местной общины (населения). Старoста действует как посредник между муниципалитетом и местной общиной, тем самым приближая местное самоуправление к населению. В соответствии с Законом о местном самоуправлении Литовской Республики, старoста должен решать проблемы местных жителей, рассматривать их просьбы, жалобы, мобилизовать сообщество, знакомить местных жителей со стратегическим и годовым планом деятельности сенюнии, ответственно распоряжаться ассигнованиями, однако все это отсутствует. Старoста Григишкес не учитывает мнение и просьбы жителей, нет диалога с населением. Информация от старосты на территории сенюнии отсутствует, стратегические и годовые планы деятельности не предоставляются общественности, отсутствуют отчеты о деятельности старoсты, ассигнования распределяются, используются возможно неэффективно, нерационально и непрозрачно. Отсутствует обратная связь, грамотные и конкретные ответы на запросы жителей, вероятно, что старoста не соблюдает правила подготовки документов, утвержденные правовыми актами Литовской Республики, т.е. письма/ жалобы/просьбы не регистрируются, ответы на них не предоставляются в сроки, установленные правовыми актами Литовской Республики. Жители терпеливо, более 20 лет, ждали строительства дорог, улиц, тротуаров и дворов, устройства освещения, приведения в порядок старых руин и территорий, улучшения благосостояния общественных пространств (зоны отдыха и пруда в Григишкес), уважительного поведения и общения с жителями. Жители Григишкес долго ждали и заслуживают качественных решений Мы, ниже подписавшиеся, требуем учесть высказанные замечания, предлагаем оценить работу Леонарда Климовича и выполнение прямых обязанностей, которые не выполнялись на протяжении многих лет, оценить его компетентность и соответствие требованиям, предъявляемым к государственному служащему, а также функциям, изложенным в должностной инструкции, и рассмотреть возможность увольнения с занимаемой должности.