Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų


Parašų: 659


  • Autorius: Grigiškių bendruomenė
  • Adresuota: Vilniaus miesto savivaldybės merui, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui
  • Parašai renkami iki: 2022-02-10
  • Kategorija: Kita

Prisidėkite prie šios peticijos:

Pasirašyti Pasidalinti

P E T I C I J A
Dėl Grigiškių seniūno Leonard Klimovič (ne)atliekamų pareigų
2021 m. vasario 10 d.,
Seniūnijų vaidmuo yra susijęs su savivaldybės administracinių ir viešųjų paslaugų priartinimu prie žmogaus, jų prieinamumo vietos bendruomenei didinimu. Seniūnija, būdama arčiausiai gyventojų, atlieka tarpininkės vaidmenį tarp savivaldybės ir vietos bendruomenės, taip priartindama vietos valdžią prie gyventojų.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis, seniūnas turi spręsti vietos gyventojų problemas, nagrinėti jų prašymus, skundus, telkti bendruomenę, supažindinti vietos gyventojus su strateginiu ir seniūnijos metiniu veiklos planu, ūkiškai tvarkyti seniūnijai skirtus asignavimus ir pan., tačiau viso šito Grigiškių m. gyventojai pasigenda.
Grigiškių seniūnas neatsižvelgia į miesto bendruomenės, seniūnaičių nuomonę, prašymus, nevyksta dialogas su gyventojais. Seniūnas pasižymi vienasmeniu, galima sakyti autokratišku valdymo metodu, kuris netenkina Grigiškių m. gyventojų. Seniūnijoje nėra informacijos sklaidos, visuomenei nepristatomi strateginiai ir seniūnijos metiniai veiklos planai, nėra veiklos tęstinumo bei veiklos ataskaitų pristatymo gyventojams, skiriami asignavimai, galimai, naudojami neefektyviai, neracionaliai ir neskaidriai, tikėtina seniūnas tinkamai nevykdo valstybės tarnautojo pareigų, neinformavo valstybinių institucijų apie Vokės upės ir Grigiškių tvenkinio apgailėtiną situaciją. Nėra tinkamo grįžtamojo ryšio ir kompetentingų bei konkrečių atsakymų į gyventojų paklausimus, tikėtina, kad seniūnija nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintų dokumentų rengimo taisyklių, t.y. seniūnijai (seniūnui) pateikiami raštai/skundai/prašymai nėra registruojami, vengiama į juos atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais terminais.
Gyventojai kantriai (jau daugiau nei 20 metų) laukia Grigiškių m. kelių, gatvių, šaligatvių ir kiemų sutvarkymo, neapsemtų pravažiavimų, apšvietimo, senų griuvėsių ir teritorijų sutvarkymo, viešųjų erdvių gerbūvio gerinimo (poilsio zonos ir Grigiškių tvenkinys), pagarbaus seniūno elgesio ir bendravimo su gyventojais.

Grigiškių m. bendruomenė ilgai laukė ir nusipelnė kokybiškų sprendimų dabar.

Mes, žemiau pasirašiusieji, reikalaujame atsižvelgti į išsakytas pastabas ir nuogąstavimus, siūlome peržvelgti Grigiškių m. seniūno Leonard Klimovič per eilę metų (ne)atliktus darbus, įvertinti jo kompetenciją ir atitikimą valstybės tarnautojui bei pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms atlikti keliamiems reikalavimams, galimus įgaliojimų viršijimus bei svarstyti galimybę atleisti seniūną iš užimamų pareigų.

П E T И Ц И Я
Относительно (не)выполняемых обязанностей старoстой Григишкес Леонардом Климовичем
2021 г. февраль
Роль старoсты связана с приближением административных и государственных служб муниципалитета к человеку, повышая их доступность для местной общины (населения). Старoста действует как посредник между муниципалитетом и местной общиной, тем самым приближая местное самоуправление к населению. В соответствии с Законом о местном самоуправлении Литовской Республики, старoста должен решать проблемы местных жителей, рассматривать их просьбы, жалобы, мобилизовать сообщество, знакомить местных жителей со стратегическим и годовым планом деятельности сенюнии, ответственно распоряжаться ассигнованиями, однако все это отсутствует.

Старoста Григишкес не учитывает мнение и просьбы жителей, нет диалога с населением. Информация от старосты на территории сенюнии отсутствует, стратегические и годовые планы деятельности не предоставляются общественности, отсутствуют отчеты о деятельности старoсты, ассигнования распределяются, используются возможно неэффективно, нерационально и непрозрачно. Отсутствует обратная связь, грамотные и конкретные ответы на запросы жителей, вероятно, что старoста не соблюдает правила подготовки документов, утвержденные правовыми актами Литовской Республики, т.е. письма/ жалобы/просьбы не регистрируются, ответы на них не предоставляются в сроки, установленные правовыми актами Литовской Республики.

Жители терпеливо, более 20 лет, ждали строительства дорог, улиц, тротуаров и дворов, устройства освещения, приведения в порядок старых руин и территорий, улучшения благосостояния общественных пространств (зоны отдыха и пруда в Григишкес), уважительного поведения и общения с жителями.

Жители Григишкес долго ждали и заслуживают качественных решений

Мы, ниже подписавшиеся, требуем учесть высказанные замечания, предлагаем оценить работу Леонарда Климовича и выполнение прямых обязанностей, которые не выполнялись на протяжении многих лет, оценить его компетентность и соответствие требованиям, предъявляемым к государственному служащему, а также функциям, изложенным в должностной инструкции, и рассмотреть возможность увольнения с занимаемой должности.


Pasirašyti peticiją

# Vardas Komentaras
1 Valdas
2021-03-17 / 20:23
Visiškai nereiklus seniūnas. Daug metų nieko nedaro Grigiškių labui. Nesitvarko,nieko nežino kas vyksta ir kas planuojama. Ačiū dievui turim gerus seniunaičius. Šimašius jau prieš porą metų žadėjo testuoti Klimavičius. Tai ir liko pažadu. Baigiam tą betvarkę vieną kart.
2 Eugenijus (Grigiškės)
2021-03-16 / 14:49
Не справляется со своими обязаностями. На просьбы жителей Григишкес, не реагирует.
3 Paulina (Lentvaris)
2021-03-15 / 18:04
Jau tikrai laikas po tiek metų pokyčiams! Grigiškių gyventojai jauni porgresyvus, o valdymas pasenęs postsovietinis.
4 Arvydas
2021-02-22 / 19:45
Jau tikrai laikas po tiek metų pokyčiams! Grigiškių gyventojai jauni porgresyvus, o valdymas pasenęs postsovietinis.
5 Dmitrij (Grigiškės)
2021-02-22 / 09:24
Aplamai nieko nedaroma. Arba daroma tą patį po trys kartus, ką galima padaryti iškart.
6 Neskelbiama
2021-02-21 / 00:03
Likimo valiai paliktas Grigiškių miesto stadionas, perduotas į privačias rankas ir jau eilę metų mulkinant žmones, esą jo vietoje bus statomas sporto paskirties objektas
7 Neskelbiama
2021-02-16 / 11:45
Grigiškiečiai turi teisę rinkti savo miesto merą, Grigiškės yra miestas! Mūsų Konstitucinės teisės pažeidžiamos paskiriant seniūną.
8 Inga (Vilnius)
2021-02-15 / 23:28
Mums reikia dirbančio, atliekančio savo pareigas zmogaus
9 Neskelbiama (Grigiškės)
2021-02-15 / 11:20
Grigiškės vertos naujo vadovo, esamas jau išsisėmė. Leiskite žmonėms pasirinkti jauną, veržlų, suinteresuotą ir veiksnų seniūną.
10 Neskelbiama
2021-02-15 / 10:49
Sutinku, niekam tikęs seniunas. Meluoja, žada ir nedaro nieko.
11 Neskelbiama (Grigiškės)
2021-02-14 / 09:19
Visiškai sutinku su peticija, esamas seniūnas nevykdo savo darbo.
12 Marius (Vilnius)
2021-02-13 / 11:07
Pasirašau už peticiją, nes sutinku kad per 20 metų seniūnas neužtikrino Grigiškių miestelio gerovės, o taip pat per ilgai užsibuvo šiose pareigose. Reikia kaitos ir naujovių.
13 Neskelbiama
2021-02-12 / 09:38
Jis seniai nieko neveikia(tik važinėja į posėdžius)
14 Neskelbiama
2021-02-12 / 09:11
Kad seniunas atliktu savo pareigas arba uzleistu vieta tam kas tais darbais uzsiims.
15 Neskelbiama (Grigiškės)
2021-02-12 / 06:41
Atsibodo tai, kad musu GRIGIŠKIŲ seniunas nieko nedaro mūsų miesteliui. Norim kito, kuris daris mūsų miesta grazesni!!!
16 Neskelbiama (Grigiškės)
2021-02-11 / 21:47
Visiškai sutinku su peticija, esamas seniūnas nevykdo savo darbo. NORIME NAUJOVIŲ!
17 Linas
2021-02-11 / 13:50
Pritariu ,neukiskas savo miesteliui,abejingas žmonėms
18 Neskelbiama (Grigiškės)
2021-02-11 / 09:07
Pritariu. Keičiasi pats seniūnas savo požiūriu, arba keičiamas seniūnas.
19 Ala
2021-02-11 / 08:48
Zmogus ,dirbantis -ai kaip bus tai bus,arba Ale dirbantis,turi eiti lauk!!!!
20 Natalja (Vilnius)
2021-02-11 / 08:13
Visiškai neveiksnus seniūnas. Jau seniai jį reikėjo keisti. Gaila tiek daug prarasto laiko.
21 Neskelbiama (Vilnius)
2021-02-11 / 08:06
Na, kaip ir darbu nematyt zmogus statytinis ir tiek laikas pokyciam
22 Vardas
2021-02-11 / 06:08
Laikas keistis, Grigiškės nusipelnė naujo seniūno! Sutinku su peticija, situacija tragiškai.
23 Oksana (Vilnius)
2021-02-10 / 23:43
Sutinku su peticiją. Seniunas tikrai nesistengia dėl čia gyvenančių žmonių labui.
24 Neskelbiama
2021-02-10 / 23:06
Sutinku, kad seniūnas savo pareigas atlieka labai aplaidžiai.
25 Darius
2021-02-10 / 22:40
Grigiškės vienintelis Lietuvoje miestas, kuris priklauso kito miesto savivaldybei. Šiame mieste yra vienintelis toks Lietuvoje akvedukas – istorinis, technologinis ir architektūrinis paminklas, išlikusi dalis senojo Vilnius – Kaunas kelio atkarpa, kuri mena Napoleono Bonaparto laikus. Taip pat Grigiškėse buvo įkurtas vienas pirmųjų pokario Lietuvoje sporto klubas „Grigiškės“. Tai tik dalis to ką šis miestas turi ypatingo. Išskirtiniam miestui reikalingas išskirtinis šeimininkas.
26 Neskelbiama
2021-02-10 / 22:27
Apgailėtina situacija, nėra informacijos sklaidos, dangstoma veikla, kuri neatitinka įstatymų nustatytos tvarkos
27 Neskelbiama (Vilnius)
2021-02-10 / 22:24
Labai liūdna,kai toks žmogus išeina ant scenos viešam kalėjimui ir vos išveblena kelis sakinius Lietuvių kalba. Manau visi pastebėjo,ką Grigiškių meras padarė dėl Grigiškių- o gi NIEKO! Tad lai jis lieka dainuoti savo kapeloje, o Grigiškėm lai skiria naują merą!
28 Neskelbiama (Vilnius)
2021-02-10 / 22:11
Už patrauklias, tvarkingas ir prestižines Grigiškes
29 Julija (Grigiškės)
2021-02-10 / 22:02
Už naują seniūną su naujomis idėjomis ir veiklomis
30 Remigijus (Grigiškės)
2021-02-10 / 21:34
Jau senai pabodo abejingumas, neiniciatyvumas ir beprasmis kėdės tinimas!

Už Biržų ligoninės Chirurgijos skyriaus išsaugojimą ir ligoninės plėtrą (7)

Loreta. Adresuota: Sveikatos ministerija, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodę pranešimai apie ketinimus pertvarkyti arba...